Azjaci

Kultura Dalekiego Wschodu opierała się na różnych doktrynach filozoficznych. Jedną z najważniejszych stanowił buddyzm. W Azji narodził się kodeks etycznego samurajów Bushido. Honor i tradycja to podstawa funkcjonowania społeczeństw dalekowschodnich. Warto zwrócić też uwagę na duże osiągnięcia naukowe tej nacji, która zawsze kładła nacisk na edukację (pośrednio ze względu na standardy buddyjskie). W grze Azjaci jako jedyna nacja posiadają kapłana zdolnego do nauczania jednostek. Efektem prężnego rozwoju oświaty były liczne osiągnięcia naukowe, w tym odkrycie prochu strzelniczego, rakiet (Baszta rakietowa), rozwój systemu nawadniania pól (Irygacja), sukcesy w dziedzinie złotnictwa czy budownictwa (Wielki Mur Chiński jest tego genialnym przykładem) oraz w naukach ścisłych (astronomia, medycyna – anatomia, akupunktura, chemia czy matematyka). Dorobek tej cywilizacji jest imponujący, co Tzar znakomicie uchwycił. Na Dalekim Wschodzie pojawiły także specyficzne typy wojsk, jak samuraje czy ninja.

Lista budynków

Nazwa Cena HP Odporność Działanie Grafika
Dom 75 drewna 500 Zwiększa populację królestwa. Azjaci Dom
Tartak 100 drewna 800 380 Umożliwia gromadzenie drewna. Azjaci Tartak
Magazyn 200 drewna 800 380 Umożliwia gromadzenie złota i kamienia. Azjaci Magazyn
Farma 200 drewna 800 630 Umożliwia zbieranie pożywienia i produkcję krów. Azjaci Farma
Port 200 pożywienia, 200 drewna 1400 200 Produkuje okręty. Azjaci Port
Kuźnia 150 pożywienia, 150 drewna 800 380 Umożliwia badania nad uzbrojeniem. Azjaci Kuźnia
Koszary 200 pożywienia, 200 kamienia 1400 900 Pozwala na rekrutację wojska (Ronini, Łucznicy, Samuraje, Rydwany pancerne, Konni łucznicy, Samuraje konni). Azjaci Koszary
Stajnia 200 pożywienia, 200 drewna 800 480 Pozwala na produkcję jednostek jeździeckich. Azjaci Stajnia
Gospoda 200 pożywienia, 200 drewna 1000 600 Umożliwia wymianę surowców, podejmowanie pożyczek, hazard, rekrutację najemników i herosów. Azjaci Gospoda
Warsztat 150 pożywienia, 150 drewna 800 580 Produkuje machiny oblężnicze.
Wymagania: Kuźnia
Azjaci Warsztat
Shaolin 2000 złota, 2000 kamienia 5000 1000 Umożliwia badania nad technologiami związanymi z filozofią buddyzmu i kulturą Dalekiego Wschodu.
Wymagania: Buddyzm
Azjaci Shaolin
Klasztor 200 kamienia, 200 pożywienia 1000 400 Umożliwia produkcję mnichów i kapłanów.
Wymagania: Shaolin
Azjaci Klasztor
Gildia wojowników 2000 złota, 2000 kamienia 5000 1300 Umożliwia badania nad technologiami związanymi z szeroko rozumianym rzemiosłem wojennym.
Wymagania: Kuźnia, Nauka
Azjaci Gildia Wojowników
Gildia kupców 2000 złota, 2000 kamienia 5000 1000 Umożliwia badania nad technologiami związanymi z gospodarką.
Wymagania: Gospoda
Azjaci Gildia Kupców
Targ 200 pożywienia, 200 drewna 1400 250 Umożliwia handel.
Wymagania: Gildia kupców
Azjaci Targ
Wieża Magów 2000 złota, 2000 kamienia 5000 1350 Umożliwia badania magiczne i pozwala na produkcję magów. Azjaci Wieża Magów
Baszta rakietowa 400 kamienia, 1000 drewna 1400 500 Ulepszenie baszty, atakuje na odległość (wartość ataku: 30), posiada olbrzymi zasięg.
Wymagania: Rakiety
Azjaci Baszta Rakietowa
Fort 400 kamienia, 200 drewna 2000 550 Przyspiesza regenarację i zapewnia ochronę jednostkom znajdującym się wewnątrz niego. Azjaci Fort
Zamek 1500 kamienia, 1500 drewna 8000 1000 Pozwala na produkcję wieśniaków, gromadzi surowce, chroni i regeneruje jednostki znajdujące się wewnątrz niego. Azjaci Zamek

Tzar - EuropejczycyTzar - ArabowieTzar - budynki wspólne