Kot ostrzy sobie pazury: Wildcat Gun Machine startuje już dziś

Kotastyczny bullet hell dungeon crawler jest dostępny na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch Hamburg, Niemcy, 4 maja 2022 r. […]