Kroniki Fantastyki, Era III – Upadek Cesarstwa Zachodniego (#12)

Kroniki Fantastyki

Era III, Upadek Cesarstwa Zachodniego (#12)

Introdukcja

Przykład Marvina Rdzawego sprzed lat pokazał, że na zachodzie bardzo trudno utrzymać jednolitość struktur państwowych. Manfred von Christopher nie postarał się o niezbędne reformy za swego życia, wszystkie problemy rozwiązując siłą. Toteż po jego śmierci do długotrwałej wojny domowej. Następca – Heinz von Christopher – początkowo próbował ustępstw, jednak śmierć syna w Festiwalu Życia całkowicie zmieniła jego nastawienie do opozycji. Ostatecznie, po trzydziestu latach starć w miejscowości Partacz podpisano traktach o rozkładzie Cesarstwa Zachodniego na mniejsze struktury. Na terenie dawnej Treetci powstały Lourtiez i Elaniez, z kolei większość terenów barbarzyńskich utworzyło tzw. Rozbite Plemiona Krewlod. Heinzowi pozostawiono władzę nad nienaturalnym tworem Lorrein, pomiędzy jedną a drugą krainą.

Wypis z kroniki

18 rok – Cesarstwo Zachodnie – bunty na terenie Krewlod (stłumione).

19 rok – Cesarstwo Zachodnie – śmierć cesarza Manfreda.

 • Wybuch wojny domowej w cesarstwie, zwanej trzydziestoletnią:
  • Zjednoczone Legiony Ludzi i Elfów (AvLee) – 6000 żołnierzy, na czele Lurtiez (26 lat),
  • Plemiona barbarzyńskie z Krewlod (m. in. Ogr-Org, Hajduki, Łaps i gotowe, Murdy) – 20 000 żołnierzy, na czele wodzowie plemienni,
  • Armia Imperialna – 11 000 żołnierzy, na czele syn zmarłego cesarza, Heinz von Christopher (17 lat).
 • Liczne walki i mordy cywilów antycesarsko nastawionych.
 • Ciężkie zranienie Heinza von Christophera w jednej z pomniejszych bitew.

20 rok – przejście tronu Chanatu Mosojskiego w ręce Maurjan – władcą Regent-Chan Piotr I (52 lata), podległy Alikowi.

21 rok – Imperium Numidii, Chanat Mosojski, Kalifat Kazachski, Ks. Eeofolu – zawarcie sojuszu wojskowego.

22 rok – Erathia – oddanie zdobyczy z Wojny Mosojskiej bezwarunkowo w obawie przed konfliktem.

23 rok – odejście Ruperta Gryphoneharta. Nowym władcą Juliusz III, syn Ruperta (20 lat).

24 rok – samokoronacja Heinza von Christophera na cesarza Cesarstwa Zachodniego (22 lata).

25-29 rok – trwa krwawa wojna domowa w Cesarstwie Zachodnim.

30 rok – I pokój w Cesarstwie Zachodnim,

 • Obietnice cesarza:
  • gwarancja tolerancji religijnej i kulturowej,
  • zezwolenie na Festiwale Życia w Krewlod, wygrany nie zostaje królem, lecz Herosem,
  • zezwolenie elfom na posiadanie dóbr ziemskich.
 • Obietnice buntowników – brak dalszych rozruchów.

31 rok – Krewlod – III Festiwal Życia,

 • zwycięzcą Heros Lour Mocar,
 • śmierć syna cesarza, Ulryka (15 lat) na Festiwalu Życia,
 • ogromny gniew cesarza Heinza:
  • powieszenie Loura Mocarza,
  • skazanie klanu zwycięzcy na niewolnictwo,
  • mordy w Krewlod.
 • Wybuch II powstania, zerwanie umów z roku 30:
  • (I) Krewlod – 7000 żołnierzy (->10 000->8000->3000),
  • (II) Armia Imperialna – 8000 żołnierzy (->6000->2000).
 • Poparcie Krewlod przez Numidię – 3650 żołnierzy (->3000->1500).
 • Odmówienie pomocy Heinzowi przez Cesarstwo Wschodnie.
 • Bunt Elfów Lourtiez (2000 żołnierzy) i Ludzi Elaniez (1000 żołnierzy).

32 rok – Krewlod – kolejne plemiona (3000 żołnierzy) wspierają bunt,

 • klęski militarne nieudolnego cesarza,
 • bitwa pod Raddanną,
Cesarstwo Zachodnie (Armia Imperialna) Krewlod + Numidia

I starcie

Siła

Straty

Stan

6000

-4000

2000

8000+3000

-5000-1500

3000+1500

II starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-100

1900

3000+1500

0

3000+1500

Odwrót Armii Imperialnej.

33-37 rok – walki w Cesarstwie Zachodnim.

38 rok – śmierć Naczelnika Górskich Klanów. Nowy Wódz Naczelny – Ufreit II (66 lat), niespokrewniony z poprzednim władcą (wybór klanów).

39 rok

40 rok – śmierć Juliusa III.

41 rok – Ks. Eeofolu – inwestycja w stabilność i gospodarkę,

Złoto: -3600
Stan państwa: +1
Złoto: +100/rok

42 rok – Erathia – nowym władcą syn zmarłego Alexander II Gryphonehart (19 lat).

43-47 rok

48 rok – śmierć Regenta-Chana Piotra, przejęcie tronu przez syna Alika I – Alika II (22 lata).

49 rok – Rozbicie Armii Imperialnej Cesarstwa Zachodniego.

 • Pokój w Partaczu,
 • Rozpad Cesarstwa:
  • Lourtiez, państwo elfów: Vori i Treetca, władca: Lourtiez (56 lat),
  • Elaniez, kraj wolnych ludzi: Elandria, władca: Roderyk Ham (51 lat),
  • Rozbite Plemiona Krewlod, władcami wodzowie poszczególnych plemion,
  • Lorrein: wschodnia Treetca i zachodnie Krewlod, władca: Heinz.

Dodaj komentarz