Heroes 3 Umiejętności

Heroes 3 Umiejętności

Spis treści

Dział 1. Umiejętności podstawowe

Dział 2. Umiejętności drugorzędne


Umiejętności podstawowe

Atak, Obrona, Moc i Wiedza – jak one działają?

Bohaterowie w Heroes 3 wyposażeni są w sumie w sześć podstawowych zdolności. Cztery pierwsze, które chciałby omówić, nazwałbym bezpośrednimi. Mowa o Ataku, Obronie, Mocy i Wiedzy.

Ich działanie jest stosunkowo proste do zrozumienia. Atak i Obrona herosa sumowane są z analogicznymi bazowymi parametrami dowodzonych przez niego jednostek (oraz ewentualnymi efektami zaklęć czy umiejętności). Następnie wpływają one na faktycznie zadane przez poszczególne oddziały obrażenia według następującego wzoru:

dmg(f) = N * dmg(b) * (1 + p * (A – O)), gdzie

dmg(f) – obrażenia faktyczne
N – liczba stworzeń w oddziale
dmg(b) – obrażenia bazowe (zazwyczaj ujęte w widełkach)
A – parametr ataku jednostki atakującej (zsumowany z atakiem swego dowódcy)
O – parametr obrony jednostki atakowanej (j.w.)

Wartość p zależy natomiast od tego, czy różnica pomiędzy A i O jest:

  • dodatnia – wówczas p=0,05 (w efekcie dmg(f) napastnika będzie wyższe od jego dmg(b)),
  • ujemna – wówczas p=-0,025 (w efekcie dmg(f) napastnika będzie niższe od jego dmg(b)),
  • zerowa – wówczas wzór się skróci i obrażenia rzeczywiste będą zależały wyłącznie od dmg(f) oraz N.

Moc bohatera wpływa na czas trwania rzucanych przez niego wielu zaklęć osłabiających oraz wspomagających, a także na obrażenia zadawane przez czary ofensywne. Szczegółowe wzory zawarte zostały w zakładce Magia. Z kolei Wiedza, pomnożona przez 10, przekłada się na liczbę posiadanych punktów many.

Poniższa tabela przedstawia procentowe szanse nauczenia się w drodze zdobywania kolejnych poziomów doświadczenia przez bohaterów różnych klas poszczególnych umiejętności podstawowych bezpośrednich.

Klasa LVL
2-9 35% 45% 10% 10%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 20% 15% 30% 35%
10+ 20% 20% 30% 30%
2-9 35% 45% 10% 10%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 10% 20% 35% 35%
10+ 20% 20% 30% 30%
2-9 30% 30% 20% 20%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 10% 10% 40% 40%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 35% 35% 15% 15%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 15% 15% 35% 35%
10+ 20% 20% 30% 30%
2-9 30% 25% 20% 25%
10+ 25% 25% 25% 25%
2-9 15% 15% 35% 35%
10+ 25% 25% 25% 25%
2-9 35% 35% 15% 10%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 10% 10% 50% 30%
10+ 20% 20% 30% 30%
2-9 55% 35% 5% 5%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 30% 20% 25% 25%
10+ 25% 25% 25% 25%
2-9 30% 50% 10% 10%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 5% 15% 40% 40%
10+ 20% 20% 30% 30%
2-9 45% 25% 15% 15%
10+ 30% 30% 20% 20%
2-9 15% 15% 35% 35%
10+ 25% 25% 25% 25%

Powrót na górę

A co z Morale i Szczęściem?

Istnieją również dwie zdolności określane przeze mnie na potrzeby analizy pośrednimi. Takie nazewnictwo wynika z faktu, iż same w sobie nie określają żadnych parametrów, lecz w sposób pośredni wpływają na użycie w danej bitwie atrybutów bezpośrednich. Ponadto, w przeciwieństwie do ataku, obrony, mocy i wiedzy, które na bitwę oddziałują zawsze, skille pośrednie mogą nie wystąpić wcale (i procentowo na to właśnie jest najwyższa szansa).

Morale decyduje o tym, czy nasze jednostki otrzymają dodatkowy ruch w trakcie tury, czy też może odwrotnie – zdemobilizowane opuszczą kolejkę. Jego wartość waha się od -3 do +3. Morale możemy podnosić – stale i czasowo – na wiele sposobów, począwszy od umiejętności Dowodzenia, przez stosowne artefakty i lokacje na mapie przygód, skończywszy na specjalnych zdolnościach niektórych jednostek czy budynków. Z kolei ujemne morale najczęściej wynika z nadmiernego wymieszania jednostek różnych miast w ramach jednej armii czy zrabowania dostępnych krypt.

Szczęście z kolei może poskutkować podwójnymi obrażeniami oddziałów bohatera i wpłynąć na nie można w podobny sposób, jak w przypadku morale. Różnica polega na tym, iż w oficjalnej wersji Heroes 3 nie ma możliwości uzyskania ujemnego wskaźnika szczęścia. Dopiero w ramach modyfikacji Horn of the Abbys taki mechanizm, połączony z karami dla nieszczęśliwych jednostek, został zaimplementowany. Jest to nowość w pełni zgodna z duchem gry, ponieważ 3DO miało w planach ujemne szczęście, choć ostatecznie nie znalazło się ono w finalnej wersji produktu.

Poniżej zamieszczam procentowe szanse na odpowiedni efekt działania umiejętności podstawowych pośrednich.

Wartość Efekty Morale Efekty Szczęścia
3 12,5% -> dodatkowy ruch 12,5% -> podwójne obrażenia
2 8,3% -> dodatkowy ruch 8,3% -> podwójne obrażenia
1 4,2% -> dodatkowy ruch 4,2% -> podwójne obrażenia
0 brak brak
-1 8,3% -> na strata ruchu 4,2% -> połowa obrażeń
(tylko w HotA)
-2 16,7% -> na strata ruchu 8,3% -> połowa obrażeń
(tylko w HotA)
-3 25% -> na strata ruchu 12,5% -> połowa obrażeń
(tylko w HotA)

Powrót na górę


Umiejętności drugorzędne

Wstęp

Poza wyżej opisanymi umiejętnościami podstawowymi w Heroes 3 występuje cała gama tzw. zdolności drugorzędnych. Są to swego rodzaju specjalizacje naszych bohaterów, którzy mogą ich posiąść co najwyżej 8. Każdą umiejętność drugorzędną rozwinąć można na trzech poziomach – podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim.

Bohaterowie zazwyczaj zaczynają rozgrywkę na 1. poziomie doświadczenia z dwoma skillami tej kategorii na poziomach podstawowym lub jednym na zaawansowanym. Kolejne zdolności uzyskują przede wszystkim podczas awansowania.

Szanse zdobycia poszczególnych zdolności zależą od klasy bohatera i zostały opisane w końcowej części artykułu. Oprócz tego istnieją lokacje, które napotkane w czasie rozgrywki mogą przysporzyć nam dodatkowych umiejętności, już niezależnie od tego, z jakiego miasta heros pochodzi (np. Chaty wiedźm).

Powrót na górę

Spis zdolności

Artyleria

Poziom podstawowy:
Przekazuje kontrolę nad balistą bohaterowi umożliwiając oddanie mu dwóch strzałów.
Prawdopodobieństwem zadania podwójnych obrażeń wzrasta do 50%.
Poziom zaawansowany:
Prawdopodobieństwo zadania podwójnych obrażeń wzrasta do 75%.
Poziom mistrzowski:
Prawdopodobieństwo zadania podwójnych obrażeń wzrasta do 100%.

Skuteczność ataku

Poziom podstawowy:
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera w walce wręcz o 10%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera w walce wręcz o 20%
Poziom mistrzowski:
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera w walce wręcz o 30%.

Balistyka

Poziom podstawowy:
Pozwala bohaterowi przejąć sterowanie nad katapultą.
Poziom zaawansowany:
Balista strzela dwukrotnie na turę ze zwiększoną skutecznością.
Poziom mistrzowski:
Balista strzela dwukrotnie na turę z maksymalną skutecznością.

Dowodzenie

Poziom podstawowy:
Zwiększa morale wszystkich oddziałów o 1.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa morale wszystkich oddziałów o 2.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa morale wszystkich oddziałów o 3.

Dyplomacja

Poziom podstawowy:
W ramach negocjacji 25% stworzeń gotowych uciec przed armią bohatera może się do ciebie przyłączyć.
Ponadto zmniejsza koszty poddania się o 20%.
Poziom zaawansowany:
Negocjacje są skuteczne wobec 50% słabszych stworzeń, a koszty poddania niższe o 40%.
Poziom mistrzowski:
Negocjacje są skuteczne wobec 100% słabszych stworzeń, a koszty poddania niższe o 60%.

Finanse

Poziom podstawowy:
Bohater dostarcza królestwu dziennie 125 sztuk złota.
Poziom zaawansowany:
Bohater dostarcza królestwu dziennie 250 sztuk złota.
Poziom mistrzowski:
Bohater dostarcza królestwu dziennie 500 sztuk złota.

Logistyka

Poziom podstawowy:
Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na lądzie o 10%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na lądzie o 20%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na lądzie o 30%.

Łucznictwo

Poziom podstawowy:
Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 10%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 25%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 50%.

Nawigacja

Poziom podstawowy:
Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 50%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 100%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 150%.

Nekromancja

Poziom podstawowy:
10% zabitych w walce przeciwników zostaje wskrzeszonych w postaci szkieletów.
Poziom zaawansowany:
20% zabitych w walce przeciwników zostaje wskrzeszonych w postaci szkieletów.
Poziom mistrzowski:
30% zabitych w walce przeciwników zostaje wskrzeszonych w postaci szkieletów.

Odkrywanie

Poziom podstawowy:
Zwiększa pole widzenia bohatera o 1.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa pole widzenia bohatera o 2.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa pole widzenia bohatera o 3.

Płatnerstwo

Poziom podstawowy:
Zmniejsza obrażenia zadawane oddziałom bohatera o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zmniejsza obrażenia zadawane oddziałom bohatera o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zmniejsza obrażenia zadawane oddziałom bohatera o 15%.

Sokoli wzrok

Poziom podstawowy:
Zwiększa szansę nauczenia się czaru 1 lub 2 poziomu podczas bitwy o 40%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa szansę nauczenia się czaru 1, 2 lub 3 poziomu podczas bitwy o 50%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa szansę nauczenia się czaru 1, 2, 3 lub 4 poziomu podczas bitwy o 60%.

Szczęście

Poziom podstawowy:
Zwiększa szczęście oddziałów bohatera o 1.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa szczęście oddziałów bohatera o 2.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa szczęście oddziałów bohatera o 3.

Taktyka

Poziom podstawowy:
Pozwala na ustawienie oddziałów na wybranych pozycjach przed rozpoczęciem bitwy.
Oddziały można ustawić od bohatera w odległości maksymalnie o 3 pola.
Poziom zaawansowany:
Oddziały można ustawić od bohatera w odległości maksymalnie o 5 pól.
Poziom mistrzowski:
Oddziały można ustawić od bohatera w odległości maksymalnie o 7 pól.

Znajdowanie drogi

Poziom podstawowy:
Bohater nie ponosi kar przy ruchu po spękanej ziemi.
Kara przy ruchu po piasku i śniegu wynosi 20%, a po bagnach – 35%.
Poziom zaawansowany:
Brak kar przy ruchu po spękanej ziemi, piasku i śniegu, 20% straty ruchu po bagnach.
Poziom mistrzowski:
Brak kar przy ruchu po spękanej ziemi, piasku i śniegu, 20% straty ruchu po bagnach.

Inteligencja

Poziom podstawowy:
Zwiększa liczbę posiadanych punktów magii o 25%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa liczbę posiadanych punktów magii o 50%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa liczbę posiadanych punktów magii o 100%.

Magia ognia

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii ognia po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Magia powietrza

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii powietrza po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Magia wody

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii wody po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Magia ziemi

Poziom podstawowy:
Pozwala rzucać zaklęcia magii ziemi po zmniejszonych kosztach.
Koszt jest zmniejszony o liczbę punktów many odpowiadającą poziomowi czaru.
Poziom zaawansowany:
Zaklęcia rzucane są ze zwiększoną efektywnością.
Poziom mistrzowski:
Zaklęcia rzucane są z maksymalną efektywnością.

Mądrość

Poziom podstawowy:
Pozwala bohaterowi na poznanie i zrozumienie zaklęć trzeciego poziomu.
Poziom zaawansowany:
Pozwala bohaterowi na poznanie i zrozumienie zaklęć czwartego poziomu.
Poziom mistrzowski:
Pozwala bohaterowi na poznanie i zrozumienie zaklęć piątego poziomu.

Mistycyzm

Poziom podstawowy:
Zwiększa dzienną regenerację many bohatera do 2 punktów.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa dzienną regenerację many bohatera do 3 punktów.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa dzienną regenerację many bohatera do 4 punktów.

Nauka

Poziom podstawowy:
Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o 15%.

Nauka czarów

Poziom podstawowy:
Pozwala bohaterom na wymianę wiedzy o zaklęciach poziomów 1 i 2.
Poziom zaawansowany:
Pozwala bohaterom na wymianę wiedzy o zaklęciach poziomów 1, 2 i 3.
Poziom mistrzowski:
Pozwala bohaterom na wymianę wiedzy o zaklęciach poziomów 1, 2, 3 i 4.

Odporność

Poziom podstawowy:
Zwiększa odporność oddziałów bohatera na magię o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa odporność oddziałów bohatera na magię o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa odporność oddziałów bohatera na magię o 20%.

Pierwsza pomoc

Poziom podstawowy:
Przekazuje bohaterowi kontrolę nad namiotem medyka, który leczy do 50 punktów życia.
Poziom zaawansowany:
Namiot medyka leczy do 75 punktów życia.
Poziom mistrzowski:
Namiot medyka leczy do 100 punktów życia.

Talent magiczny

Poziom podstawowy:
Zwiększa obrażenia magiczne zadawane przez bohatera o 5%.
Poziom zaawansowany:
Zwiększa obrażenia magiczne zadawane przez bohatera o 10%.
Poziom mistrzowski:
Zwiększa obrażenia magiczne zadawane przez bohatera o 15%.

Powrót na górę


Prawdopodobieństwo zdobycia

Bohaterowie Mocy

7 5 6 8 7 8 10 5 9
5 8 5 6 5 6 7 7 8
5 6 4 5 5 8 8 8 8
8 4 6 7 7 7 8 7 8
2 3 2 2 0 1 1 6 1
5 8 8 7 5 6 6 10 5
5 9 5 6 5 6 6 5 2
7 5 4 6 5 10 8 6 8
10 6 3 3 0 8 5 5 3
3 6 2 2 1 1 3 2 2
8 3 3 4 8 4 2 8 5
5 5 6 10 5 8 7 8 8
4 7 4 4 4 5 8 8 6
4 7 4 5 4 5 8 7 6
6 2 4 3 0 4 2 1 3
4 4 3 4 2 3 1 1 2
0 0 0 0 10 0 0 0 0
4 4 10 4 4 4 4 4 8
3 3 6 4 6 3 2 2 2
1 0 1 4 1 2 2 0 3
4 3 2 1 3 0 0 2 2
2 3 3 3 4 3 3 3 3
3 1 4 2 2 1 3 1 2
1 2 3 3 4 2 1 1 1
1 2 4 2 5 1 1 1 1
2 3 4 2 4 3 3 2 3
1 1 3 2 2 1 1 1 1
2 2 3 3 4 2 2 1 2

Powrót na górę

Bohaterowie Magii

4 1 1 4 3 1 8 2 1
3 5 2 4 2 2 4 3 2
2 1 1 4 5 1 4 1 1
4 4 4 6 5 6 6 8 4
10 7 7 5 0 6 4 8 4
3 3 1 4 2 1 4 4 1
2 1 0 3 1 0 4 0 0
2 1 1 4 2 1 5 1 1
2 2 4 2 0 3 4 1 3
5 9 4 2 1 2 2 4 2
5 2 1 2 5 4 0 6 4
4 5 2 3 4 2 9 3 2
2 5 2 4 6 2 4 2 2
3 2 2 3 2 2 4 2 2
3 3 5 2 3 5 1 1 3
3 3 5 2 3 5 1 1 4
0 0 0 0 10 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 8 10 8 8 10 6 8 8
2 1 2 5 2 5 3 3 6
4 4 3 2 3 2 3 3 6
3 4 3 4 8 5 3 3 6
4 2 6 3 3 2 3 3 6
5 6 8 6 6 10 6 8 8
6 7 10 6 6 8 5 7 8
4 6 8 10 6 8 4 8 8
6 8 9 5 6 8 4 7 8
6 7 8 4 7 8 5 10 8

Powrót na górę

Dodaj komentarz