Kroniki Fantastyki, Era III – Koniec Wojny Krwi i konsekwencje (#15)

Kroniki Fantastyki

Era III, Koniec Wojny Krwi i konsekwencje

Introdukcja

Chociaż Sojusz Zjednoczonych Państw stawiał dzielny opór, ostatecznie machina imperialna przetoczyła się przez ziemie jego członków. W Erathii władanej przez samozwańca coraz większą popularność zyskiwała siostra poległego Georga – Katarzyna. Ona to zresztą przejęła tron po Dymitrze i uczyniła z państwa prawdziwą potęgę.

Zakończenie Wojny Krwi korzystne było dla Bracaduum i Erathii, które zyskały sporo nowych obszarów. Spore nabytki terytorialne uzyskały także Górskie Klany. Jednak to Cesarstwo i Królestwo miały ustawić politykę kontynentalną na najbliższe lata.

Imperium Numidii pod wpływem wojennego wyniszczenia upadło, a jego ziemie na nowo stały się pustynią bez właściciela. Pozostałe kraje musiały poradzić sobie z odbudową zniszczeń wojennych i uzupełnieniem deficytów w skarbcach.

Wypis z kroniki

68 rok – Dymitr Gryphonehart samozwańczym królem Erathii,

 • Katarzyna (20 lat), siostra Georga, dowódcą wojsk Erathii przeciw SNP.
 • Pomoc Cesarstwa dla Erathii.
 • II wyprawa na Krewlod:
  • walki z barbarzyńskimi hordami (-200 żołnierzy),
  • podbicie stolicy Krewlod,
  • ucieczka Pogrobowca do Lorrein,
  • okupacja Krewlod.
 • Górskie Klany – inwazja na północny Chanat (obecnie w rękach Tatalii):
  • przejęcie obszaru bez walki,
 • Atak na środkowy Chanat (okupacja Erathii):
  • walka z garnizonami miast (-300 żołnierzy),
  • przejęcie terytorium.
 • Najazd na Ziemię Khar:
  • bitwy z wojskami chłopskimi i garnizonami (-200 żołnierzy),
  • przejęcie ziemi Khar.

69 rok – Lorrein – wyprawa w celu odbicia Krewlod pod wodzą Pogrobowca (2000 żołnierzy):

  • oblężenie stolicy Krewlod,
Lorrein Erathia + Bracaduum
Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

1500+2000

-500-500

1000+1500

Odstąpienie wojsk Valda.

  • Odbicie wschodniego i południowego Krewlod.
  • Bitwa pod Parestekiem,
Erathia Lorrein
Siła

Straty

Stan

1000

-500

500

1000

-1000

0

Pojmanie Pogrobowca.

 • Elaniez – wyjście z SNP.
 • Górskie Klany – atak na Tatalię Właściwą:
  • zdobycie kraju, zrujnowanie i wymordowanie ludności Nowego Voldist,
  • samobójstwo Volda VI.
 • Lourtiez i Lorrein – konsolidacja wojsk.

70 rok – wycofanie wojsk Dymitra Gryphoneharta z Krewlod.

 • Atak na Górskie Klany w Tatalii:
  • Bitwa na Zeschłym Polu,
Górskie Klany Erathia

I starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-500

1500

2000

-700

1300

Podkupienie 300 żołnierzy Klanów (-3000 sztuk złota).

II starcie

Siła

Straty

Stan

1200

-200

1000

1300

-200

1100

Ciężka rana Dymitra. Odstąpienie stron od walki.

  • Rokowania.
  • Rozejm w Nowym Voldist.
 • Powrót armii erathiańskiej do państwa.
 • Połączenie sił z Cesarstwem Bracaduum i odwetowy atak na Lorrein:
  • przekroczenie granicy,
  • bitwa pod miastem Lorrein,
Erathia (Katarzyna) + Bracaduum (Marvin) Lorrein (Heinz) + Lourtiez (Lourtiez)

I starcie

Siła

Straty

Stan

1300+3600

-700-1600

600+2000

3800+1600

-1800-800

2000+800

II starcie

Siła

Straty

Stan

600+2000

-100-800

500+1200

2000+800

-200-800

1800

Śmierć Lourtieza oraz Heinza von Christophera. Kapitulacja Lorrein.

  • Opanowanie Lorrein.

71 rok – nowy książę Lourtiez – Valeniez (40 lat).

 • Rokowania w sprawie zakończenia Wojny Krwi,
 • Aktualny stan sojuszy:

Sojusz cesarsko-królewski

Erathia
Cesarstwo Bracaduum
Ks. Tatalii (X)

Zjednoczone Ordy Nomadów

Imperium Numidii (X)
Chanat Mosojski (X)
Kalifat Kazachski (X)

Sojusz Niepodległych Państw

Krewlod (X)
Lorrein (X)
Lourtiez
Górskie Klany

Kraje neutralne

Kraj Lawy
Elaniez

 • Pokój z SNP:
  • dla Bracady: Krewlod i 10 000 sztuk złota,
  • dla Erathii: Lorrein – 10 000 sztuk złota,
  • dla Górskich Klanów: Ks. Khar i północny Chanat.
 • Pokój z ZON:
  • dla Bracady: Kalifat Kazachski, Dedalia i 20 000 sztuk złota,
  • dla Erathii: Chanat Mosojski, Południowy Cypel i 20 000 sztuk złota.

72 rok – Erathia – zabójstwo Dymitra.

 • Nowym władcą Erathii Katarzyna Gryphonehart (24 lata).
 • Liczne bunty w kraju.
 • Działania Katarzyny:
  • utworzenie niepodległego Hr. Cent (hrabia Uland, 47 lat),
  • utworzenie Ks. Lerien na terytorium Lorrein, lenna Erathii (ks. Marion Junior, 27 lat).

73 rok – Imperium Numidii – Abdul I (49 lat), krewny Alika II, Wielkim Chanem.

 • Olbrzymie długi doprowadzają do upadku gospodarkę Numidii:
Złoto: 0

Dochód: -1000/rok

Armia: -50/rok

 • Ks. Tatalii – nowym władcą Vold VII (47 lat), syn zmarłego.
 • Ces. Bracaduum – stworzenie Krewlod jako lennika z Valdem Pogrobowcem na czele.
 • Podsumowanie Wojny Krwi:

Sojusz cesarsko-królewski – zwycięzcy

Zjednoczone Ordy Nomadów – przegrani

Sojusz Niepodległych Państw

Erathia
Armia: +40/rok
Złoto: +400/rok (+200 z lenna Lernien)
Skarbiec: +30 000 sztuk złota
Ziemie: Chanat Mosojski, Lorrein, Południowy Cypel

Imperium Numidii
Armia: -50/rok
Złoto: -500/rok (-1000 z długów=brak dochodów)
Skarbiec: -40 000 sztuk złota

Górskie Klany
Armia: +20/rok
Złoto: +200/rok
Skarbiec: -10 000 sztuk złota
Ziemie: północny Chanat, Khar

Ces. Bracaduum
Armia: +40/rok
Złoto: +400/rok (+50 z lenna Krewlod)
Skarbiec: +30 000 sztuk złota
Ziemie: Kalifat Kazachski, Dedalia

Chanat Mosojski – upadek

Kalifat Kazachski – upadek

Lorrein – upadek

Krewlod – lenno Bracaduum

Lourtiez
Skarbiec: -10 000 sztuk złota

74 rok – zwolnienie Ks. Tatalii z lenna.

 • Imperium Numidii – anarchia całkowita spowodowana brakiem dochodów i olbrzymimi długami:
Stan państwa: -3
Obronność: -1
 • Zabójstwo chana Numidii, upadek kraju.
 • Numidia neutralną pustynią.
 • Krewlod – V Festiwal Życia. Zwycięzcą Winston Boragus (18 lat).

75 rok – Krewlod i Cesarstwo Bracaduum – Edykt Krwi: zwolnienie Krewlod z lenna w zamian za bezwzglęne posłuszeństwo.

 • Elaniez – śmierć ks. Elaniez. Nowym władcą książę Edmunt (36 lat).

76 rok – Ks. Tatalii – spłacanie długów:

  • rezygnacja z rekrutacji wojska przez 20 lat (licząc od 70 roku): +8000 sztuk złota,
  • sprzedaż dóbr królewskich arystokracji: +2000 sztuk złota.
 • Odbudowa fortyfikacji na kontynencie (Obronność: +1).
 • Ks. Tatalii – Stan pańtwa: +1.
 • Vold VII – abdykacja z powodu złego stanu zdrowia. Oddanie władzy synowi – Voldowi VIII (27 lat).

Dodaj komentarz