Stronghold Crusader: Krwawa Wyprawa (misje IV-VI)

Misja IV Silaha

Kiedy wszystkie materiały zostały zdobyte, król Mathias wyruszył na czele małej armii ku miastu Silaha, rozpoczynając tym samym Wielką Krucjatę. Władcy Francji i Niemiec zbierali wtenczas siły, by dopomóc krzyżowców (a przynajmniej taka była oficjalna wersja).

O mieście: Silaha leży na wzniesieniu. Posiada dwa pasy murów obronnych (przy czym jeden z nich w wyniku braku renowacji stracił w zasadzie swoje walory obronne). Mieszkańcy Silahy mogą się poszczycić gospodarką na dość wysokim poziomie, skupioną przede wszystkim na polowaniach i złożach żelaza. Największe problemy stanowi brak nawodnienia – praktycznie jedna iskra może puścić z dymem całe miasto, gdyż w okolicy nie ma żadnej studni, a źródłem wody pitnej mała odległa oaza.

Misja V Pustynia Parroth

Po zwycięstwie pod Silahą Mathias nabrał pewności siebie. Nie zważając na zdrowy rozsądek, parł wprzód bez uzupełniania zapasów. Liczył, że przekroczy Pustynię Parroth i dotrze do Listanii, ograniczając racje żywnościowe o połowę. Jednak na samym środku pustyni pożywienie skończyło się. Zaraz po tym Wielki Sułtan odciął drogę powrotu głodnym rycerzom i zablokował szlaki zaopatrzenia. Odwrót okazał się więc niemożliwy. Krzyżowcy byli w pułapce. Król rozkazał rozbić obóz i przystąpić do budowy zamku.

Zlokalizowano skromne złoża kamienia i rudy żelaza. Podstawę żywieniową stanowić musi dziczyzna uzyskiwana z polowań na nieliczną pustynną zwierzynę. Brak drewna, żyznych gleb oraz odcięcie od handlu powodują, że mamy bardzo ograniczone pole działania, a przez to – nie możemy pozwolić sobie na błędy.

Już wkrótce odwiedzą nas siły niewiernych. Musimy utrzymać pozycję i zadowolić się skromnymi zasobami do czasu przybycia spodziewanych posiłków.

Misja VI Listania – rozłam wśród krzyżowców

Zrządzeniem Bożym udało się przeżyć krzyżowcom podróż przez pustynię Parroth. Gdyby nie posiłki francusko-niemieckie, historia króla Mathiasa i jego armii dobiegłaby tragicznego końca. Europejczycy dotarli jednak do Listanii – krainy, którą włada niejaki emir Alli Nekumov, wierny sługa Wielkiego Sułtana. Cel wydawał się prosty – zdobyć krainę i pojmać Nekumova. Jednak sprawy zaczęły się komplikować.

Zaczęło się od tego, że krzyżowcy już u wejścia Listanii spotkali potężną armię muzułmanów. Walka z nimi zdziesiątkowała oddziały Karola i zmusiła Francuzów do odwrotu. Mathias także srogo ucierpiał, ale ostatecznie udało się wedrzeć do krainy. Król zajął tereny po lewej stronie rzeki List, zaś cesarz Michael wyruszył na prawo i zbudował fort naprzeciwko miasta Nekumova – Birdash.

Następnie zjednoczone siły Mathiasa i Michaela wyruszyły na Birdash. W tym samym czasie emir wysłał swoich ludzi w kierunku niemieckiego posterunku. Wystraszony cesarz wysłał gońca do Alliego z prośbą o spotkanie, po czym wymknął się z pola bitwy.

Walka rozgorzała na dobre. Krzyżowcy zrównali z ziemią bramę Birdish i wtargnęli do środka. W tym samym czasie Arabowie przełamali obronę Niemców. Wtem pojawił się cesarz Michael i rozkazał swoim ludziom wstrzymać oblężenie, a następnie zaatakować siły króla Mathiasa. Emir natomiast zaprzestał walk z germańskimi krzyżowcami i skupił się na angielskich. Wojska Mathiasa zostały wybite, a on sam uciekł do swojej siedziby. Z fortu Michaela można było zaś zauważyć wychodzące armie Arabów.

Później dowiedziano się, że cesarz Michael i emir Nekumov zawarli pakt. Na jego mocy na krótko po bitwie pod Birdish grupa ludzi cesarza zaczęła oblegać siedzibę króla Mathiasa.

Mamy garstkę żołnierzy, małą osadę, której większą część zajmują ruiny arabskich budowli, a zgromadzone zapasy nie wystarczą, by skutecznie przeciwstawić się zdrajcom. Koniecznie musimy otoczyć nasze ziemie murami i rozpocząć produkcję broni. Nieprzyjaciele ponownie zablokowali szlak handlowy. Naszym celem jest wytrzymać w klinczu do czasu, gdy dotrze odsiecz pod wodzą księcia Paulusa. A nie będzie łatwo, bo wróg nie da nam chwili wytchnienia od walki.

O Birdish: Mały fort warowny, siedziba arabskiego dostojnika – emira Alliego Nekumova. Znajdują się w nim jego główne siły. W forcie brak większych gromad ludzkich czy budowli produkcyjnych – pożywienie czerpane jest z handlu, a złoto z grabieży. Birdish leży naprzeciw fortu cesarza Michaela, nieopodal rzeki List.

O forcie Michaela: Podstawa obrony opiera się na dwóch wieżach osadzonych na dwóch bliźniaczych wzgórzach. Chociaż jego pierwotnym przeznaczeniem miało być jedynie pełnienie roli bazy wypadowej dla krzyżowców przejmujących Listanię, przeistoczył się on szybko w całkiem sprawnie prosperujące miasto.

O forcie Mathiasa:  Małe miasteczko zbudowane na gruzach niezidentyfikowanej wioski (prawdopodobnie osady górniczej). Ruiny póki co stanowią jego znaczną część, ale z czasem przerodzi się w spory gród Leinshstein. Położony jest na lewym brzegu rzeki List. W pobliżu znajdują się złoża kamienia i żelaza, na północy niewielki las, a na wschodzie pas żyznych gleb wzdłuż rzeki. Warunki naturalne sprzyjają więc rozwojowi.

Dodaj komentarz