Kroniki Fantastyki, Era I – Narodziny potęg i nowego ładu (#8)

Kroniki Fantastyki

Era I, Narodziny potęg i nowego ładu

Introdukcja

Zajęci własnymi problemami i konfliktami władcy pięciu królestw nie zauważyli, że świat się zmienia. Zmieniono nazwy, zmieniono sojusze, ale nie zmieniono mentalności. Wykrwawieni Wojnami Metyskimi oraz zaburzeniami wewnętrznymi stawali się łakomym kąskiem dla wiecznie bagatelizowanych południowców. W czasie gdy Gryphonehart z Kreeganem przelewali rzeki krwi poddanych o skrawek ziemi, a Marvin III dobijał swój własny kraj, Numidia i Bracada rosły w siłę. W końcu postanowiły tę siłę wykorzystać.

Numidia zaatakowała Flyring i po kilku wyprawach je opanowała (noża w plecy dawnemu sojusznikowi nie omieszkała wbić Erathia). Treetcą podzieliła się z Bracadą niemalże równo po połowie. Monarchowie Deyji i Eeofolu padli ofiarą skrytobójstw, a wkrótce po tym napadnięci przez zjednoczone siły południowych potęg. Spośród pięciu królestw tylko Erathia zdołała obronić swoją niepodległość, stając się rezerwuarem wolności na kontynencie. Była w stanie organizować zbrojne powstania na obszarach okupowanych przez nomadów. Dzięki temu powstały satelickie księstwa Tatalii i Eeofolu – jako namiastki władzy dla Voldonów i Kreeganów.

Nadszedł nowy ład. Czy trwały? Bądź co bądź dwa imperia podzieliły między siebie kontynent. Nieco tylnymi drzwiami nadeszła nowa era.

Wypis z kroniki

158 rok – Numidia – wypowiedzenie wojny Flyring,

 • Przekroczenie granicy przez Numidian,
 • Parcie ku stolicy, zdobycie ważniejszych miast: Hastal, Korgen, Lalaith, i in.
 • Najazd na stolicę – Voldist:
  Numidia Flyring
  Siła

  Straty

  Stan

  7200

  -100

  7100

  1000

  -1000

  0

 • Kapitulacja Flyring i propozycja pokoju ze strony Volda III,
 • Pokój – południowe Flyring dla Numidii.
 • Skutki błyskawicznej wojny Numidii z Flyring:
Flyring

Złoto: -200/rok

Armia: -10/rok

Stan państwa: -1

Numidia

Złoto: +200/rok

Armia: +10/rok

159 rok – Bracada – atak na Elandię,

 • Okupacja Elandii, wybijanie cywilów,
 • Walka z Armią Chłopską:
Bracada Elandia
Siła

Straty

Stan

1000

0

1000

2000

-2000

0

Zdobycie Elandii (brak dochodów z powodu zniszczeń).

160 rok – Erathia – wojna z Flyring,

 • Okupacja ziem dawnego Hr. Manikin posiadanych przez Flyring,
 • Kontratak wojsk Flyring:
Flyring Erathia
Siła

Straty

Stan

1000

-900

100

1100

-400

700

Ucieczka armii Flyring.

 • Rozejm: dla Erathii Hr. Manikin i dawne ziemie Państwa Centralnego.
 • Skutki wojny:
Erathia

Złoto: +100/rok

Armia: +20/rok

Flyring

Złoto: -100/rok

Armia: -20/rok

Obronność: -1

161 rok – Bracada (+Krewlod) – najazd na Treetcę,

Bracada Treetca
Siła

Straty

Stan

4000

0

4000

300

-300

0

Przejęcie Treetci przez Bracadę (brak dochodów).

 • Numidia – zdobycie Cent bez walki (brak dochodów).
 • Flyring – rozpoczęcie prac nad reformą państwową.

162 rok – Numidia – II najazd na Flyring,

 • Przerwanie prac Volda III nad reformami,
 • Oblężenie Voldist:
  Numidia Flyring
  Siła

  Straty

  Stan

  7100

  -100

  7000

  200

  -200

  0

 • Wyruszenie nomadów ku morzu (na północ). Przejmowanie kolejnych miast i wsi. Grabieże.
 • Dotarcie do portu Sunring,
 • Rozmowy Volda III z Kazirem w sprawie wsparcia Flyring przez Bracadę,
 • Bracada – wysłanie do Flyring wsparcia (z Treetca) – powolny, pięcioletni marsz (trudny teren).

163 rok – Numidia – opanowanie całego Flyring (brak dochodów z terenów okupowanych).

 • Ks. Morii i Ks. Vori – sojusz obronny.
 • Flyring – schwytanie przez Numidian króla Volda III i ścięcie go na rynku Voldist.
 • Numidia i Bracada – I porozumienie:
  • wycofanie wojsk Bracady zmierzających do Flyring,
  • wspólna misja skrytobójcza:
   • Bracada – zamach na Vilmara,
   • Numidia – zamach na Kreegana,
  • brak konsensusu w sprawie Treetci,
  • ustalenie wstępnych granic swoich mocarstw po przyszłych podbojach.

164 rok – Moria i Vori – obowiązkowy pobór do wojska:

Armia najęta: +2000

Złoto: -10 000 (długi)

 • Numidia – najazd na Morię:
  • bitwa pod miastem Moria,
Numidia Moria

I starcie

Siła

Straty

Stan

7000

-500

6500

2800+840

-1000-40

1800+800

II starcie

Siła

Straty

Stan

6500

-500

6000

1800+800

-800-300

1000+500

 • odwrót głównych armii Morii (1000 żołnierzy),
  Numidia Moria

  III starcie

  Siła

  Straty

  Stan

  6000

  -500

  5500

  0+500

  -500

  0

 • opanowanie stolicy księstwa, a następnie całego kraju,
 • ucieczka krasnoludów do Vori.
 • Bracada – najazd na Vori:
  • bitwa o PortLand,
   Bracada Vori
   Siła

   Straty

   Stan

   4000

   -1000

   3000

   2200+660

   -1200

   1000+660

  • odwrót armii Vori w kierunku Morii,
  • oddanie PortLand przez resztę obrońców,
  • opanowanie Ks. Vori przez najeźdźców.
 • Spotkanie wojsk Vori i Morii w okolicach przygranicznych – wspólne wypłynięcie okrętami vorijskimi w kierunku Erathii.

165 rok – Deyja – skrytobójstwo króla Vilmara – rządy arystokracji,

 • Eeofol – skrytobójstwo króla Ulryka, kilkumiesięczne bezkrólewie,
 • Nowym władcą Eeofolu Zygfryd Kreegan, wnuk Ulryka (15 lat).

166 rok – Erathia – nastroje wojenne:

 • rekrutacja armii,
 • prace nad nowym systemem obronnym,
 • przybycie wojsk Vori i Morii (2000 żołnierzy), oddanie się w służbę Christopherowi II,
 • nieudana próba skrytobójstwa króla Christophera przez numidyjskiego najemnika.

167 rok – Numidia – uwięzienie i przyprowadzenie Ufreita, Christiana, Viriama i Ulanda do stolicy państwa – Mauranii. Ścięcie władców.

168 rok – Numidia i Bracada – najazd na Deyję (ok. 3 lat podróży po trudnym terenie).

 • Eeofol – propozycja współpraca dla Erathii.

169 rok – Erathia i Eeofol – sojusz wojskowy, zabezpieczanie granic.

 • Numidia i Bracada – oficjalne wypowiedzenie wojny Erathii i Eeofolowi.

170 rok – Numida i Bracada – dotarcie do Deyji,

 • Bitwa pod Skeletones:
  Numidia + Bracada Deyja
  Siła

  Straty

  Stan

  6000+3000

  -1000-1000

  5000+2000

  5000

  -2500

  2500

 • Bitwa pod Darthandem (stolica Deyji):
Numidia + Bracada Deyja
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

5000+2000

-1500

3500+2000

0-500

3500+1500

2500

-1000

1500

-1500

0

Upadek Deyji.

171 rok – podział Deyji Centralnej pomiędzy najeźdźców.

 • Skutki wojny:
  Deyja

  Armia: -400/rok

  Złoto: -800/rok

  Obronność: -1

  Stan państwa: -1

  Cena: +8/8000

  Numidia i Bracada

  Armia: +100/rok

  Złoto: +200/rok

 • Podjęcie działa defensywnych przez Erathię i Eeofol.

172 rok – (I) Numidia – atak na Eeofol, (II) Bracada – najazd na Erathię.

 • (I) Bitwa pod Kreelah:
Numidia Eeofol
Siła

Straty

Stan

6000+3000

-1000-1000

5000+2000

2000+600

-2600

0

Kapitulacja Eeofolu, oddanie kraju w ręce nomadów (stan okupacji).

 • (II) Bitwa pod Steadwick:
Bracada Erathia

I starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-500

1500

4100+1250

-1350

4000

II starcie

Siła

Straty

Stan

1500

-500

1000

4000

-1000

3000

III starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-1000

0

3000

-500

2500

Porażka Kazira, wycofanie się Bracadyjczyków z Erathii.

173 rok – Numidia i Bracada – nowy podział kontynentu.

 • Bracada – atak na Deyję Północną,
 • Oblężenie Deadish:
Bracada Deyja
Siła

Straty

Stan

2000

-500

1500

5000

-4000

1000

Kapitulacja wojsk Deyji.

 • Deyja – stan okupacji.

174 rok – Numidia – atak na Erathię,

 • Bitwa pod Merten:
Numidia Erathia

I starcie

Siła

Straty

Stan

2500

-1500

1000

2500+875

-1000

2375

II starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-1000

0

2375

-375

2000

Wycofanie się nomadów z Erathii.

 • Bracada i Numidia – rekrutacja nowych wojsk.

175 rok – Bracada i Erathia – pakt o nieagresji.

 • Rozpad sojuszu wojskowego Numidia-Bracada.
 • Numidia vs. Erathia – bitwa pod Centralą:
Numidia Erathia

I starcie

Siła

Straty

Stan

2200

-600

1600

2000+600

0-600

2000

II starcie

Siła

Straty

Stan

1600

-1000

600

2000

-800

1200

Ucieczka resztek armii Numidii. Schwytanie przez Erathię kilkuset jeńców (ok. 500).

 • Numidia – wykupienie jeńców za 4500 sztuk złota.

176 rok – Numidia – propozycja pokoju dla Erathii, odrzucona przez króla Christophera.

 • Erathia – wysłanie do Flyring i Eeofolu konspiratorów mających przygotować podłoże pod zbrojne insurekcje przeciwko Numidii.

177 rok – Flyring – bunt ludności (2000 żołnierzy) w okolicach Voldist i przy granicy z Erathią, na czele Vold IV (33 lata), syn Volda III.

178 rok – Eeofol – bunt ludności (3000 żołnierzy) w północno-wschodniej części kraju i przy granicy z Erathią, na czele Zygfryd Kreegan, obalony król.

179 rok – Numidia – nieudane próby stłumienia buntów, strata większości oddziałów.

 • Buntownicy we Flyring i Eeofolu rozszerzają insurekcję na kolejne tereny; armia: +1000 (ochotnicy).

180 rok – Flyring i Eeofol – podbicie stolic okupowanych państw.

 • Numidia – układy z buntownikami:
  • utworzenie Ks. Tatalii:
   • władca: ks. Vold IV z dynastii Voldonów (36 lat),
   • obszar: wschodnie Flyring.
  • utworzenie Ks. Eeofolu:
   • władca: ks. Zygfryd Kreegan,
   • obszar: północy Eeofol.

Koniec I Ery

Dodaj komentarz