Kroniki Fantastyki, Era II – Jednoczenie Numidii, podział Bracaduum (#10)

Kroniki Fantastyki

Era II, Jednoczenie Numidii, podział Bracaduum

Introdukcja

Kolejny globalny konflikt rozpoczął się od ataków na Chanat Omara, który dla ratowania państwowości przekształcono w radykalny Kalifat Kazachski. Sytuacja nomadów wymusiła na nich podjęcie prób ponownego zjednoczenia. Kalifat oddał się pod protekcję Imperium Numidii. Wkrótce podobny los spotkał Emirat Moria. Omar I Wielki dokonał licznych reform gospodarczych i społecznych, które przywracały Numidii dawną pozycję. Kolejny krok stanowił sojusz wojskowy z Chanatem Mosojskim i pokonanie Księstwa Tatalii. Gdyby nie śmierć Omara w 80 roku, kto wie, jak dalej potoczyłyby się sprawy…

Ale nie uprzedzajmy faktów. Cesarz Alan, twórca silnej, lecz brutalnej władzy w Bracaduum w końcu wyzionął ducha. W przeciwieństwie do niego jego dwaj synowie od razu zrozumieli, że tak wielkim państwem w obecnych warunkach nie sposób skutecznie zarządzać. Zbyt wiele było chaosu i niewygaszonych konfliktów. Dlatego też podjęli decyzję o podziale państwa na dwie części. Cesarstwo Zachodnie objął we władanie Manfred von Christopher, Cesarstwo Wschodnie zaś Gavin II Magnus. W ten sposób utworzyły się dwie linie wielkiej dynastii.

Podział Cesarstwa zapoczątkował nową Erę dla naszego kontynentu i jego mieszkańców. Okres dwóch hegemonów okazał się w zasadzie epizodem, obejmującym raptem trzy pokolenia. 

Wypis z kroniki

30 rok – Ks. Eeofolu – wojna z Chanatem Omara,

 • najazd Eeofolu:
  • Bitwa na granicy,
   Ks. Eeofolu Chanat Omara
   Siła

   Straty

   Stan

   1600

   -1100

   500

   1600+250

   -1850

   0

 • Wkroczenie w głąb kraju Omara,
 • II Pokój pomiędzy Ks. Eeofolu a Chanatem Omara:
  • oddanie księstwu ziem Centralnego Eeofolu,
  • gwarancja nienaruszalności granic na 20 lat.

31 rok – Skutki wojny:

Ks. Eeofolu

Złoto: +300/rok

Armia: +20/rok

Chanat Omara

Złoto: -300/rok

Armia: -20/rok

32 rok – Erathia – wojna z Chanatem Omara:

 • wtargnięcie do kraju, okupacja zachodniego Eeofolu,
 • pokój:
  • dla Erathii: wschodnie Państwo Centralne, zachodni Eeofol,
  • dla Chanatu Omara: rozejm na 20 lat.
 • Skutki:
Erathia

Złoto: +200/rok

Armia: +10/rok

Chanat Omara

Złoto: -200/rok

Armia: -10/rok

33 rok – Chanat Omara: zamach na chana Omara Wilhelma (udany),

 • Stan państwa: -1
 • upadek rządu.
 • Wykupienie władzy od możnych przez Omara I Wielkiego, umieszczenie na tronie swojego brata – Kazucha (29 lat):
  • Imperium Numidii: -5000 sztuk złota.

34 rok – Chanat Omara – reformy Kazucha:

 • reforma ustrojowa:
  • Chanat Omara → Kalifat Kazachski,
  • Stan państwa: +1,
  • Kazuch I Kalifem (władza absolutna),
  • oddanie się pod protekcję Imperium Numidii w zamian za całkowite posłuszeństwo wojsk, kraju i kalifa.

35 rok – Kalifat Kazachski – reforma wojsk:

  • cena wojsk: -5/5000,
  • umorzenie zaległego żołdu,
  • 50% wojsk rozmieszczone jako ochrona cywilów w poszczególnych prowincjach (czyli tylko do obrony),
  • 50% wojsk armią państwową (możliwość przemieszczania się).

36 rok – Cesarstwo Bracaduum – stłumienie II buntu w Deyji, milicja sprawdzona w akcji (pozytywnie).

37-40 rok

41 rok – Cesarstwo Bracaduum – zakończenie ściągania wyższych podatków (-10%), uspokojenie się ludności.

42 rok – Imperium Numidii – narodzenie się dziedzica tronu,

 • Stan państwa: +1.

43-45 rok

46 rok – Cesarstwo Bracaduum – najazd na Kalifat Kazachski:

 • walki z wojskami prowincjonalnymi,
 • potyczka z armią kalifa, wygrana bez większych strat,
 • okupacja Kalifatu (5000 żołnierzy),
 • kontratak Imperium Numidii:
Numidia Ces. Bracaduum
Siła

Straty

Stan

5000

-1000

4000

5000

-4000

1000

Kapitulacja Armii Cesarskiej.

 • Rozejm.

47-49 rok

50 rok – Chanat Mosojski – inwestycja w stabilność kraju:

Złoto: -5000
Stan państwa: +1

51 rok – Śmierć Emira Emiratu Moria – Khagara,

 • Koniec dynastii Lizue,
 • Nowy emir – Abdul z dynastii Maurjan (42 lata), najmłodszy z braci Omara I.

52 rok – Emirat Moria – protekcja Imperium Numidii w zamian za absolutne posłuszeństwo Omarowi I.

53-59 rok

60 rok – Emirat Moria – sprzedaż wojsk (+10 000 sztuk złota),

 • inwestycja w gospodarkę – Złoto: +100/rok,
 • inwestycja w wojsko – Armia: +10/rok,
 • Złoto: -10 000.

61 rok – Erathia – inwestycja w wojsko i gospodarkę,

Złoto: -10 000
Dochód: +100/rok
Armia: +10/rok

62 rok – Numidia – inwestycja w stabilność,

Złoto: -25 000
Stan państwa: +1

63 rok – Bracada – inwestycja w:

 • Stabilność: -25 000 sztuk złota, Stan państwa: +1,
 • Sztbkość: -25 000 sztuk złota, Szybkość: +1.

64 rok – Ks. Eeofolu – inwestycja w obronę,

Złoto: -5000
Obronność: +1

65 rok – Kalifat Kazachski – pożyczka 5000 sztuk złota od Imperium Numidii na 20 lat,

 • Inwestycja w stabilność – Stan państwa: +1.

66 rok – Ks. Tatalii – śmierć Volda IV,

 • nowym władcą jego wnuk – Vold V (30 lat).
 • Chanat Mosojski i Imperium Numidii – sojusz wojskowy.

67 rok – Ks. Eeofolu – inwestycja w stabilność,

Złoto: -5000
Obronność: +1

68 rok – Chanat Mosojski i Imperium Numidii – najazd na Ks. Tatalii,

 • Imperium Numidii – zajęcie Południowego Cypla,
 • Chanat Mosojski – zajęcie Południowego Pasa,
 • Ks. Tatalii – kontratak:
Ks. Tatalii Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

2600+260

-2500

360

4000

-1500

2500

Kapitulacja Tatalii.

 • Rozejm:
  • dla Imperium Numidii: Południowy Cypel (brak premii), 1000 sztuk złota,
  • dla Chanatu Mosojskiego: Południowy Pas (+100 sztuk złota/rok), 2000 sztuk złota,
  • Ks. Tatalii: -100 sztuk złota/rok, -3000 sztuk złota, pokój „na sto lat”.

69 rok – śmierć Zygfryda Kreegana,

 • nowym władcą Belzebub Kreegan (10 lat), wnuk Zygfryda.

70 rok – Cesarstwo Bracaduum – pogorszenie się stanu zdrowia cesarza.

71-79 rok

80 rok – Numidia – śmierć Omara I,

 • nowym władcą jego syn, Omar II Mądry (30 lat).

81-83 rok

84 rok – samobójstwo Wal-Se,

 • nowym władcą Hunan (43 lata), jego dalszy krewny.

85-87 rok

88 rok – śmierć cesarza Alana,

 • Podział Cesarstwa Bracaduum pomiędzy dwóch synów na Zachodnie i Wschodnie,
 • Cesarstwo Zachodnie:
  • obszary: Krewlod, Treetca,
  • władca: cesarz Manfred von Christopher (29 lat).
 • Cesarstwo Wschodnie:
  • obszary: Bracada, Deyja,
  • władca: cesarz Gavin II Magnus (43 lata).

89 rok – Cesarstwo Bracaduum – podział armii i złota:

 • Zachodnie: 5000 żołnierzy, 20 000 sztuk złota,
 • Wschodnie: 8000 żołnierzy, 30 000 sztuk złota.

Koniec II Ery

Dodaj komentarz