Kroniki Fantastyki, Era IV – Wojna domowa w AvLee (#18)

Kroniki Fantastyki

Era IV, Wojna domowa w AvLee

Introdukcja

Sytuacja na wschodzie i w centrum kontynentu ustabilizowała się. Królestwo Erathii oraz Cesarstwo Bracaduu rządzone niepodzielnie przez Christiana Gryphonehart-Magnus zacieśniały swe więzy. Reformistyczne zapędy monarchy doprowadziły do unii realnej i powstania jednego organu – Imperium Enroth. I mimo że wielu czyhało na życie ambitnego króla, ten nie ustawał w trudach utrzymania dominacji.

Również i w większości innych państw nastał spokój. W Kraju Lawy stanowiącym enklawę otoczoną ze wszystkich stron siłami Enroth Kreeganie skupili się na gospodarce i dyplomacji. Księstwo Tatalii utrwaliło stan posiadania, a kolejni Voldonowie rodzili się, przejmowali tron i umierali naturalną śmiercią. W Krewlod tradycją już stało się wygrywanie Boragusów w Festiwalach Życia, co mogło budzić pewne podejrzenia, ale wzmacniało ośrodki władzy.

Jedynie młode królestwo AvLee borykało się z poważnymi problemami wewnętrznymi. Kraj świeżo zjednoczony dość szybko stanął na krawędzi wojny domowej i ponownego rozbicia. Poprawie sytuacji nie sprzyjały stare podziały oraz cementujące je system demokratyczny. Reformy Ivora Odnowiciela Juniora poprawiły co prawda kondycję państwa, jednak jego kadencja w końcu upłynęła.

Nowy monarcha Roan stanął w obliczu wojny z Krewlod, którą wykorzystali konspiratorzy w guberniach Moria i Cent. Wojna domowa w latach 22-25 pochłonęła wiele ofiar, a istnienie królestwa stanęło pod znakiem zapytania.

Wypis z kroniki

1 rok – państwa na początku IV ery:

 • Królestwo Erathii (Christian Gryphonehart-Magnus, 38 lat),
 • Cesarstwo Bracaduum (Christian Magnus-Gryphonehart, 38 lat),
 • Królestwo AvLee (Ivor Odnowiciel Junior, 36 lat),
 • Krewlod (Winston Boragus, 70 lat),
 • Księstwo Tatalii (Vold IX, 30 lat),
 • Kraj Lawy (Xenofex Kreegan, 43 lata).

2 rok – oficjalna mapa kontynentu IV ery.

3 rok – Kraj Lawy – reforma gospodarki – Złoto: +30/rok, Skarbiec: -30 000 sztuk złota.

 • Kraj Lawy – działania przeciwko bankructwu:
  • Złoto w Skarbcu: +7000 sztuk złota,
  • Sprzedaż żołdu: +3000 sztuk złota, -700 nieuzbrojonych żołdaków,
  • Podwojone podatki (do 13 roku): +5000 sztuk złota,
  • konfiskata dóbr kościelnych: +5000 sztuk złota,
  • Stan Państwa: -1,
  • Zebrane złoto w sumie: +20 000 sztuk złota.
 • Kraj Lawy – bilans gospodarczy: -10 000 sztuk złota.

4 rok – zamieszki w AvLee (konflikty etniczne).

 • Krewlod – Festiwal Życia przewidziany na 14 rok.

5 rok – zwołanie I Rady Królestwa AvLee:

 • rozmowy na temat kryzysu i zamieszek,
 • przedłużenie kadencji króla Ivora do 10 roku.
 • Postanowienia:
  • powołanie 2000 armii,
  • nakaz tłumienia zamieszek przez wojsko,
  • brak konkretnych decyzji w sprawie walki z kryzysem.

6 rok – Erathia i Bracaduum – wspólne zebranie arystokracji. Rozpoczęcie prac nad projektem unii realnej krajów pod przewodnictwem króla-cesarza Christiana.

7 rok – Ks. Tatalii – choroba i śmierć Volda IX. Następcą jego syn – Vold X (33 lata).

8 rok – Ks. Tatalii – najem wojsk.

9 rok

10 rok – II Rada AvLee – Ivor Odnowiciel Junior wybrany na II kadencję.

11-12 rok

13 rok – Kraj Lawy – powrót do normalnych podatków.

14 rok – Krewlod – IX Festiwal Życia. Zwycięzcą i nowym królem Frank Boragus (47 lat), syn Winstona.

15 rok – III Rada AvLee – ustalenie strat w gospodarce:

Złoto: -100/rok

Armia: -10/rok

Cena: +10/10 000

16 rok – AvLee – zwołanie Rady Nadzwyczajnej.

 • Postanowienia:
  • wprowadzenie wyższych podatków dla szlachty,
  • likwidacja dworu i pałacu królewskiego,
  • nowy podział administracyjny (gubernie),
  • duże nakłady na rozwój technologiczny.
 • Konsekwencje:
Złoto: 200/rok

Skarbiec: -10 000

Stan państwa: -1

17 rok – AvLee – działania przeciwdziałające grożącej wojnie domowej,

 • Pożyczka od Erathii: +10 000 sztuk złota,
 • Wydatki na stabilność: -15 000 sztuk złota,
 • Stan państwa: +2,
 • Rezygnacja z zaległego żołdu (+1000 sztuk złota).

18 rok – Erathia i Bracaduum – Wielka Reforma Christiana:

  • Bracaduum – Cena: 10/10 000,
  • Bracaduum – Obronność: +1 (-20 000 sztuk złota),
  • Bracaduum królestwem.

19 rok – Erathia i Bracaduum → Królestwo Enroth:

Stan państwa: +1

Złoto: -100 000

Umorzenie żołdu (-50 000 sztuk złota)

20 rok – V Rada AvLee:

 • Nowy monarcha – Roan (48 lat).
 • Kraj Lawy – inwestycja w stabilność:
Złoto: -10 000

Stan państwa: +1

 • Krewlod – wypowiedzenie wojny AvLee:
  • zajęcie guberni Lernien bez walki,
  • wkroczenie do guberni elanejskiej,
  • bitwa na Krowim Polu z chłopami – wygrana bez strat,
  • zajęcie guberni elanejskiej bez dalszych walk.

21 rok – AvLee – zwołanie Rady Nadzwyczajnej:

 • rozmowy na temat wojny z Krewlod,
 • postanowienia:
  • zaciągnięcie 9000 sztuk złota pożyczki od Enroth,
  • wyszkolenie 900 żołdaków i wcielenie do armii,
  • Roan: nieograniczone prawo w zarządzaniu wojskiem.
 • Atak Krewlod na Gubernię Centralną:
  • bitwa pod Rhun,
Krewlod AvLee

I starcie

Siła

Straty

Stan

7000

-2300

4700

2900+1000

-1300

2600

II starcie

Siła

Straty

Stan

4700

-1200

3500

2600

-700

1900

III starcie

Siła

Straty

Stan

3500

-500

3000

1900

-300

1600

Ucieczka wojsk AvLee do stolicy – Valaris.

  • Zdobycie Rhun i kilkunastu innych twierdz,
  • okupacja południowej i wschodniej Gubernii Centralnej.

22 rok – AvLee – powstanie w Guberniach Moria i Cent.

 • Szturm wojsk Krewlod na Valaris,
Krewlod AvLee
Siła

Straty

Stan

3000

-2000

1000

1600+500

-800

1300

Bohaterska śmierć króla Roana. Odwrót najeźdźców.

 • Rokowania i pokój:
  • dla Krewlod Górne Lernien (+200 sztuk złota/rok, +10 żołnierzy/rok),
  • dla AvLee gwarancja nienaruszalności granic (-200 sztuk złota/rok, -10 żołnierzy/rok).
 • AvLee – starcia buntowników z lokalnymi strażami.
 • Gubernia Moria – wypowiedzenie posłuszeństwa AvLee przez władze lokalne.

23 rok – AvLee – przejęcie przez buntowników obydwu guberni,

 • na czele powstania:
  • G. Moria: Piotr Awanturnik (37 lat), Elleshar Kuc (40 lat),
  • G. Cent: Firenzo (30 lat), Gladis (48 lat), Hrabia Rupert (50 lat).
 • AvLee – zwołanie Rady Nadzwyczajnej:
  • generał Lucjusz Fayette (38 lat) dyktatorem na czas wojny domowej,
  • nawoływanie do złożenia broni.
 • Wyruszenie armii państwowej do G. Moria:
  • walki z buntownikami (-200 żołnierzy, buntownicy: -1000 żołnierzy),
  • zabicie Elleshara Kuca,
  • oblężenie budynku gubernatorstwa i zajęcie go,
  • śmierć w boju generała Fayette,
  • popłoch wojsk i demoralizacja,
  • klęski (-300 żołnierzy, buntownicy: -500 żołnierzy),
  • powrót ocalały pod wodzą kapitana Marcusa la Roche (24 lata).
 • Marcus la Roche nowym dyktatorem AvLee (nadanie stopnia generalskiego przez RN).
 • II wyprawa do G. Moria:
  • przejęcie budynków rządowych,
  • udany zamach buntowników na dyktatora la Roche,
  • dowodzenie armią przejęte przez generała Ferenza Milshta (31 lat),
  • utrzymanie pozycji.
 • Ferenz Milsht nowym dyktatorem AvLee.

24 rok – AvLee – prośba o pomoc skierowana do Enroth i Tatalii – bez odzewu.

 • Powstanie Górskich Klanów (północno-wschodnia G. Moria),
  • wodzem (dyktatorem) Piotr Awanturnik.
 • Atak armii państwowej na Klany:
  • rozbicie armii rebeliantów (-200 żołnierzy, buntownicy: -1100 żołnierzy),
  • przejęcie obszaru okupowanego,
  • ucieczka Piotra Awanturnika do Cent.
 • Stłumienie powstania na terenie G. Moria, powołanie rządu tymczasowego.
 • Marsz armii państwowej do Cent:
  • przekroczenie granicy guberni,
  • zasadzka buntowników i zabójstwo generała Milshta,
  • wycofanie się armii do Morii.
 • Powstanie Wyzwoleńczego Księstwa Cent i Morii na obszarze Cent,
  • władcą (dyktatorem) Hrabia Rupert (51 lat).
 • Nowym dyktatorem AvLee emerytowany generał Volfgang Ritter (58 lat)
 • Próby negocjacji z buntownikami.
 • Wyprawa na Cent:
  • walki z buntownikami (bez strat własnych, buntownicy: -700),
  • zabicie Hrabiego Ruperta,
  • naturalna śmierć generała Rittera.
 • Nowym dyktatorem AvLee pułkownik Marion Fayette (18 lat, natychmiastowa nominacja generalska z rąk RN).

25 rok – Gladis nowym władcą WKCiM (50 lat).

 • Przejęcie przez armię państwową pięciu strategicznych twierdz i stolicy Cent,
 • schwytanie i egzekucja Gladisa,
 • walki z buntownikami (-300 żołnierzy, buntownicy: -1500 żołnierzy),
 • Piotr Awanturnik nowym władcą WKCiM,
 • zasadzki buntowników na armię AvLee (-100 żołnierzy),
 • zdobycie przez AvLee siedziby władz księstwa,
 • ucieczka Piotra, schwytanie go na granicy z Enroth,
 • egzekucja Piotra Awanturnika, nowym władcą Firenzo.
 • Rozmowy pokojowe pomiędzy Firenzo a Marionem Fayette,
  • żądanie Firenzo: pełna autonomia dla Cent i Morii,
  • propozycja Mariona: częściowa autonomia dla Cent, darowanie życia Firenzo po złożeniu broni i mianowanie go gubernatorem Cent.
 • Pokój i koniec powstania – przyjęcie propozycji Mariona.
 • VI Rada AvLee:
  • powrót do stanu zwykłego,
  • Marion Fayette królem AvLee,
  • Skutki buntu – obronność: -1.

26 rok – nieudana próba zamordowania króla Christiana, wzmocnienie obrony w Enroth.

27-29 rok

30 rok – VII Rada AvLee:

 • Marion Fayette królem do 40. roku,
 • klęska głodu związana z kryzysem, głównie w G. Elanejskiej,
 • zaciągnięcie w Enroth 6000 sztuk złota pożyczki,
 • wydanie pieniędzy na pomoc głodującym.

Dodaj komentarz