Kroniki Fantastyki, Era III – Wojna Mosojska (#11)

Kroniki Fantastyki

Era III, Wojna Mosojska

Introdukcja

Wszystko zaczęło się od buntu ludności Khar przeciw tyranii Chanatu Mosojskiego. Był to naród zamieszkujący północne ziemie dawnego Flyring. Albert Khar poprosił o pomoc Tatalię Voldonów, ta zaś – Erathię Gryphonehartów. Z kolei po stronie Mosojów stanął nomadzki sojusznik – Imperium Numidii. Wojna Mosojska pochłonęła wiele ofiar, szczególnie wśród ludności Khar. Ostatecznie zakończyła się ona zwycięstwem Erathii, która rozszerzyła swoje terytoria. Tatalia uzyskała natomiast lennika w postaci Księstwa Khar. W wyniku rebelii Emirat Morii wypadł ze strefy wpływów Numidii – powstały suwerenne Górskie Klany.  A to był dopiero początek serii konfliktów.

Wypis z kroniki

1 rok – Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie – sojusz wojskowy.

2 rok – śmierć Norberta Gryphoneharta,

 • nowym władcą jego wnuk Rupert (30 lat).

3-5 rok

6 rok – Chanat Mosojski – powstanie ludności Khar (mieszkańców północnego Flyring) pod wodzą Alberta Khara (18 lat),

 • I etap buntu: 4000 żołnierzy,
 • kontratak Chanatu:
Chanat Mosojski Khar
Siła

Straty

Stan

4100

-2100

2000

4000

-3600

400

Ucieczka niedobitków do Ks. Tatalii.

7 rok – Ks. Tatalii – wsparcie buntowników Khar,

 • Chanat Mosojski – wypowiedzenie wojny Ks. Tatalii,
 • Erathia – wsparcie Ks. Tatalii,
 • Imperium Numidii – poparcie Chanatu Mosojskiego w konflikcie,
 • Kolejne wystąpienia Kharów w Chanacie Mosojskim,
 • Ks. Tatalii – wysłanie wojsk do Chanatu Mosojskiego.

8 rok – Wojna Mosojska,

 • Erathia – najazd na Południowy Cypel (Numidia):
  • Bitwa pod Liechentamem
Erathia Imp. Numidii

I starcie

Siła

Straty

Stan

10600

-4100

6500

9000+90

-6700

2400

Wsparcie Mosojów +2000

II starcie

Siła

Straty

Stan

6500

-2500

4000

4400

-2000

2400

Śmierć Omara II, kapitulacja nomadów.

  • Zdobycie przez Erathię grodów Lirt, Hallan, Shlitz,
  • Paktowanie z Numidią – bezowocne,
 • Powstanie Khar ze wsparciem Ks. Tatalii:
  • Walki Mosojów z buntownikami,
  • Chanat Mosojski – pospolite ruszenie (+5000 żołnierzy, Stan państwa: -1 (anarchia)),
  • Wysłanie 2000 żołnierzy do Numidii kilka miesięcy wcześniej,
  • Bitwa pod Castleauss
Chanat Mosojski Ks. Tatalii + Khar
Siła

Straty

Stan

5000

-5000

0

1000+10 000

-800-8900

200+1100

Śmierć Hunana.

  • Rozszerzenie rebelii o całą północną Mosoję,
  • Upadek rządu Chanatu Mosojskiego.

9 rok – Emirat Moria – wsparcie Chanatu Mosojskiego.

 • Kalifat Kazachski – śmierć kalifa Kazucha, brak potomka, przejście tronu w ręce potomka Omara.
 • Imperium Numidii – nowym władcą Alik I (11 lat), syn Omara II.
 • Emirat Moria – wejście do północnej części chanatu (okupowanej przez rebeliantów):
  • Zajęcie regionu Valkiria,
  • bitwa pod Vallentain,
Moria Khar
Siła

Straty

Stan

600

-300

300

1000

-700

300

Ucieczka Kharów.

 • Erathia – najazd na Imperium Numidii:
  • bitwa pod Marchaczem z rebelią Hasytów,
Erathia Hasyci
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

6500

-1500

5000

-1000

4000

10 000

-3000

7000

-2000

4000

Rozejm z Hasytami.

  • Oblężenie Warheim,
Erathia Imp. Numidii
Siła

Straty

Stan

4000

-2000

2000

2400+50

-2450

0

  • Okupacja przez Erathię północnej Numidii.

10 rok – Erathia – atak na Chanat Mosojski świeżym oddziałem pod wodzą generała Toma Rowna,

 • przejęcie ziem przygranicznych,
 • oblężenie Lalita Patan (stolicy Chanatu Mosojskiego),
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

1300

-300

1000

800+100

-700

200

Zdobycie miasta. Syn Hunana w niewoli.

 • Upadek drugiego rządu mosojskiego.
 • Imperium Numidii – atak na siły Erathii,
Imp. Numidii Erathia
Siła

Straty

Stan

1500

-750

750

2000

-1000

1000

Odwrót obydwu stron.

 • Ks. Tatalii – bitwa z armią Emiratu Moria pod Czuczeno,
Tatalia Moria
Siła

Straty

Stan

500

-150

350

300

-300

0

Śmierć Abdula, emira Morii.
Śmierć Volda V, księcia Tatalii.

 • Tatalia-Moria: rozejm.

11 rok – Chanat Mosojski – bunt w Cent (stłumiony).

 • Ks. Tatalii – nowym władcą Vold VI, syn Volda V (23 lata).
 • Emirat Moria – nowym władcą emir Halib, siostrzeniec Abdula, brat Alika (3 lata).
 • Erathia – pokój z Imperium Numidii:
  • dla Erathii: Południowy Cypel (+10 żołnierzy/rok),
  • dla Imperium Numidii: rozejm na 10 lat (-10 żołnierzy/rok).
 • Chanat Mosojski – pokój z Erathią:
  • dla Erathii: wschodni chanat bez Lalita Patan (+100 sztuk złota/rok),
  • dla chanatu: uwolnienie Mawara (24 lata), syna Hunana i następcy tronu (-100 sztuk złota/rok).

12 rok – Mawar I Chanem Chanatu Mosojskiego,

 • ugoda z Kharami i Ks. Tatalii:
  • utworzenie Ks. Khar, lennika Ks. Tatalii (50% dochodów),
  • terytorium księstwa: północno-wschodni chanat, część Niziny Środkowo-wschodniej,
  • władca: Albert Khar (30 lat), przywódca buntowników,
  • Chanat Mosojski – Armia: -10/rok, Złoto: -100/rok.
 • Chanat Mosojski i Imperium Numidii – Obronność: -1 (wskutek zniszczeń wojennych).
 • Inwestycja w stabilność Chanatu Mosojskiego: -2700 sztuk złota, stan państwa: +1.
 • Emirat Moria – detronizacja Haliba przez Alika I.
 • Emirat Moria – wypowiedzenie posłuszeństwa Alikowi. Wojna domowa.

13-14 rok

15 rok – Emirat Morii niepodległy, zrzucenie jarzma Numidii,

  • władca: Ufreit Philip (49 lat) jako wódz naczelny,
  • nazwa tymczasowa: Moria.

16 rok – Moria → Górskie Klany.

17 rok – emerytura Belzebuba Kreegana. Nowym księciem Eeofolu – Lucjusz II Kreegan, syn ustępującego (30 lat).

Dodaj komentarz