Knights and Merchants
Jednostki

Typy jednostek w Knights and Merchants podzielić możemy na dwie zasadnicze kategorie.

Miasto

Pierwszą stanowi ludność cywilna reprezentująca kilkanaście zawodów niezbędnych do rozwoju naszego królestwa. Charakterystyczną cechę gry stanowi duża specjalizacja jednostek oraz ich zasadnicza niezastępowalność. Oznacza to, że podczas naszej przygody będziemy musieli nie tylko rozwijać różne gałęzie gospodarki, ale także szkolić odpowiednie klasy pracownicze. Żadne miasto nie przetrwa bez pomocników, żaden młyn nie zadziała bez piekarza. Dlatego tak ważną jest odpowiednia dystrybucja złota na szkolenie tych ludzi, których faktycznie potrzebujemy. W grze bowiem nie ma możliwości uśmiercania ani „przekwalifikowania” jednostek.

Armia

Końcowe ogniwo łańcucha rozwoju naszego miasta stanowią jednostki wojskowe. Wśród nich wyróżnić możemy dwie podgrupy. Do armii klasycznej zaliczamy tych żołnierzy, którzy występują zarówno w TSK, jak i TPR oraz K&M Remake. Aby ich zwerbować, będziemy potrzebowali Warowni, rekrutów oraz odpowiednich elementów uzbrojenia. Te tworzone są w warsztatach i kuźniach. Istnieje ponadto grupa wojsk, pojawiająca się wyłącznie w dodatku TPR. Większość rekrutowana jest w Ratuszu za złoto. Machiny oblężnicze natomiast powstają w Warsztacie wojennym. Obie te konstrukcje zostały usunięte z K&M Remake z uwagi na – zdaniem twórców modyfikacji – wypaczenie istoty gry oraz zaburzenie balansu.

Żołnierze w Knights and Merchants grupują się w oddziały zgodnie ze swoim charakterem, specjalnościami oraz słabościami. Jednostki piechoty posługujące się bronią sieczną (Żołdacy, Topornicy, Piechurzy z mieczem, Barbarzyńcy/Wojownicy) posiadają premię przeciwko broni kłutej. Fachowcy od tego oręża (Piechurzy z lancą, Halabardnicy, Rebelianci) znakomicie radzą sobie z kolei z konnicą. Lekka i ciężka jazda oraz włóczędzy mają natomiast potężny atut w postaci szybkości przemieszczania się. Wreszcie jednostki strzeleckie (Łucznicy, Kusznicy, Pachołkowie oraz Katapulty i Balisty) za atak dystansowy płacą bezbronnością w przypadku walki wręcz. Dobry strateg umiejętnie wykorzystuje wszystkie rodzaje oddziałów podczas swojej kampanii.

Poniższa tabela zawiera charakterystykę jednostek Knights and Merchants według wyżej wskazanego podziału.

Lista jednostek K&M

tsk Ludność cywilna (Szkoła – Złoto)

Nazwa Grafika Rola Miejsce pracy
Pomocnik Pomocnik Pomocnicy zapewniają przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi budynkami. Bardzo ważne jest tworzenie odpowiednich połączeń drogowych, by usprawnić ich pracę. jednostka wielofunkcyjna
droga
Budowniczy Budowniczy Zadaniem budowniczego jest stawianie nowych struktur, wytyczanie dróg, pól czy krzewów winnych. każdy plac budowy
Drwal Drwal Drwal ścina drzewa oraz sadzi nowe. Pnie drzew trafiają następnie do Tartaku w celu obróbki. leśniczówka
Kamieniarz Kamieniarz Kamieniarz pozyskuje kamień. kamieniołom
Cieśla Cieśla

Cieśla pozyskuje deski w Tartaku, a także tworzy uzbrojenie w Warsztacie Płatnerskim i Warsztacie Pancerzy.

W TPR ponadto buduje Katapulty i Balisty w Warsztacie Wojennym.

tartak warsztat płatnerski warsztat pancerzy warsztat wojenny
Chłop Chłop Chłop sieje i zbiera zboże na polach wokół Gospodarstwa, a także produkuje wino w Winnicy. gospodarstwo winnica
Rybak Rybak Rybak łowi ryby w pobliskim zbiorniku wodnym. chatka rybaka
Młynarz/Piekarz Młynarz/piekarz Młynarz pozyskuje mąkę ze zboża, zaś Piekarz produkuje z tej mąki chleb. młyn piekarnia
Rzeźnik/Garbarz Rzeźnik/garbarz Rzeźnik wyrabia kiełbasy, z kolei Garbarz wyprawia skórę. rzeźnia garbarnia
Hodowca Hodowca Hodowca opiekuje się świniami i koniami, karmiąc je ziarnem. chlew stajnia
Hutnik Hutnik W Dymarce Hutnik pozyskuje stal, natomiast w Mennicy złoto. dymarka mennica
Kowal Kowal Kowal tworzy uzbrojenie w Kuźni Płatnerskiej oraz Kuźni Zbroi. kuźnia płatnerska kuźnia zbroi
Górnik Górnik Górnik wydobywa rudy w Kopalni Złota, Węgla i Żelaza. kopalnia złota kopalnia węgla kopalnia żelaza
Rekrut Rekrut Wyposażeni w Warowni Rekruci stają się żołnierzami. Mogą oni jednak również obsługiwać Wieżę Strażniczą. warownia wieża strażnicza

tsk Wojsko klasyczne (Warownia)

Nazwa Grafika Charakterystyka Szturm Wyposażenie
Żołdak Żołdak Piechota posługująca się bronią sieczną. Nie posiada pancerza, przez co jest bardzo podatna na nieprzyjacielskie ataki. Wysoka skuteczność przeciwko broni kłutej. Szturm Topór
Topornik Topornik Piechota posługująca się bronią sieczną. Posiada lekkie uzbrojenie w postaci skórzanego pancerza i drewnianej tarczy. Wysoka skuteczność przeciwko broni kłutej. Szturm TopórPancerzDrewniana tarcza
Piechur z mieczem Piechur z mieczem Piechota posługująca się bronią sieczną. Wyposażona w stalową zbroję i tarczę. Wysoka skuteczność przeciwko broni kłutej. Szturm MieczZbrojaŻelazna tarcza
Łucznik Łucznik Lekko opancerzona jednostka strzelecka. Niezdolna do walki wręcz. Brak szturmu ŁukPancerz
Kusznik Kusznik Ciężko opancerzona jednostka strzelecka. Niezdolna do walki wręcz. Brak szturmu KuszaZbroja
Piechur z lancą Piechur z lancą Lekkozbrojna piechota posługująca się bronią kłutą. Dobrze radzi sobie w konfrontacji z konnicą, jest natomiast wrażliwa na ataki piechoty siecznej. Brak szturmu PikaPancerz
Halabardnik Halabardnik Ciężkozbrojna piechota posługująca się bronią kłutą. Dobrze radzi sobie w konfrontacji z konnicą, jest natomiast wrażliwa na ataki z broni siecznej. Brak szturmu HalabardaZbroja
Lekka jazda
Lekka jazda Jednostka konnicy, wyposażona w skórzany pancerz i broń sieczną. Główny jej atut stanowi szybkość przemieszczania się. Jest wrażliwa na ataki z broni kłutej. Brak szturmu TopórPancerzDrewniana tarczaKoń
Ciężka jazda Ciężka jazda Jednostka konnicy, wyposażona w stalową zbroję i broń sieczną. Główny jej atut stanowi szybkość przemieszczania się. Jest wrażliwa na ataki z broni kłutej. Brak szturmu MieczZbrojaŻelazna tarczaKoń

tpr Wojsko TPR (Ratusz/Warsztat wojenny)

Nazwa Grafika Rodzaj Koszt
Rebeliant Rebeliant Piechota posługująca się bronią kłutą. Nie posiada pancerza. Dobrze radzi sobie w walce z konnicą, jest natomiast wrażliwa na ataki z broni siecznej. Brak szturmu Złoto
Żołdak Żołdak

Piechota posługująca się bronią sieczną. Nie posiada pancerza. Warto zauważyć, że Żołdacy rekrutowani w Ratuszu są słabsi od tych pozyskiwanych w warowni.

Szturm ZłotoZłoto
Pachołek Pachołek Nieopancerzona jednostka strzelecka. Niezdolna do walki wręcz. Brak szturmu ZłotoZłoto
Włóczęga Włóczęga Nieopancerzona konnica posługująca się bronią sieczną. Główny jej atut stanowi szybkość przemieszczania się. Jest wrażliwa na ataki z broni kłutej. Brak szturmu ZłotoZłotoZłoto
Wojownik
(Barbarzyńca)
WojownikBarbarzyńca

Najsilniejsza jednostka w grze. Lekko opancerzona piechota posługująca się bronią sieczną.

W K&M TSK występowali Barbarzyńcy, których nie można było nająć w żadnym budynku. W Ratuszu rekrutują się naprzemiennie z Wojownikami o takich samych parametrach.

Szturm ZłotoZłotoZłotoZłotoZłoto
Katapulta Katapulta Machina oblężnicza atakująca na odległość. Wielopolowy obszar rażenia. Brak szturmu deskadeskadeskadeskadeska
StalStalStalStalStal
Balista Balista Machina oblężnicza atakująca na odległość. Strzał jednopolowy, uśmiercający z miejsca przeciwnika. Brak szturmu deskadeskadeskadeskadeska
StalStalStalStalStal