Kroniki Fantastyki, Era II – Powstanie Cesarstwa i nowych państw nomadów (#9)

Kroniki Fantastyki

Era II, Powstanie Cesarstwa i nowych państw nomadów

Introdukcja

Ekspansja Bracady i Numidii zakończyła się sukcesem. U progu nowej Ery na kontynencie funkcjonowały trzy dużej państwa i dwa satelickie. Bracada stała się Cesarstwem, Numidia – Imperium. Nowi hegemoni musieli jednak stawić czoła silnym tendencjom odśrodkowym – na większości swych ziem byli postrzegani jako najeźdźcy. Drogi dotychczasowych sprzymierzeńców rozeszły się, wkrótce doszło do pierwszych starć. Cesarstwo po śmierci Kazira przetrwało dzięki brutalnej rozprawie z pretendentami do tronu ze strony cesarza Alana oraz reformom. Natomiast w przypadku Numidii, gdy król Edric Wspaniały zmarł bezpotomnie, państwo rozpadło się na Chanat Mosojski, Imperium Numidii (właściwe), Chanat Omara i Emirat Moria.

Kraje nomadów okazały się niestabilne i już na początku istnienia musiały oddać część ziem Eeofolowi i Tatalii. Siódme pokolenie ludów tak północy, jak i południa żyło w atmosferze chaosu i nieustannych rebelii. Choć nie wszędzie. W międzyczasie bowiem w Erathii stabilizowano pozycję i organizowano skuteczną dyplomatykę, która z czasem miała przynieść oczekiwane sukcesy.

Wypis z kroniki

1 rok – Numidia-Erathia – rozejm.

2 rok – Ustalenie i zatwierdzenie granic państwowych.

3 rok – Oficjalna mapa kontynentu.

 • Państwa na początku II ery:
  • Numidia
  • Bracada
  • Erathia
  • Ks. Tatalii
  • Ks. Eeofolu

4 rok – rozpoczęcie przemian wewnętrznych Bracady i Numidii.

5 rok – Bracada przekształcona w Cesarstwo Bracaduum:

 • władca: Kazir Krwawy Wezyr, tytuł cesarza,
 • władza absolutna monarchy.

6 rok – Numidia przekształcona w Imperium Numidii.

7-10 rok

11 rok – śmierć Cesarza Kazira, ogłoszenie trzyletniej żałoby na terenie Cesarstwa Bracaduum,

 • Uroczysty pogrzeb z udział m. in. króla Numidii oraz książąt Tatalii i Eeofolu.
 • Testament cesarza:
  • przepisanie całego majątku seniorowi rodu, swojemu synowi Alanowi (40 lat),
  • oddanie pojedynczych prowincji pozostałym synom:
   • Alfred (33 lata) – Deadish i okolice,
   • Manfred (32 lata) – wschodnie Państwo Centralne,
   • Ludwik (29 lat) – Plemię Hre-Hul,
   • Seti (28 lat) – pominięty w testamencie.
  • całkowita zależność juniorów od seniora – cesarza Alana.

12 rok – Erathia – sprzedaż Księstwu Tatalii zachodniego Państwa Centralnego za 3000 sztuk złota.

 • Rozwój gospodarki w Erathii:
Złoto: -10 000

Dochód: +100/rok

13 rok – Cesarstwo Bracaduum – ujednolicenie systemu monetarnego – wprowadzenie jednej waluty w całym cesarstwie.

14 rok – Cesarstwo Bracaduum – skazanie na śmierć braci cesarza Alana.

15 rok – Numidia – śmierć króla Edrica Wspaniałego. Niepozostawienie potomka,

 • Stan państwa: -1.

16 rok – Numidia: bunty na terenie całego kraju,

 • Ks. Tatalii i Ks. Eeofolu – najazd na Numidię.

17 rok – Cesarstwo Bracaduum – zajęcie ziem Numidii w Deyji.

18 rok – Rozpad Imperium Numidii:

 • Chanat Mosojski:
  • władca: Chan Wal-Se z dynastii Shu (39 lat),
  • obszary: Flyring, Cent.
 • Imperium Numidii (właśc. Chanat):
  • władca: Chan Omar I Wielki z dynastii Maurjanów (22 lata), syn siostry Edrica,
  • obszary: Numidia właściwa, zachodnia Deyja.
 • Chanat Omara:
  • władca: Omar Wilhelm z dynastii Maurjanów (46 lat), kuzyn Edrica po kądzieli,
  • obszar: Eeofol.
 • Emirat Morii:
  • władca: emir Khagar z dynastii Lizue (59 lat),
  • obszar: Moria.

19 rok – Numidia – kontratak przeciwko Cesarstwu Bracaduum w Dedalii:

Numidia Ces. Bracaduum
Siła

Straty

Stan

3500

-500

3000

2000

-1000

1000

Ucieczka wojsk cesarskich.

20 rok – Chanat Mosojski – pokój z Ks. Tatalii, oddanie im terenów położonych na wschodzie chanatu.

 • Chanat Omara – pokój z Ks. Eeofolu, oddanie im terenów na zachodzie chanatu.
 • Skutki:
Chanat Mosojski – Złoto: -100/rok

Chanat Omara – Armia: -10/rok

Ks. Tatalii – Złoto: +100/rok

Ks. Eeofolu – Armia: +10/rok

21 rok – śmierć króla Christophera II Gryphoneharta,

 • Nowym władcą Erathii syn zmarłego – Norbert (49 lat).

22-25 rok

26 rok – Cesarstwo Bracaduum – bunty we wschodniej części państwa (Deyja),

 • wystąpienie 10 000 ludzi w Skeletones,
 • szybka reakcja wojska prowincjonalnego – zabicie 3000 protestujących,
 • kolejni ludzie wspierają wystąpienie,
 • sięgnięcie buntowników za broń,
 • utarczki z wojskiem:
Ces. Bracaduum Buntownicy
Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

9000

-2500

6500

Kapitulacja armii Bracady, przejęcie kontroli buntowników nad Skeletones.

27 rok – Cesarstwo Bracaduum – wysłanie 5000 żołnierzy przeciw buntownikom,

Ces. Bracaduum Buntownicy
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

5000

-500

4500

-500

4000

7000

-6000

1000

-1000

0

Rzeź w Skeletones, zamordowanie ok. 100 000 ludzi.

28 rok – Cesarstwo Bracaduum – powołanie specjalnych jednostek milicji na terenie Deyji:

 • od 27 roku – Skeletones i okolice (koszt: 5000 sztuk złota za 1000 jednostek),
 • od 30 rok – Deyja Południowa (koszt: 10 000 sztuk złota za 5000 jednostek),
 • od 35 rok – cała Deyja (koszt: 20 000 sztuk złota za 10 000 jednostek).

29 rok – Cesarstwo Bracaduum – podwyższenie podatków na terenie kraju o 10% na 12 lat (w sumie 2500 sztuk złota zysku).

Dodaj komentarz