Kroniki Fantastyki, Era III – Zjednoczenie AvLee i tajemnicza śmierć (#17)

Kroniki Fantastyki

Era III, Zew jedności na zachodzie

Introdukcja

Wojny Jedności doprowadziły państewka zachodnie do poważnego kryzysu. W końcu dokładnie setnego roku III Ery ogłoszono powstanie Księstwa AvLee. Główną władzę posiadała zbierająca się raz na 5 lat Rada Starszych, jednak z różnych zdecydowała się ona na delegowanie na 10-letnią kadencję Księcia Przedstawiciela. Pierwszym został Ivor Odnowiciel, który kontynuował dzieło zjednoczenia. Jego syn wcielił do państwa ostatniego z wasali – Lernien, a w 124 roku został koronowany na Króla AvLee.

W roku 125 wydarzyła się rzecz niesłychana. Zmarło wielkie małżeństwo królowej Katarzyny i cesarza Marvina. Co budziło największe zaskoczenie, oba zgony miały nastąpić jednocześnie i z przyczyn naturalnych. Konsekwencją tej tajemniczej śmierci było odziedziczenie przez ich jedynego syna – Christiana – dwóch koron. Erathia i Bracaduum połączyła jeszcze silniejsza więź unii personalnej. W XIV Pokoleniu silna władza nad większością kontynentu trafiła w ręce jednego człowieka. Nadchodziła nowa Era…

Wypis z kroniki

91 rok – Górskie Klany – Śmierć Malcolma. Nowym wodzem Gimmi (49 lat).

92 rok – wyprawa łupieżcza Górskich Klanów na Tatalię:

 • Górskie Klany: +10 000 sztuk złota,
 • Tatalia: -100 sztuk złota/rok.

93 rok – Skutki biedy na zachodzie kontynentu:

 • Tatalia, Górskie Klany, Cent, Lourtiez, Elaniez, Lernien – Złoto: -100 sztuk złota/rok, Armia: 10/rok.
 • Myśli zjednoczeniowe w Treetce.

94 rok – Krewlod – VI Festiwal Życia. Zwycięzcą Winston Boragus (ponownie).

 • Lernien – oddanie Krewlod Numidii Południowo-Zachodniej,
 • Rebelia w Lernien:
  • nieudane próby stłumienia buntów (-1000 żołnierzy),
  • strach przed interwencją Krewlod,
  • rozejm:
   • zerwanie stosunku lennego z Erathią na rzecz unii w Treetce,
   • wygnanie Ironfistów za morze,
   • tymczasowe rządy Alana Ironfista (47 lat), jedynego ułaskawionego przedstawiciela rodu przez sądy ludowe, brata Mariana.
 • Tajemnicza śmierć Gimmiego. Nowym wodzem Klanów Peper (69 lat) z rodu Peerów.

95 rok – oficjalne potwierdzenie wydarzeń z 94 roku w Treetce.

96-99 rok

100 rok – powstanie Księstwa AvLee,

 • obszary: Lourtiez, Elaniez, Cent,
 • wasale: Lernien, Górskie Klany,
 • ustrój: demokracja,
 • władza: I Rada Starszych (co 5 lat nowa), złożona ze szlachty ze wszystkich ziem. Brak jednoosobowego monarchy.

101 rok – wybór przez Radę Starszych Księcia Przedstawiciela – elfa Ivora Odnowiciela (36 lat) na 10-letnią kadencję.

102 rok – Ks. AvLee – pakt o nieagresji z Erathią.

103 rok – Ks. AvLee – umowa z Górskimi Klanami: oddanie przez krasnoludy północnego Lourtiez (+10 żołnierzy/rok, +100 sztuk złota/rok).

104 rok – Górskie Klany – najazd i aneksja Ks. Tatalii.

105 rok – II Rada AvLee.

106-109 rok

110 rok – III Rada AvLee. Ivor Odnowiciel – 2. kadencja.

111 rok – najazdy Krewlod na granicy z Lernien.

112 rok – Górskie Klany – bunty w Tatalii.

113 rok

114 rok – VII Festiwal Życia. Winston Boragus ponownie zwycięzcą.

115 rok

116 rok – Górskie Klany – skrytobójstwo Pepera,

 • wojna domowa,
 • atak Erathii na Klany,
 • ugoda:
  • utworzenie niepodległego Ks. Tatalii na obszarach północnej i północno-wschodniej Tatalii,
  • władcą Ks. Vold IX, syn Volda VIII (20 lat).

117-119 rok

120 rok – Górskie Klany – fuzja z Ks. AvLee.

 • IV Rada AvLee. Ivor Odnowiciel Junior nowym Księciem Przedstawicielem (30 lat).

121-122 rok

123 rok – Śmierć Alana Ironfista. Odziedziczenie przez Ivora Odnowiciela Juniora kraju Lernien.

124 rok – Koronacja księcia Ivora na króla AvLee.

125 rok – wspólna (?) śmierć Katarzyny i Marvina. Ich syn, Christian (37 lat), królem Erathii i cesarzem Bracaduum (unia personalna).

Koniec III Ery

Dodaj komentarz