Kroniki Fantastyki, Era III – Wielkie sojusze i wybuch Wojny Krwi (#13)

Kroniki Fantastyki

Era III, Wielkie sojusze i wybuch Wojny Krwi (#13)

Introdukcja

O ile Cesarstwo Zachodnie było już historią, o tyle Cesarstwo Wschodnie utrzymało swoją pozycję, przemianowując się ponownie w Cesarstwo Bracaduum. Rosnące antagonizmy pomiędzy nomadami a resztą ludów nieuchronnie prowadził do konfrontacji. Imperium Numidii kumulowało swoje dawne ziemie, anektując Kalifat Kazachski. Z kolei Erathia zawarła sojusz z Bracaduum i zaatakowała neutralne księstwa. Tatalia i Khar stały się lennikami królestwa, natomiast Eeofol podległ rozbiorom. Kreeganom pozostawiono władzę na niewielkim wycinku nazwanym Krajem Lawy.

W roku 57 zmarł Alik I. Jego syn – Alik II – tym samym stał się władcą wszystkich trzech nomadzkich państw. Imperium Numidii, Chanat Mosojski i Kalifat Kazachski zostały połączone w ramach Zjednoczonych Ord Nomadów. Rok później nastąpiło to, co nieuniknione. Erathia i Bracaduum zaatakowały Kalifat Kazachski, wszczynając w ten sposób Wojnę Krwi – najpoważniejszy konflikt III Ery.

Wypis z kroniki

50 rok – fuzja Imperium Numidii i Kalifatu Kazachskiego.

51 rok – Erathia – wysłanie do Ks. Eeofolu i Tatalii propozycji wasalizacji,

 • odmowa i oczekiwany powód do wojny,
 • propozycja sojuszu dla Imperium Numidii – odrzucona.

52 rok – Erathia – poselstwo do Cesarstwa Wschodniego, efektem sojusz wojskowy.

53 rok – Cesarstwo Wschodnie – śmierć Gavina II Magnusa,

 • nowym cesarzem jego wnuk Olbracht Magnus (33 lata).
 • Krewlod – IV Festiwal Życia, zwycięzcą Vald Pogrobowiec (33 lata).
 • Cesarstwo Wchodnie przekształca się w Cesarstwo Bracaduum (właściwe).
 • Nowacja sojuszu cesarstwa z Erathią.

54 rok – Erathia i Bracaduum – wojna z Ks. Tatalii i Eeofolu,

 • Atak Erathii na Ks. Tatalii połową wojsk:
  • Bitwa w Cieśninie Balabada,
Erathia Ks. Tatalii
Siła

Straty

Stan

4300

-1300

3000

2550+255

-1550-255

1000

Ucieczka wojsk Tatalii.

  • Oblężenie Nowego Voldist,
Erathia Ks. Tatalii

I starcie

Siła

Straty

Stan

3000

-1000

2000

1000+100

-600

500

I starcie

Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

2000

-500

1500

-100

1400

500

-300

200

-200

0

Zdobycie miasta.

  • Atak księcia Khara,
Khar Erathia
Siła

Straty

Stan

600

-600

0

1400

0

1400

Śmierć Alberta Khara.

55 rok – kapitulacja Ks. Tatalii i Ks. Khar, przejęcie władzy przez Erathię (stan okupacji).

 • Atak na Eeofol:
  • (I) od północy – Erathia (4000 żołnierzy),
  • (II) od południa – Cesarstwo Bracaduum (5000 żołnierzy).
 • (I) Przejęcie północnego Eeofolu bez większych strat,
 • (I, II) Bitwa pod Kreelah,
Erathia + Bracaduum Eeofol
Siła

Straty

Stan

4000+5000

0-500

4000+4500

3000+500

-3500

0

Śmierć księcia Eeofolu. Chwała generała Morgana z Erathii (20 lat).

 • Zdobycie Kreelah,
 • Przejęcie centralnego i południowego Eeofolu. Okupacja państwa.

56 rok – Traktaty pokojowe:

 • Z Ks. Tatalii:
  • Tatalia lennem Erathii (50% dochodów),
  • Khar lennem Erathii (50% dochodów),
  • Obalenie Kharów i wprowadzenie Dymitra (30 lat) na tron jako przedstawiciela dynastii Gryphonehart (kuzyna króla),
  • Pozostawienie Voldonów na tronie pod warunkiem bezwzględnego posłuszeństwa.
 • Z Ks. Eeofolu:
  • dla Erathii północny Eeofol (+200 sztuk złota/rok, +10 żołnierzy/rok),
  • dla Cesarstwa Bracaduum południowy i centralny Eeofol (+200 sztuk złota/rok, +20 żołnierzy/rok),
  • dla Kreeganów – Kraj Lawy.

57 rok – Imperium Numidii – Śmierć Alika I,

 • Jego syn, Alik II (31 lat) Chanem Imperium Numidii i Chanatu Mosojskiego,
 • Powstanie Zjednoczonych Ord Nomadów (unia personalna i sojusz wojskowy) w składzie:
  • Imperium Numidii,
  • Chanat Mosojski,
  • Kalifat Kazachski.
 • Kraj Lawy – władcą książę Alfred Kreegan (44 lata), brat Lucyfera II.

58 rok – Wybuch Wojny Krwi:

 • Agresorzy:
  • Erathia,
  • Cesarstwo Bracaduum,
  • Lennicy Erathii.
 • Obrońcy:
  • Zjednoczone Ordy Nomadów,
  • Rozbite Plemiona Krewlod (pod wodzą Valda Pogrobowca).
 • Najazd na Kalifat Kazachski z ziem Eeofolu (4000+4500 żołnierzy):
  • Bitwa pod Omarowem,
Erathia + Bracaduum Imperium Numidii
Siła

Straty

Stan

4000+5000

-1000-1000

3000+3500

3000+300

-2000

1300

Ucieczka obrońców.

  • Oblężenie Helbern (lokalni obrońcy),
  • Bitwy pod Valinorem, Sarre, Poiters (z armiami chłopskimi).
 • Uderzenie Cesarstwa Bracaduum na Dedalię (5000 żołnierzy):
  • Bitwa z Hulinotami i Hasytami w Cieśninie Piur,
Bracaduum Hulinoci + Hasyci

I starcie

Siła

Straty

Stan

5000

-2500

2500

5000+10 000

-4000-4000

1000+6000

Ucieczka Hulinotów.

II starcie

Siła

Straty

Stan

2500

-2000

500

6000

-3000

3000

Odwrót wojsk cesarskich.

  • posiłki dla cesarza (5000 żołnierzy),
  • pokonanie rebeliantów,
  • przejęcie Guberni Dedalijskiej,
  • opanowanie Dedalii po kilku mniejszych bitwach (-500 żołnierzy).

59 rok – dalszy ciąg działań wojennych,

 • Front kazachski:
  • oblężenie Alikatu
Erathia + Bracaduum Imperium Numidii
Siła

Straty

Stan

3000+3500

-200-2500

2800+1000

1300+130

-1430

0

  • Kapitulacja nomadów,
  • Okupacja Kalifatu.
 • Front dedalski:
  • kontratak Alika II, bitwa o Dedalię,
Imperium Numidii Cesarstwo Bracaduum
Siła

Straty

Stan

5000

-3000

2000

5000

-4000

1000

Odwrót Bracaduum do Guberni Dedaliskiej.

  • Bitwa w Guberni,
Imperium Numidii Cesarstwo Bracaduum
Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

1000

-700

300

Odstąpienie armii numidyjskiej jako wyraz podziwu dla obrońców.

 • Front Chanatu Mosojskiego:
  • podbicie przez Chanat Mosojski Ks. Khar, rzeź ludności,
  • przejęcie Ks. Tatalii, mord cywili,
  • zajęcie przez Erathię wschodniego Chanatu po kilku pomniejszych bitwach,
  • odbicie Ks. Tatalii bez walki,
  • bitwa na ziemiach Kharów,
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

1700

-700

1000

2000

-1000

1000

Odwrót wojsk chanatu po śmierci generała Muhmada.

  • Odbicie Ks. Khar i wejście na ziemie Chanatu,
  • oblężenie Voldist,
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

1000

-500

500

2000+200

-900

1100+200

Zdrada wśród żołnierzy chanatu (-300 żołnierzy).

  • Przejęcie Voldist. Obrona.
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

500

-400

100

1000

-700

300

Ucieczka wojowników chanatu.

  • Okupacja terenów centralnego Chanatu.

60 rok – Front kazachski – przerzucenie sił Erathii i Cesarstwa na pozostałe fronty.

 • Front dedalski – świeże siły dla obu stron:
  • Bitwa pod Hallern,
Imperium Numidii Cesarstwo Bracaduum
Siła

Straty

Stan

6000

-3000

3000

5300

-2300

3000

Bitwa nierozstrzygnięta.

  • II bitwa w Guberni,
Cesarstwo Bracaduum Imperium Numidii
Siła

Straty

Stan

3000

-1000

2000

3000

-2000

1000

Opanowanie obszaru.

  • Bitwa na Polach Pellenoru,
Cesarstwo Bracaduum Imperium Numidii
Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

1000

-1000

0

Przejęcie Dedalii przez Cesarstwo. Wystawienie straży przygranicznej.

 • Front mosojski – świeże siły dla obu stron:
  • Bitwa pod Luhaczem,
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

1500

-100

1400

1000

-500

500

  • Bitwa o Mosoję,
Erathia Chanat Mosojski
Siła

Straty

Stan

1400

-400

1000

500

-500

0

  • Przejęcie południowego Chanatu.
  • Przejęcie Cent.
  • Ks. Tatalii i Ks. Khar – atak i zajęcie północnego Chanatu.
 • Front numidyjski:
  • Imperium Numidii (1100 żołnierzy) – atak na Erathię,
  • przejęcie wszystkich ziem na drodze do Steadwick wraz ze stolicą,
  • napotkanie wojsk wracających z Kalifatu Kazachskiego – bitwa pod Steadwick,
Numidia Erathia
Siła

Straty

Stan

1100

-600

500

2800

-1400

1400

Podstępne wtargnięcie do miasta, mężność generała Morgana.

Siła

Straty

Stan

500

-500

0

1400

-500

900

  • Nadzwyczajny pobór do wojska w Numidii, powołanie 3000 żołnierzy (armia chłopska) strzegących zdobyczy w Erathii.

Dodaj komentarz