Kroniki Fantastyki – Poczet Władców Ery III

Kroniki Fantastyki

Poczet Władców

Imię

Państwo

Dynastia

Wiek

Lata panowania

Tytuł

Przyczyna opuszczenia tronu

Era III

Pokolenie X

Rupert Gryphonehart

Erathia

Gryphonehart

30

2-23

Król

Oddanie władzy
Alik I

I. Numidii
K. Kazachski
E. Moria

Maurjanie

11

9-57
9-50
12-15

Chan
Kalif
Emir

naturalna śmierć,
fuzja z I. Numidii
detronizacja
Vold VI

Ks. Tatalii

Voldonowie

23

11-69

Książę

Samobójstwo
Halib

Emirat Moria

Maurjanie

3

11-12

Emir

Detronizacja
Albert Khar

Ks. Khar

Kharowie

30

12-54

Książę

Śmierć w boju
Ufreit I Philip

Moria -> Górskie Klany

49

15-38

Wódz Naczelny

Naturalna śmierć
Lucjusz II Kreegan

Ks. Eeofolu

Kreegan

30

17-55

Książę

Śmierć w boju
Piotr

Chanat Mosojski

Maurjanie

52

20-48

Chan

Naturalna śmierć
Heinz von Christopher

Cesarstwo Zachodnie
Lorrein

Magnus

22
48

24-49
49-70

Cesarz
Książę

Upadek państwa
śmierć w boju

Pokolenie XI

Ufreit II

Górskie Klany

66

38-66

Wódz Naczelny

Naturalna śmierć
Alexander II Gryphonehart

Erathia

Gryphonehart

19

42-64

Król

Morderstwo
Alik II Diabelski

C. Mosojski
I. Numidii

Maurjanie

22

48-64
57-64

Chan

Śmierć w boju
Lourtiez

Lourtiez

56

49-70

Książę

Śmierć w boju
Roderyk Ham

Elaniez

51

49-76

Książę

Naturalna śmierć
Olbracht Magnus

Cesarstwo Bracaduum

Magnus

33

53-64

Cesarz

Śmierć w boju
Dymitr Gtyphonehart

Ks. Khar
Erathia (sam.)

Gryphonehart

30

56-66
67-72

Książę
Król (sam.)

Sprzedaż kraju
Zabójstwo
Alfred Kreegan

Kraj Lawy

Kreegan

44

57-76

Książę

Naturalna śmierć

Pokolenie XII

Marvin Magnus

Cesarstwo Bracaduum

Magnus

12

64-125

Cesarz

Naturalna (?) śmierć
Vald Pogrobowiec

Krewlod

33

65-68
73-74

Król

Okupacja kraju
Śmierć w boju (FŻ)
George Gryphonehart

Erathia

Gryphonehart

19

65-67

Król

Śmierć w boju
Malcolm

Górskie Klany

60

66-90

Wódz Naczelny

Naturalna śmierć
Valeniez

Lourtiez

40

71-100

Książę

Zjednoczenie AvLee
Katarzyna Gryphonehart

Erathia

Gryphonehart

24

72-125

Królowa

Naturalna (?) śmierć
Uland

Hr. Cent

47

72-100

Hrabia

Zjednoczenie AvLee
Marion Ironfist

Ks. Lernien

Ironfist

27

72-95

Książę

Detronizacja
Abdul I

Imperium Numidii

Maurjanie

49

73-74

Wielki Chan

Zabójstwo i upadek państwa
Vold VII

Ks. Tatalii

Voldonowie

47

73-76

Książę

Oddanie władzy
Winston Boragus

Krewlod

Boragus

18

74-14 IV Ery

Król

Śmierć w boju (FŻ)
Edmunt

Elaniez

36

75-77

Książę

Śmierć w boju
Vold VIII

Ks. Tatalii

Voldonowie

27

76-104

Książę

Upadek kraju
Roderyk Piękny

Elaniez

19

78-100

Książę

Zjednoczenie AvLee

Pokolenie XIII

Xenofex Kreegan

Kraj Lawy

Kreegan

3

86-51 IV Ery

Książę

Naturalna śmierć
Gimmi

Górskie Klany

Ród Gaina

49

90-95

Wódz Naczelny

Tajemnicza śmierć
Alan Ironfist

Ks. Lernien

Ironfist

47

95-123

Książę

Naturalna śmierć
Peper

Górskie Klany

Ród Pepera

69

95-116

Wódz Naczelny

Skrytobójstwo
Ivor Odnowiciel

Ks. AvLee

35

101-120

Książę

Koniec kadencji
Vold IX

Ks. Tatalii

Voldonowie

20

116-7 IV Ery

Książę

Naturalna śmierć

Pokolenie XIV

Ivor Odnowiciel Junior

Ks. AvLee -> Król. AvLee

30

120-20 IV Ery

Książę -> Król

Koniec kadencji
Christian Gryphonehart-Magnus

Król. Erathii
Cesarstwo Bracaduum
Imperium Enroth

Gryphonehart
Magnus

37

125-62 IV Ery
125-62 IV Ery

Król
Cesarz

Naturalna śmierć

Dodaj komentarz