[Wieża Magów] Genesis

Rozpoczęcie prac nad stroną. Stworzenie indexu i koncepcji graficznej. Początkowo miał to być serwis historyczny.