Kody do Far Cry

Kody do Far Cry God Mode Dla włączenia God Mode odszukujemy w folderze z grą plik: devmode.lua. Następnie uruchamiamy go w […]