Kroniki Fantastyki, Era I – koniec Wojen Metyskich i upadek Treetci (#7)

Kroniki Fantastyki

Era I, koniec Wojen Metyskich i upadek Treetci

Introdukcja

Problemy w królestwie Treetca były kwestią czasu. W przeciwieństwie do innych państw tutaj nie przeprowadzono niezbędnych reform, które mogłyby poprawić kondycję dosyć ubogiego regionu. Ponadto silne ruchy separatystyczne wymagały specjalnej kontroli, tymczasem Marvinowie je zbagatelizowali. Nieudolność Marvina III Rdzawego doprowadziła do implodowania państwa. Po Morii i Elandii niepodległość ogłosiło Vori. Te trzy państwa wsparły Cent w wojnie przeciwko Treetce. W konsekwencji kraj się rozpadł i utracił status królestwa, stając się całkowicie podatnym na ataki zewnętrzne.

W tym samym czasie Deyja, Metysja i Eeofol po jednej stronie, a Erathia i Flyring po drugiej wykrwawiały się pod Merten. Ostateczne zwycięstwo przyniosła tym drugim znakomita taktyka króla Gryphoneharta. Wojny Metyskie zostały zakończone, a Erathia stała się wielką potęgą.

Unia realna pomiędzy Bracadą a Krewlod stała się faktem. Jednocześnie Numidia rozpoczęła potężne zbrojenia. Nieprzystępne południe miało już wkrótce dać o sobie znać. 

Wypis z Kroniki

150 rok – Treetca – atak na autonomię Cent:

Treetca Cent
Siła

Straty

Stan

6000

0

6000

2000

-2000

0

 • Oburzenie centaurów i groźba wojny domowej,
 • Vori – solidaryzm z Cent, przygotowania do wojny domowej.
 • Oficjalne rozpoczęcie działań wojennych pomiędzy F+E a M+E+HM+D, tzw. III wojny metyskiej lub wojny o Erathię:
  • I wyprawa na Hr. Manikin (1000 żołnierzy Flyring, 1000 żołnierzy Erathii),
  • II wyprawa na Metysję (8000 żołnierzy Flyring, 250 żołnierzy Erathii).

151 rok – Treetca – Vori niepodległe (ks. Viriam, 47 lat),

 • Treetca – dalsze prześladowania centaurów i atak na Cent w celu likwidacji autonomii:
Treetca Cent
Siła

Straty

Stan

6000

-1000

5000

6000

-5000

1000

Ucieczka ocalałych z pogromu centaurów.

 • Vori + Elandia + Moria + Cent – sojusz wyzwoleńczy.
 • (I) Hr. Manikin – bitwa pod grodem Manikin:
Erathia + Flyring Manikin
Siła

Straty

Stan

1000+1000

0-400

1000+600

600+60

-660

0

Okupacja hrabstwa.

 • 600 żołnierzy Flyring i 50 żołnierzy Erathii – stacjonowanie w Manikin,
  950 żołnierzy Erathii – wyruszenie do Metysji (przez dawne terytorium P. Centralnego)
 • (II) Dotarcie Flyring do granic Metysji:
  • ukrycie się wojsk Eeofolu i Metysji w miastach,
  • zatrzymanie się wyprawy w pobliżu Merten.

152 rok – Hr. Manikin – kapitulacja i chęć rokowań ks. Malcolma.

 • Metysja – obwarowanie grodów – obronność: +1.

153 rok – Dotarcie armii Erathii z I wyprawy do Metysji i połączenie sił z wojskami Flyring.

 • Oblężenie Merten:
Erathia + Flyring Metysja + Eeofol
Siła

Straty

Stan

1000+8000

0-2000

1000+6000

1200+120+2000+200

-320-200

1000+2000

Kapitulacja obrońców i przejęcie miasta przez zdobywców.

154 rok – Cent – wsparcie militarne ze strony sprzymierzeńców:

  • Vori +1000 żołnierzy,
  • Elandia +1000 żołnierzy,
  • Moria +2000 żołnierzy.
 • III najazd Marvina na Cent:
Treetca Sojusz Wyzwoleńczy

I starcie

Siła

Straty

Stan

5000

-3000

2000

4000

-2000

2000

II starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

2000

-1000

1000

III starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-1000

0

1000

500

500

Porażka Marvina.

 • Cent niepodległe (ks. Uland, 56 lat),
 • rozszerzenie granic Cent.
 • Metysja – dotarcie sił Deyji,
 • Bitwa o Merten:
Deyja + Metysja + Eeofol Erathia + Flyring

I starcie

Siła

Straty

Stan

20 000+1000+2000

-8000-1000-2000

12 000

1000+100+6000+600

-900-2000

200+4600

II starcie

Siła

Straty

Stan

12 000

-7000

5000

200+4600

0-4000

800

III starcie

Siła

Straty

Stan

5000

-5000

0

800

700

100

Minimalne zwycięstwo obrońców (Erathia i Flyring).

 • Kapitulacja Eeofolu, Deyji i Metysji.

155 rok – Treetca – rozpad kraju, utrata tytułu królewskiego przez Marvina III.

 • Zakończenie III wojny metyskiej:
  • Eeofol – 10 000 sztuk złota trybutu,
  • Deyja – 10 000 sztuk złota trybutu,
  • Metysja – aneksja przez Erathię,
  • Hr. Manikin – aneksja przez Erathię i Flyring,
  • Erathia i Flyring – podział łupów.
 • Skutki III wojny metyskiej:
  Erathia

  Złoto: +10 000

  Dochód: +100/rok

  Armia: +10/rok

  Ziemie: Metysja, Hr. Manikin

  Eeofol

  Złoto: -10 000

  Stan państwa: -1

  Flyring

  Złoto: +10 000

  Armia: +10/rok

  Ziemie: Hr. Manikin

  Deyja

  Złoto: -10 000

  Stan państwa: -1

  Hr. Manikin – aneksja (Erathia i Flyring)

  Metysja – aneksja (Erathia)
 • Skutki rozpadu Treetci:
Dochód: -700/rok

Armia: -70/rok

Stan państwa: -2

Obronność: -1

156 rok – Erathia – spłacenie 6500 sztuk złota długu.

 • Bracada – unia realna z Krewlod:
  • bunty plemion: Hai-Di (I), Dzikie Węże (II), Szamani (III), Hre-Hul (IV), Wu-Ban (V),
 • Bracada – ataki Kazira na zbuntowane plemiona:
  • I Legion – Hai-Di,
  • II Legion – Dzikie Węże,
  • III Legion – Szamani,
  • IV Legion – Hre-Hul.
1. I Legion Bracady Hai-Di
Siła

Straty

Stan

1000

-300

700

4000

-4000

0

2. II Legion Bracady Dzikie Węże
Siła

Straty

Stan

1000

-500

500

3000

-3000

0

3. III Legion Bracady Szamani
Siła

Straty

Stan

1000

-800

200

1000

-1000

0

4. IV Legion Bracady Hre-Hul
Siła

Straty

Stan

1000

-400

600

2000

-2000

0

157 rok – Numidia – przygotowania wojsk:

Armia: +1000

Złoto: -10 000

Stan państwa: +1

 • Bracada – połączenie legionów i atak na Wu-Ban:
  5. Bracada Wu-Ban
  Siła

  Straty

  Stan

  2000

  -1000

  1000

  8000

  -8000

  0

 • Pokonanie buntowników, konsolidacja państwa.
 • Treetca – samobójstwo Marvina III:
Stan państwa: -1

Obronność: -1

Dodaj komentarz