Fantastyczne opowieści #18 – ,,Zachodnia prowincja”

 Zachodnia prowincja Autorstwa I.M.P.R.(Tajemnice Antagarichu) Wstęp Na wstępie chcę pokrótce przybliżyć historię cesarstwa opisywanego w opowiadaniu. Zaś cesarstwo dzieli się na cztery prowincje: zachodnią, wschodnią, południową oraz prowincję centralną. Od pięciuset lat w państwie panuje...