Kroniki Fantastyki, Era III

Kroniki Fantastyki

Era III, Wojna Mosojska

Introdukcja

Wszystko zaczęło się od buntu ludności Khar przeciw tyranii Chanatu Mosojskiego. Był to naród zamieszkujący północne ziemie dawnego Flyring. Albert Khar poprosił o pomoc Tatalię Voldonów, ta zaś – Erathię Gryphonehartów. Z kolei po stronie Mosojów stanął nomadzki sojusznik – Imperium Numidii. Wojna Mosojska pochłonęła wiele ofiar, szczególnie wśród ludności Khar. Ostatecznie zakończyła się ona zwycięstwem Erathii, która rozszerzyła swoje terytoria. Tatalia uzyskała natomiast lennika w postaci Księstwa Khar. W wyniku rebelii Emirat Morii wypadł ze strefy wpływów Numidii – powstały suwerenne Górskie Klany.  A to był dopiero początek serii konfliktów.

Wypis z kroniki

1 rok – Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie – sojusz wojskowy.

2 rok – śmierć Norberta Gryphoneharta,

 • nowym władcą jego wnuk Rupert (30 lat).

3-5 rok

6 rok – Chanat Mosojski – powstanie ludności Khar (mieszkańców północnego Flyring) pod wodzą Alberta Khara (18 lat),

 • I etap buntu: 4000 żołnierzy,
 • kontratak Chanatu:
Chanat Mosojski Khar
Siła

Straty

Stan

4100

-2100

2000

4000

-3600

400

Ucieczka niedobitków do Ks. Tatalii.

7 rok – Ks. Tatalii – wsparcie buntowników Khar,

 • Chanat Mosojski – wypowiedzenie wojny Ks. Tatalii,
 • Erathia – wsparcie Ks. Tatalii,
 • Imperium Numidii – poparcie Chanatu Mosojskiego w konflikcie,
 • Kolejne wystąpienia Kharów w Chanacie Mosojskim,
 • Ks. Tatalii – wysłanie wojsk do Chanatu Mosojskiego.

8 rok – Wojna Mosojska,

 • Erathia – najazd na Południowy Cypel (Numidia):
  • Bitwa pod Liechentamem
Erathia Imp. Numidii

I starcie

Siła

Straty

Stan

10600

-4100

6500

9000+90

-6700

2400

Wsparcie Mosojów +2000

II starcie

Siła

Straty

Stan

6500

-2500

4000

4400

-2000

2400

Śmierć Omara II, kapitulacja nomadów.

  • Zdobycie przez Erathię grodów Lirt, Hallan, Shlitz,
  • Paktowanie z Numidią – bezowocne,
 • Powstanie Khar ze wsparciem Ks. Tatalii:
  • Walki Mosojów z buntownikami,
  • Chanat Mosojski – pospolite ruszenie (+5000 żołnierzy, Stan państwa: -1 (anarchia)),
  • Wysłanie 2000 żołnierzy do Numidii kilka miesięcy wcześniej,
  • Bitwa pod Castleauss
Chanat Mosojski Ks. Tatalii + Khar
Siła

Straty

Stan

5000

-5000

0

1000+10 000

-800-8900

200+1100

Śmierć Hunana.

  • Rozszerzenie rebelii o całą północną Mosoję,
  • Upadek rządu Chanatu Mosojskiego.

9 rok – Emirat Moria – wsparcie Chanatu Mosojskiego.

 • Kalifat Kazachski – śmierć kalifa Kazucha, brak potomka, przejście tronu w ręce potomka Omara.
 • Imperium Numidii – nowym władcą Alik I (11 lat), syn Omara II.
 • Emirat Moria – wejście do północnej części chanatu (okupowanej przez rebeliantów):
  • Zajęcie regionu Valkiria,
  • bitwa pod Vallentain,
Moria Khar
Siła

Straty

Stan

600

-300

300

1000

-700

300

Ucieczka Kharów.

 • Erathia – najazd na Imperium Numidii:
  • bitwa pod Marchaczem z rebelią Hasytów,
Erathia Hasyci
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

6500

-1500

5000

-1000

4000

10 000

-3000

7000

-2000

4000

Rozejm z Hasytami.

  • Oblężenie Warheim,
Erathia Imp. Numidii
Siła

Straty

Stan

4000

-2000

2000

2400+50

-2450

0

  • Okupacja przez Erathię północnej Numidii.

10 rok – Erathia – atak na Chanat Mosojski świeżym oddziałem pod wodzą generała Toma Rowna,

 • przejęcie ziem przygranicznych,
 • oblężenie Lalita Patan (stolicy Chanatu Mosojskiego),
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

1300

-300

1000

800+100

-700

200

Zdobycie miasta. Syn Hunana w niewoli.

 • Upadek drugiego rządu mosojskiego.
 • Imperium Numidii – atak na siły Erathii,
Imp. Numidii Erathia
Siła

Straty

Stan

1500

-750

750

2000

-1000

1000

Odwrót obydwu stron.

 • Ks. Tatalii – bitwa z armią Emiratu Moria pod Czuczeno,
Tatalia Moria
Siła

Straty

Stan

500

-150

350

300

-300

0

Śmierć Abdula, emira Morii.
Śmierć Volda V, księcia Tatalii.

 • Tatalia-Moria: rozejm.

11 rok – Chanat Mosojski – bunt w Cent (stłumiony).

 • Ks. Tatalii – nowym władcą Vold VI, syn Volda V (23 lata).
 • Emirat Moria – nowym władcą emir Halib, siostrzeniec Abdula, brat Alika (3 lata).
 • Erathia – pokój z Imperium Numidii:
  • dla Erathii: Południowy Cypel (+10 żołnierzy/rok),
  • dla Imperium Numidii: rozejm na 10 lat (-10 żołnierzy/rok).
 • Chanat Mosojski – pokój z Erathią:
  • dla Erathii: wschodni chanat bez Lalita Patan (+100 sztuk złota/rok),
  • dla chanatu: uwolnienie Mawara (24 lata), syna Hunana i następcy tronu (-100 sztuk złota/rok).

12 rok – Mawar I Chanem Chanatu Mosojskiego,

 • ugoda z Kharami i Ks. Tatalii:
  • utworzenie Ks. Khar, lennika Ks. Tatalii (50% dochodów),
  • terytorium księstwa: północno-wschodni chanat, część Niziny Środkowo-wschodniej,
  • władca: Albert Khar (30 lat), przywódca buntowników,
  • Chanat Mosojski – Armia: -10/rok, Złoto: -100/rok.
 • Chanat Mosojski i Imperium Numidii – Obronność: -1 (wskutek zniszczeń wojennych).
 • Inwestycja w stabilność Chanatu Mosojskiego: -2700 sztuk złota, stan państwa: +1.
 • Emirat Moria – detronizacja Haliba przez Alika I.
 • Emirat Moria – wypowiedzenie posłuszeństwa Alikowi. Wojna domowa.

13-14 rok

15 rok – Emirat Morii niepodległy, zrzucenie jarzma Numidii,

  • władca: Ufreit Philip (49 lat) jako wódz naczelny,
  • nazwa tymczasowa: Moria.

16 rok – Moria → Górskie Klany.

17 rok – emerytura Belzebuba Kreegana. Nowym księciem Eeofolu – Lucjusz II Kreegan, syn ustępującego (30 lat).

Dodaj komentarz