Fantastyczne poezje #4 – ,,Ojciec i syn”

Autorstwa Lorda Drakusa III (konkurs 2010)

Ojciec i syn
Dawno temu Wielka Kraina,
Była bogactwem i krajem wina.
Kraina ta kiedyś była spokojna,
Ale teraz wybuchła wojna.
Światło z cieniem walczy o przetrwanie,
Także o tereny, chwałę i mniemanie.
Wszystko się zmieniło pewnej wiosny.
Przepowiednia mówiła, że kraj miał być radosny.
Następnego lata narodził się wybraniec.
Oznaczało to wojny i cierpienia kraniec.
Pokonał on złych istot hordy.
Wybił im zęby i wychlastał mordy.
W walce o pokój zabity został.
Jednak ogromny ślad po nim pozostał.
Jego imię teraz wszędzie jest rozpoznawane.
Ten który zjednoczył dobro i nie uległ chwale.
Na darmo śmierć nie poszła jego.
Bo on wyszkolił syna swego.
Syn ten łowcą świtu się stał.
I według-już innej przepowiedni- pokój wprowadzić miał.
Wiecie już pewnie o kim mowa.
Ikiooo wprowadzi pokój od nowa.

Dodaj komentarz