Nie sposób prowadzić kampanii wojennej bez odpowiednio dobranej, wyszkolonej i posłusznej armii. W przypadku Heroes 3 istnieje cała gama jednostek, które prędzej czy później napotkamy na polu bitwy – po jednej lub drugiej stronie. Spośród 141 stworzeń z oficjalnej edycji gry (wraz z dodatkami) zdecydowana większość służy którejś z dostępnych frakcji. Miasta wyposażone są bowiem w 7 stworzeń kolejnych poziomów oraz ich wersji ulepszonych. Oprócz oddziałów frakcji w grze pojawia się 15 stworzeń neutralnych. W ramach modyfikacji Horn of the Abbys powiększono pule jednostek o 15 stworzeń przystani (nieparzysta liczba wynika z możliwości aż dwukrotnego ulepszenia jednego z poziomów) oraz 3 neutralne.

Jednostki napotkać możemy w garnizonach miast i (zdecydowanie rzadziej) kopalń, bramach strażniczych oraz naturalnie w armiach prowadzonych przez bohaterów. Ponadto multum oddziałów neutralnych pojawi się na naszej drodze na mapie przygód czy też w lokacjach na niej się znajdujących. Zazwyczaj interakcja będzie kończyła się walką (ewentualnie ucieczką bądź ofertą przyłączenia się ze strony guardów). Abyśmy mogli oszacować nasze szanse w takim starciu gra poinformuje nas, ile mniej więcej jednostek napotkamy. Czyni to za pomocą następujących określeń:

Mało (few) 1-4
Parę (several) 5-9
Grupa (pack) 10-19
Mnóstwo (lots) 20-49
Horda (horde) 50-99
Wataha (throng) 100-249
Mrowie (swarm) 250-499
Setki (zounds) 500-999
Legion (legion) 1000-4000

Szczegółowe dane na temat jednostek odnajdziesz w poniższych wpisach. Występujące w grze stworzenia podzielone zostały naturalnie według frakcji, z wyodrębnieniem jednostek neutralnych oraz (co jest może nieco mniej intuicyjne) machin wojennych. Oczywiście, skatalogowane zostały z uwzględnieniem ich poziomów.

Wybierz frakcję

Zamek
Bastion
Forteca
Loch
Nekropolia
Inferno
Twierdza
Cytadela
Wrota
Żywiołów
Przystań
Jednostki
neutralne
Machiny
wojenne