Kody do Far Cry

Kody do Far Cry

God Mode

Dla włączenia God Mode odszukujemy w folderze z grą plik: devmode.lua. Następnie uruchamiamy go w Notatniku w celu edycji, a konkretnie dodania na jego końcu następującego fragmentu kodu:

function GodMode()
if _localplayer then
_localplayer.cnt.health = 99999;
_localplayer.cnt.armor = 99999;
Hud:AddMessage(”[CHEAT]: Give 99999 health and armor”);
System.LogToConsole(”\001CHEAT: Give 99999 health and armor”);
else
Hud:AddMessage(”[CHEAT]: No godmode today”);
end
end

Następnie uruchamiamy grę z parametrem -devmode, a za pomocą konsoli (wywoływanej tyldą – [~]) wpisujemy #GodMode(). W efekcie uzyskamy 99,999 HP i pancerza. Warto dodać, że po zapisie gry wartości wrócą do poziomu standardowego.

Niezniszczalność

W celu uzyskania niezniszczalności musimy zedytować plik Gamerules.lua, znajdujący się pod ścieżką: farcrydemo/scripts/default.

Znajdź linię:
„ai_to_player_damage = 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5”
Zamień na:
„ai_to_player_damage = 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0”

Odtąd Twoja postać będzie odporna na ataki przeciwników.

Kody

Naciśnij podczas gry tyldę [~], a następnie wpisz jeden z poniższych kodów zatwierdzając go klawiszem [ENTER]:
load_game – szybkie załadowanie gry
save_game – szybkie zapisanie stanu gry
map x – skocz do poziomu x, gdzie za x podstaw nazwę mapy
[spoiler name=”Nazwy map”]
archive
boat
bunker
carrier
catacombs
control
cooler
dam
factory
fort
pier
rebellion
regulator
research
river
steam
swamp
training
treehouse
volcano
[/spoiler]

Dodaj komentarz