Kody do The Elder Scrolls 4: Oblivion

Kody do The Elder Scrolls 4: Oblivion

Podczas rozgrywki naciśnij klawisz [~] (tylda) dla przywołania konsoli.

Lista kodów

tgm – nieśmiertelność jeśli nic nie jest namierzone
tcl – przechodzenie przez ściany
tfh – pełna pomoc
help – lista konsolowych komend
lock # – blokuje wybrane drzwi (1-100)
unlock – odblokowuje zaznaczone drzwi
kill – niszczy zaznaczonego przeciwnika
coc nazwa – teleportuje do nazwa, za nazwa podaj miejsce
modpcs SKILL, # – dodaje punkty zręczności
modpca ATTRIBUTE, # – dodaje punkty specjalnych atrybutów
AdvLevel – pokonujesz poziom
AdvSkill – dostajesz punkty doświadczenia
CompleteQuest – kończysz aktualne poszukiwanie
caqs – masz ukończone wszystkie poziomy poszukiwań
psb – masz wszystkie czary
ToggleMapMarkers – widzisz całą mapę
sexchange – zmienia płeć bohatera
showclassmenu – zmienia klasę
showbirthsignmenu – zmienia datę urodzin
player.setlevel # – zmienia poziom na #, za # podaj wartość (1-255)
tai – włącza lub wyłącza sztuczną inteligencję wroga
tcai – włącza lub wyłącza tryb walki przeciwnikowi
player.additem 0000000f 1000 – dostajesz 1000 złota
player.additem 0000000a 100 – dostajesz 100 zablokowań
player.additem 0000000b 100 – dostajesz 100 kluczy Skeleton
player.additem 0000000c 100 – dostajesz 100 naprawczych Hammers
player.additem X Y – dostajesz przedmiot(X=numer Hex przedmiotu, Y=ilość)

Lista przedmiotów

0002299C – ElvenCuirass ARMO Elven Cuirass
0002299D – ElvenGreaves ARMO Elven Greaves
0002299E – ElvenGauntlets ARMO Elven Gauntlets
0002299F – ElvenBoots ARMO Elven Boots
000229A0 – ElvenShield ARMO Elven Shield
000229A1 – ElvenHelmet ARMO Elven Helmet
000229A2 – SteelCuirass ARMO Steel Cuirass
000229A3 – SteelGreaves ARMO Steel Greaves
000229A4 – SteelHelmet ARMO Steel Helmet
000229A5 – SteelBoots ARMO Steel Boots
000229A6 – LowerShirt01 CLOT Blacksmith’s Apron
000229A7 – LowerPants01 CLOT Blacksmith’s Pants
000229A8 – LowerShoes01 CLOT Rough Leather Shoes
000229A9 – LeatherBracer ARMO Leather Bracer
000229AA – LowerShirt02 CLOT Dark Green Shirt
000229AB – LowerPants02 CLOT Laced Leather Pants
000229AC – LowerShoes02 CLOT Stitched Leather Shoes
000229AD – MiddleShirt01 CLOT Brown Shirt
000229AE – MiddlePants01 CLOT Light Brown Linens
000229AF – MiddleShoes01 CLOT Pigskin Shoes
000229B0 – UpperShirt01 CLOT Green Brocade Doublet
000229B1 – UpperPants01 CLOT Green Silk Garment
000229B2 – UpperShoes01 CLOT Green Velvet Shoes

Dodaj komentarz