Nawet najpotężniejsza armia może nie podołać zadaniu bez dowódcy, który nią odpowiednio pokieruje. W Heroes 3 rola ta przypada bohaterom 16 (licząc z dodatkiem Horn of the Abbys – 18) klas, wywodzącym się z poszczególnych frakcji. Podczas samej rozgrywki służą już oni jednak niekoniecznie macierzystemu miastu, lecz najczęściej temu graczowi, który wykupi ich usługi w Karczmie. Na podstawie kierunku rozwoju herosów poszczególnych klas możemy ich podzielić na bohaterów Mocy oraz Magii.

Szczegółowe wykazy wraz z najważniejszymi informacjami na temat bohaterów znajdują się w poniższych zakładkach. Oprócz herosów poszczególnych frakcji wyodrębniona została grupa tzw. bohaterów kampanii. Ich klasy również mieszczą się w dostępnej osiemnastce, jednak nie pojawiają się zbyt często w zwyczajnych rozgrywkach.

Wybierz frakcję

Zamek
Bastion
Forteca
Loch
Nekropolia
Inferno
Twierdza
Cytadela
Wrota
Żywiołów
Przystań
Bohaterowie
kampanii