Kroniki Fantastyki – Poczet Władców Ery II

Kroniki Fantastyki

Poczet Władców

Imię

Państwo

Dynastia

Wiek

Lata panowania

Tytuł

Przyczyna opuszczenia tronu

Era II

Pokolenie VII

Alan Podły Cesarz

Cesarstwo Bracaduum

Magnus

40

11-88

Cesarz

Naturalna śmierć
Omar I Wielki

Imperium Numidii

Maurjanie

22

18-80

Chan

Naturalna śmierć
Wal-Se

Chanat Mosojski

Shu

39

18-84

Chan

Samobójstwo
Omar Wilhelm

Chanat Omara

Maurjanie

46

18-33

Chan

Morderstwo
Khagar

Emirat Moria

Lizue

59

18-51

Emir

Naturalna śmierć
Norbert Gryphonehart

Erathia

Gryphonehart

49

21-2 III Ery

Król

Natrualna śmierć

Pokolenie VIII i IX

Kazuch

Kalifat Kazachski

Maurjanie

29

33-9 III Ery

Kalif

Naturalna śmierć
Abdul

Emirat Moria

Maurjanie

42

51-19 III Ery

Emir

Śmierć w boju
Vold V

Ks. Tatalii

Voldonowie

30

66-10 III Ery

Książę

Śmierć w boju
Belzebub Kreegan

Ks. Eeofolu

Kreegan

10

69-17 III Ery

Książę

Oddanie władzy
Omar II Mądry

Imperium Numidii

Maurjanie

30

80-8 III Ery

Chan

Śmierć w boju
Hunan

Chanat Mosojski

Shu

43

84-8 III Ery

Chan

Śmierć w boju
Gavin II Magnus

Cesarstwo Wschodnie

Magnus

43

88-53 III Ery

Cesarz

Naturalna śmierć
Manfred von Christopher

Cesarstwo Zachodnie

Magnus

29

88-18 III Ery

Cesarz

Naturalna śmierć

Dodaj komentarz