heroes 3

Heroes 3 Umiejętności

Spis treści

Dział 1. Umiejętności podstawowe

Dział 2. Umiejętności drugorzędne


Umiejętności podstawowe

Atak, Obrona, Moc i Wiedza – jak one działają?

Bohaterowie w Heroes 3 wyposażeni są w sumie w sześć podstawowych zdolności. Cztery pierwsze, które chciałby omówić, nazwałbym bezpośrednimi. Mowa o Ataku, Obronie, Mocy i Wiedzy.

Ich działanie jest stosunkowo proste do zrozumienia. Atak i Obrona herosa sumowane są z analogicznymi bazowymi parametrami dowodzonych przez niego jednostek (oraz ewentualnymi efektami zaklęć czy umiejętności). Następnie wpływają one na faktycznie zadane przez poszczególne oddziały obrażenia według następującego wzoru:

dmg(f) = N * dmg(b) * (1 + p * (A – O)), gdzie

dmg(f) – obrażenia faktyczne
N – liczba stworzeń w oddziale
dmg(b) – obrażenia bazowe (zazwyczaj ujęte w widełkach)
A – parametr ataku jednostki atakującej (zsumowany z atakiem swego dowódcy)
O – parametr obrony jednostki atakowanej (j.w.)

Wartość p zależy natomiast od tego, czy różnica pomiędzy A i O jest:

  • dodatnia – wówczas p=0,05 (w efekcie dmg(f) napastnika będzie wyższe od jego dmg(b)),
  • ujemna – wówczas p=-0,025 (w efekcie dmg(f) napastnika będzie niższe od jego dmg(b)),
  • zerowa – wówczas wzór się skróci i obrażenia rzeczywiste będą zależały wyłącznie od dmg(f) oraz N.

Moc bohatera wpływa na czas trwania rzucanych przez niego wielu zaklęć osłabiających oraz wspomagających, a także na obrażenia zadawane przez czary ofensywne. Szczegółowe wzory zawarte zostały w zakładce Magia. Z kolei Wiedza, pomnożona przez 10, przekłada się na liczbę posiadanych punktów many.

Poniższa tabela przedstawia procentowe szanse nauczenia się w drodze zdobywania kolejnych poziomów doświadczenia przez bohaterów różnych klas poszczególnych umiejętności podstawowych bezpośrednich.

KlasaLVL
2-935%45%10%10%
10+30%30%20%20%
2-920%15%30%35%
10+20%20%30%30%
2-935%45%10%10%
10+30%30%20%20%
2-910%20%35%35%
10+20%20%30%30%
2-930%30%20%20%
10+30%30%20%20%
2-910%10%40%40%
10+30%30%20%20%
2-935%35%15%15%
10+30%30%20%20%
2-915%15%35%35%
10+20%20%30%30%
2-930%25%20%25%
10+25%25%25%25%
2-915%15%35%35%
10+25%25%25%25%
2-935%35%15%10%
10+30%30%20%20%
2-910%10%50%30%
10+20%20%30%30%
2-955%35%5%5%
10+30%30%20%20%
2-930%20%25%25%
10+25%25%25%25%
2-930%50%10%10%
10+30%30%20%20%
2-95%15%40%40%
10+20%20%30%30%
2-945%25%15%15%
10+30%30%20%20%
2-915%15%35%35%
10+25%25%25%25%

Powrót na górę

A co z Morale i Szczęściem?

Istnieją również dwie zdolności określane przeze mnie na potrzeby analizy pośrednimi. Takie nazewnictwo wynika z faktu, iż same w sobie nie określają żadnych parametrów, lecz w sposób pośredni wpływają na użycie w danej bitwie atrybutów bezpośrednich. Ponadto, w przeciwieństwie do ataku, obrony, mocy i wiedzy, które na bitwę oddziałują zawsze, skille pośrednie mogą nie wystąpić wcale (i procentowo na to właśnie jest najwyższa szansa).

Morale decyduje o tym, czy nasze jednostki otrzymają dodatkowy ruch w trakcie tury, czy też może odwrotnie – zdemobilizowane opuszczą kolejkę. Jego wartość waha się od -3 do +3. Morale możemy podnosić – stale i czasowo – na wiele sposobów, począwszy od umiejętności Dowodzenia, przez stosowne artefakty i lokacje na mapie przygód, skończywszy na specjalnych zdolnościach niektórych jednostek czy budynków. Z kolei ujemne morale najczęściej wynika z nadmiernego wymieszania jednostek różnych miast w ramach jednej armii czy zrabowania dostępnych krypt.

Szczęście z kolei może poskutkować podwójnymi obrażeniami oddziałów bohatera i wpłynąć na nie można w podobny sposób, jak w przypadku morale. Różnica polega na tym, iż w oficjalnej wersji Heroes 3 nie ma możliwości uzyskania ujemnego wskaźnika szczęścia. Dopiero w ramach modyfikacji Horn of the Abbys taki mechanizm, połączony z karami dla nieszczęśliwych jednostek, został zaimplementowany. Jest to nowość w pełni zgodna z duchem gry, ponieważ 3DO miało w planach ujemne szczęście, choć ostatecznie nie znalazło się ono w finalnej wersji produktu.

Poniżej zamieszczam procentowe szanse na odpowiedni efekt działania umiejętności podstawowych pośrednich.

WartośćEfekty MoraleEfekty Szczęścia
312,5% -> dodatkowy ruch12,5% -> podwójne obrażenia
28,3% -> dodatkowy ruch8,3% -> podwójne obrażenia
14,2% -> dodatkowy ruch4,2% -> podwójne obrażenia
0brakbrak
-18,3% -> na strata ruchu4,2% -> połowa obrażeń
(tylko w HotA)
-216,7% -> na strata ruchu8,3% -> połowa obrażeń
(tylko w HotA)
-325% -> na strata ruchu12,5% -> połowa obrażeń
(tylko w HotA)

Powrót na górę


Umiejętności drugorzędne

Wstęp

Poza wyżej opisanymi umiejętnościami podstawowymi w Heroes 3 występuje cała gama tzw. zdolności drugorzędnych. Są to swego rodzaju specjalizacje naszych bohaterów, którzy mogą ich posiąść co najwyżej 8. Każdą umiejętność drugorzędną rozwinąć można na trzech poziomach – podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim.

Bohaterowie zazwyczaj zaczynają rozgrywkę na 1. poziomie doświadczenia z dwoma skillami tej kategorii na poziomach podstawowym lub jednym na zaawansowanym. Kolejne zdolności uzyskują przede wszystkim podczas awansowania.

Szanse zdobycia poszczególnych zdolności zależą od klasy bohatera i zostały opisane w końcowej części artykułu. Oprócz tego istnieją lokacje, które napotkane w czasie rozgrywki mogą przysporzyć nam dodatkowych umiejętności, już niezależnie od tego, z jakiego miasta heros pochodzi (np. Chaty wiedźm).

Powrót na górę

Spis zdolności

Artyleria

Poziom podstawowy:
Przekazuje kontrolę nad balistą bohaterowi umożliwiając oddanie mu dwóch strzałów.
Prawdopodobieństwem zadania podwójnych obrażeń wzrasta do 50%.
Poziom zaawansowany:
Prawdopodobieństwo zadania podwójnych obrażeń wzrasta do 75%.
Poziom mistrzowski:
Prawdopodobieństwo zadania podwójnych obrażeń wzrasta do 100%.

Skuteczność ataku

Poziom podstawowy:
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera w walce wręcz o 10%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera w walce wręcz o 20%
Poziom mistrzowski:
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera w walce wręcz o 30%.

Balistyka

Poziom podstawowy:
Pozwala bohaterowi przejąć sterowanie nad katapultą.
Poziom zaawansowany:
Balista strzela dwukrotnie na turę ze zwiększoną skutecznością.
Poziom mistrzowski:
Balista strzela dwukrotnie na turę z maksymalną skutecznością.

Dowodzenie

Poziom podstawowy:
Zwiększa morale wszystkich oddziałów o 1.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa morale wszystkich oddziałów o 2.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa morale wszystkich oddziałów o 3.

Dyplomacja

Poziom podstawowy:
W ramach negocjacji 25% stworzeń gotowych uciec przed armią bohatera może się do ciebie przyłączyć.
Ponadto zmniejsza koszty poddania się o 20%.
Poziom zaawansowany:
Negocjacje są skuteczne wobec 50% słabszych stworzeń, a koszty poddania niższe o 40%.
Poziom mistrzowski:
Negocjacje są skuteczne wobec 100% słabszych stworzeń, a koszty poddania niższe o 60%.

Finanse

Poziom podstawowy:
Bohater dostarcza królestwu dziennie 125 sztuk złota.
Poziom zaawansowany:
Bohater dostarcza królestwu dziennie 250 sztuk złota.
Poziom mistrzowski:
Bohater dostarcza królestwu dziennie 500 sztuk złota.

Logistyka

Poziom podstawowy:
Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na lądzie o 10%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na lądzie o 20%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na lądzie o 30%.

Łucznictwo

Poziom podstawowy:
Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 10%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 25%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 50%.

Nawigacja

Poziom podstawowy:
Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 50%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 100%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 150%.

Nekromancja

Poziom podstawowy:
10% zabitych w walce przeciwników zostaje wskrzeszonych w postaci szkieletów.
Poziom zaawansowany:
20% zabitych w walce przeciwników zostaje wskrzeszonych w postaci szkieletów.
Poziom mistrzowski:
30% zabitych w walce przeciwników zostaje wskrzeszonych w postaci szkieletów.

Odkrywanie

Poziom podstawowy:
Zwiększa pole widzenia bohatera o 1.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa pole widzenia bohatera o 2.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa pole widzenia bohatera o 3.

Płatnerstwo

Poziom podstawowy:
Zmniejsza obrażenia zadawane oddziałom bohatera o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zmniejsza obrażenia zadawane oddziałom bohatera o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zmniejsza obrażenia zadawane oddziałom bohatera o 15%.

Sokoli wzrok

Poziom podstawowy:
Zwiększa szansę nauczenia się czaru 1 lub 2 poziomu podczas bitwy o 40%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa szansę nauczenia się czaru 1, 2 lub 3 poziomu podczas bitwy o 50%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa szansę nauczenia się czaru 1, 2, 3 lub 4 poziomu podczas bitwy o 60%.

Szczęście

Poziom podstawowy:
Zwiększa szczęście oddziałów bohatera o 1.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa szczęście oddziałów bohatera o 2.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa szczęście oddziałów bohatera o 3.

Taktyka

Poziom podstawowy:
Pozwala na ustawienie oddziałów na wybranych pozycjach przed rozpoczęciem bitwy.
Oddziały można ustawić od bohatera w odległości maksymalnie o 3 pola.
Poziom zaawansowany:
Oddziały można ustawić od bohatera w odległości maksymalnie o 5 pól.
Poziom mistrzowski:
Oddziały można ustawić od bohatera w odległości maksymalnie o 7 pól.

Znajdowanie drogi

Poziom podstawowy:
Bohater nie ponosi kar przy ruchu po spękanej ziemi.
Kara przy ruchu po piasku i śniegu wynosi 20%, a po bagnach – 35%.
Poziom zaawansowany:
Brak kar przy ruchu po spękanej ziemi, piasku i śniegu, 20% straty ruchu po bagnach.
Poziom mistrzowski:
Brak kar przy ruchu po spękanej ziemi, piasku i śniegu, 20% straty ruchu po bagnach.

Inteligencja

Poziom podstawowy:
Zwiększa liczbę posiadanych punktów magii o 25%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa liczbę posiadanych punktów magii o 50%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa liczbę posiadanych punktów magii o 100%.

Magia ognia

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii ognia po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Magia powietrza

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii powietrza po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Magia wody

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii wody po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Magia ziemi

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii ziemi po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Mądrość

Poziom podstawowy:
Pozwala bohaterowi na poznanie i zrozumienie zaklęć trzeciego poziomu.
Poziom zaawansowany:
Pozwala bohaterowi na poznanie i zrozumienie zaklęć czwartego poziomu.
Poziom mistrzowski:
Pozwala bohaterowi na poznanie i zrozumienie zaklęć piątego poziomu.

Mistycyzm

Poziom podstawowy:
Zwiększa dzienną regenerację many bohatera do 2 punktów.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa dzienną regenerację many bohatera do 3 punktów.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa dzienną regenerację many bohatera do 4 punktów.

Nauka

Poziom podstawowy:
Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o 15%.

Nauka czarów

Poziom podstawowy:
Pozwala bohaterom na wymianę wiedzy o zaklęciach poziomów 1 i 2.
Poziom zaawansowany:
Pozwala bohaterom na wymianę wiedzy o zaklęciach poziomów 1, 2 i 3.
Poziom mistrzowski:
Pozwala bohaterom na wymianę wiedzy o zaklęciach poziomów 1, 2, 3 i 4.

Odporność

Poziom podstawowy:
Zwiększa odporność oddziałów bohatera na magię o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa odporność oddziałów bohatera na magię o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa odporność oddziałów bohatera na magię o 20%.

Pierwsza pomoc

Poziom podstawowy:
Przekazuje bohaterowi kontrolę nad namiotem medyka, który leczy do 50 punktów życia.
Poziom zaawansowany:
Namiot medyka leczy do 75 punktów życia.
Poziom mistrzowski:
Namiot medyka leczy do 100 punktów życia.

Talent magiczny

Poziom podstawowy:
Zwiększa obrażenia magiczne zadawane przez bohatera o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa obrażenia magiczne zadawane przez bohatera o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa obrażenia magiczne zadawane przez bohatera o 15%.

Powrót na górę


Prawdopodobieństwo zdobycia

Bohaterowie Mocy

7568781059
585656778
564558888
846777878
232201161
5887566105
595656652
7546510868
1063308553
362211322
833484285
5561058788
474445886
474545876
624304213
443423112
0000100000
4410444448
336463222
101412203
432130022
233343333
314221312
123342111
124251111
234243323
113221111
223342212

Powrót na górę

Bohaterowie Magii

411431821
352422432
211451411
444656684
1077506484
331421441
210310400
211421511
224203413
594212242
521254064
452342932
252462422
322322422
335235113
335235114
0000100000
444444444
78108810688
212525336
443232336
343485336
426332336
5686610688
6710668578
4681068488
689568478
6784785108

Powrót na górę

Dodaj komentarz