[Wieża Magów] Powstanie strony

Następuje całkowita zmiana zamysłu na stronę internetową. Zamiast portalu historycznego tworzy się wortal o grze Tzar: Ciężar Korony. Powstaje strona główna (stan ówczesny*), zmienia się koncepcja graficzna. Strona trafia na serwer. Powstaje obecna forma indexu....

[Wieża Magów] Genesis

Rozpoczęcie prac nad stroną. Stworzenie indexu i koncepcji graficznej. Początkowo miał to być serwis historyczny.