Kroniki Fantastyki, Era III – Zew jedności na zachodzie (#16)

Kroniki Fantastyki

Era III, Zew jedności na zachodzie

Introdukcja

Sytuacja po Wojnie Krwi uświadomiła pomniejszym graczom, że samotnie nie są w stanie w żaden sposób przeciwstawić się królewsko-cesarskiemu przymierzu. Poza tym ambicje lokalnych lordów wykraczały poza ramy pomniejszych księstw, jakie przypadły im w udziale. Wreszcie bieda i zmniejszające się dochody wywołały potrzebę zdobywania pieniędzy kosztem sąsiadów. Konflikt pomiędzy Lourtiez a Elaniez z roku 77 stanowił pierwszą z tzw. Wojen Jedności. Kolejne dwie zaangażowały również Cent, Górskie Klany czy Lernien, stopniowo wyłaniając głównych pretendentów do zwycięstwa.

Środkowa Pustynia Numidia (dawne ziemie Imperium) tym razem niedługo pozostały neutralne. Trzy wyprawy kolonizacyjne w latach 80. państw sąsiednich doprowadziły do jej podziału i utworzenia trwałych struktur administracyjnych. Z kolei rok 90 scementował przymierze pomiędzy Erathią i Bracaduum – Katarzyna Gryphonehart oraz Marvin Magnus stali się małżeństwem.

Wypis z kroniki

77 rok – Elaniez – atak na Lourtiez. I Wojna Jedności:

 • Bitwa na granicy,
Lourtiez Elaniez

I starcie

Siła

Straty

Stan

1600+500

-1100

1000

1600

-1400

200

II starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-700

300

200

-200

0

Śmierć księcia Edmunta.

 • Kontratak Lourtiez – zajęcie Elaniez.
 • Pokój w Elandii – spłacenie przez Elaniez długu Lourtiez.

78 rok – nowym księciem Elaniez Roderyk Pięny (19 lat).

79 rok – przygotowania do wypraw na Numidię

 • I Wyprawa – Cesarstwo Bracaduum (zaplanowana na 81 rok),
 • II Wyprawa – Krewlod (zaplanowana na 85 rok),
 • III Wyprawa – Króestwo Erathii i Lernien (zaplanowana na 87 rok).

80 rok – II Wojna Jednostki (Lourtiez vs. Elaniez vs Cent):

 • Atak Lourtiez i przejście Elaniez,
 • II pokój elandzki – Elaniez sojusznikiem Lourtiez,
 • Atak Cent na Lourtiez,
 • Kontratak Lourtiez, odwrót Cent i rozejm.

81 rok – Cesarstwo Bracaduum – początek I Wyprawy do Numidii,

 • zajęcie i kolonizacja Numidii Wschodniej.

82-84 rok

85 rok – Krewlod – II Wyprawa do Numidii,

 • zajęcie i kolonizacja Numidii Południowej i Środkowej.

86 rok – Śmierć Alfreda Kreegana, nowym wwładcą jego syn – Xenofex Kreegan (3 lata).

87 rok – Erathia i Lernien – III Wyprawa do Numidii,

 • dla Erathii Numidia Północna,
 • dla Lernien Numidia Południowo-Zachodnia.

88 rok – III Wojna Jedności w Treetce:

 • Cent – atak na Lourtiez,
Cent Lourtiez

I Bitwa

Siła

Straty

Stan

100

0

100

100

-100

0

II Bitwa

Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

100

-30

70

-40

30

200

-70

130

-60

70

III Bitwa

Siła

Straty

Stan

30

-20

10

70

-30

40

 • Zerwane obrady pokojowe.
 • Elaniez – wypowiedzenie posłuszeństwa Lernien.
 • Górskie Klany – przejęcie Cent.
 • Lernien – zajęcie Elaniez.
 • Górskie Klany i Lernien – spór o Lourtiez.
 • Wejście do Lourtiez obu armii:
  • zajęcie północny przez Klany, a południa przez Lernien,
  • Bitwa o Lourtiez,

Górskie Klany

Lourtiez

Lernien

Siła
Straty
Stan

1500
-1000
500

80
-80
0

4000
-2000
2000

Pojmanie księcia Valenieza przez Klany.

 • Rozejm pomiędzy Górskimi Klanami a Lernien.

89 rok – Elaniez – hołd Roderyka złożony władcy Lernien.

 • Cen – hołd Ulanda złożony wodzowi Górskich Klanów.
 • III pokój elandzki:
  • dla Klanów Cent jako wasal i północne Lourtiez na własność,
  • dla Lernien Elaniez i Lourtiez jako wasale,
  • dla Lourtiez – uwolnienie księcia Valenieza,
  • dla Elaniez – zwolnienie z długu (7000 sztuk złota).
 • Skutki III Wojny Jedności:
  • Górskie Klany – Złoto: +100/rok, Armia: +10/rok, 50% dochodów Hr. Cent.
  • Lernien: 50% dochodów Elaniez i Lourtiez.
  • Lourtiez – Złoto: -100/rok, Armia: -10/rok.
  • Elaniez: Złoto w Skarbcu = 0.

90 rok – małżeństwo Katarzyny Gryphonehart i Marvina Magnusa,

 • Stan obu państw: +1.

Dodaj komentarz