Kody do Europa Universalis 3

Kody do Europa Universalis 3

Podczas gry naciśnij klawisz [~] lub [Alt]+[2]+[1] z klawiatury numerycznej, aby uruchomić konsolę, w której możesz wpisać następujące kody:

die native – atak na kraj,
pirate – wędrówka piratów,
cash – więcej pieniędzy,
stability – stabilizacja,
prestige – prestiż,
spy – więcej szpiegów,
diplomat – więcej dyplomatów,
missionary – więcej misjonarzy,
merchant – więcej handlarzy,
colonist – więcej kolonii,
fow on – włącza mgłę na mapie,
fow off – wyłącza mgłę na mapie,
discover (ID prowincji) – odkrywa daną prowincję,
undiscover (ID prowincji) – nieodkrywa danej prowincji,
revolt (ID prowincji) – bunt w danej prowincji,
fullscreen – włącza tryb okienek,
invest – (patrz poniżej.

Kody na inwestycję

Wpisz invest [rodzaj inwestycji] [ilość gotówki],
land_tech,
naval_tech,
production_tech,
trade_tech,
government_tech,
country_morale_tech,
advisor_arrived_tech,
ledger_naval_tech,
ledger_production_tech,
ledger_goverment_tech,
current_tech,

Dodaj komentarz