Kody do Far Cry

Kody do Far Cry God Mode Dla włączenia God Mode odszukujemy w folderze z grą plik: devmode.lua. Następnie uruchamiamy go w Notatniku w celu edycji, a konkretnie dodania na jego końcu następującego fragmentu kodu: function GodMode()...