Kroniki Fantastyki, Era III – Kres nomadów i nowe stronnictwo (#14)

Kroniki Fantastyki

Era III, Kres nomadów i nowe stronnictwo

Introdukcja

Obie strony Wojny Krwi zaangażowały wszystkie dostępne siły, wliczając w to najemników czy uzbrojone chłopstwo. Po kilku podejściach ostatecznie Erathii i Cesarstwu udało się podbić stolicę Imperium Numidii – Aligard. Po tym ciosie nomadowie już nigdy się nie podnieśli.

W wojnę wmieszały się także Rozbite Plemiona, które wkrótce Vald Pogrobowiec zjednoczył w ramach królestwa Krewlod. Początkowo po stronie Zjednoczonych Ord, następnie barbarzyńcy zapoczątkowali utworzenie nowego stronnictwa. Sojusz Niepodległych Państw zrzeszał tych, którzy nie opowiedzieli się po żadnej ze stron, lecz obawiali się ponownej hegemonii dwóch imperiów. Vald zdołał uzyskać poparcie sprawy ze strony Lorrein, Lourtiez, Elaniez i Górskich Klanów. Dla mocno osłabionych Erathii i Bracaduum SNP stanowił groźną niespodziankę.

Wypis z kroniki

61 rok – Rozbite Plemiona Krewlod – atak na Cesarstwo Bracaduum,

 • Bitwa w RiederMarchii,
Krewlod (Vald Pogrobowiec) Bracaduum (Richard von Vellenott)
Siła

Straty

Stan

2000

-1100

900

1750+250

-950

1000

Odwrót Valda.

 • Front numidyjski:
  • powrót króla Alexandra do Erathii,
  • walki z nomadami (-100 żołnierzy),
  • II bitwa pod Steadwick,
Numidia Erathia
Siła

Straty

Stan

1000

-300

700

2000

-2000

0

Pokonanie najeźdźców i ocalenie Steadwick.

62 rok – porwanie i uwięzienie Alexandra II przez Imperium Numidii,

 • władza namiestnikowska generała Morgana (27 lat),
 • inwazja na Imperium Numidii w celu odbicia króla:
  • namiestnik Morgan – od Południowego Cyplu (1500 żołnierzy),
  • cesarz Olbracht Magnus – od Dedalii (1000 żołnierzy),
  • margrabia Richard von Vellenott (1000 żołnierzy).
 • Imperium Numidii – zdobywanie kolejnych wojsk:
  • Chłopi (+5000 żołnierzy),
  • Najemnicy: Krewlod (+3000 żołnierzy), Lorrein (+1000 żołnierzy), Górskie Klany (+500 żołnierzy),
  • Złoto: -50 000 sztuk złota (dług),
  • Zachwianie gospodarki państwowej: -500 sztuk złota/rok.
 • Erathia – pozyskanie wojsk zza morza:
  • Złoto: -11 000 sztuk złota,
  • Armia: +1100 żołnierzy.

63 rok – Bitwa o Numidię pod Aligardem,

Erathia + Najemnicy + Bracaduum Chłopi + Najemnicy

I starcie

Siła

Straty

Stan

1500+1100+2000

-1000-800-1000

500+300+1000

5000+4300+950

-3000-1000-450

2000+3500+500

II starcie

Siła

Straty

Stan

500+300+1000

-400-300-700

100+0+300

2000+3500+500

-2000-2500-0

0+1000+500

Kapitulacja Erathii i Cesarstwa Bracaduum. Śmierć Richarda von Vellenotta.

 • Przybycie wojsk wasali Erathii i zasilenie armii sojuszu (+200 żołnierzy).
 • Odcięcie ręki i wykłucie oka Alexandra II, a następnie wysłanie ich namiestnikowi.

64 rok – najazd wojsk Valda Pogrobowca na obóz erathiańsko-cesarski,

Krewlod Bracaduum + Erathia
Siła

Straty

Stan

1000

-700

300

300+300

-200-150

100+150

Śmierć Cesarza Bracaduum. Odwrót Pogrobowca.

 • Konsolidacja pułków Bracaduum i Erathii.
 • Cesarstwo Bracaduum – nowym cesarzem syn zmarłego Marvin Magus (12 lat).
 • Imperium Numidii – odejście najemników w związku z niewypłacalnością chana Alika II.
 • II Oblężenie Aligardu,
Erathia + Bracaduum Imperium Numidii

I starcie

Siła

Straty

Stan

350

-150

200

500+50

-100

450

Podstępne zajęcie miasta.

II starcie

Siła

Straty

Stan

200

0

200

450

-150

300

Zamordowanie króla Alexandra na oczach walczących. Szał Erathiańczyków.

III starcie

Siła

Straty

Stan

200

-100

100

300

-300

0

Zabicie Alika II po długich torturach.

 • Pokonanie Imperium Numidii.
 • Powrót namiestnika Morgana i jego świty do Erathii z ciałem zmarłego króla.

65 rok – nowym królem Erathii syn zmarłego, George Gryphonehart (19 lat).

 • Rozbite Plemiona Krewlod – stworzenie państwa Krewlod z królem Valdem Pogrobowcem na czele (33 lata):
  • powołanie rządów plemiennych (rada, sądy),
  • rekrutacja wojsk (+1000 żołnierzy).
 • Wyruszenie wojsk Krewlod do Numidii celem jej wyzwolenia:
  • zajęcie południowej Numidii bez walki,
  • III oblężenie Aligardu (garnizon najemny),
  • przybycie poselstw z Bracaduum i Erathii – podpisanie dwuletniego rozejmu,
  • odzyskanie południowej Numidii przez sojusz cesarsko-erathiański.

66 rok – Górskie Klany – śmierć Ufreita II,

 • nowym Wodzem Naczelnym – Malcolm (60 lat).
 • Erathia i Bracaduum – brak środków na kampanię wojenną, zdobywanie złota na wojsko zaciężne:
  • złupienie zdobytych ziem (skarbce, świątynie) – zysk: +5000 sztuk złota dla Erathii i Bracaduum,
  • nałożenie wysokich podatków wojennych – zysk: +5000 sztuk złota dla Erathii i Bracaduum,
  • Sprzedaż przez Erathię Ks. Khar dla Ks. Tatalii wraz z oddaniem pełnej niezależności temu państwu – zysk: +10 000 sztuk złota dla Erathii,
  • Sprzedaż przez Cesarstwo dóbr królewskich szlachcie – zysk: +10 000 sztuk złota dla Bracaduum, złoto: -100/rok.
 • Niezadowolenie wśród ludu, liczne powstania wyzwoleńcze.
 • Stłumienie buntów, z wyjątkiem powstania Galikosa z Cent,
 • ugoda z Galikosem – obietnica przywrócenia niepodległości Cent po zakończeniu działań wojennych.
 • Nabycie wojsk zza morza lub na rynku najemników (+2000 żołnierzy).

67 rok – wyprawa Georga Gryphoneharta na Krewlod,

  • przekroczenie granicy,
  • walka z barbarzyńcami na równinie Priest,
Erathia Krewlod
Siła

Straty

Stan

2000

-800

1200

1000+100

-800

300

Śmierć Georga Gryphoneharta. Odwrót obu stron.

  • Wycofanie się Erathii z Krewlod.
 • Powstanie Sojuszu Niepodległych Państw:
  • Krewlod,
  • Lorrein,
  • Lourtiez,
  • Elaniez,
  • Górskie Klany.

Dodaj komentarz