Kroniki Fantastyki, Era I – Czas Wojen Metyskich (#5)

Kroniki Fantastyki

Era I, Czas Wojen Metyskich

Introdukcja

Stało się. Erathia chcąc odbić dawno utracone dziedzictwo obalonego przed laty Hlora przekroczyła granice Księstwa Metysji. Bezpośredni pretekst stanowiło skrytobójstwo Silvio Gryphoneharta. Wywołało to natychmiastową reakcję Voolcano i rozpoczęło I Wojnę Metyską. Niedługo później, w porozumieniu z Hrabstwem Manikin przypuszczono kolejną inwazję na ziemie Landrega. II Wojna Metyska trwała wiele lat i pełna była dynamicznych zwrotów akcji.

Wypis z Kroniki

99 rok – Dartinghts – morderstwo Aislinn:

 • Nowym królem Vokial I Nekromanta,
 • Dartinghts – reformy:
zmiana nazwy na Deyja

Złoto: 0

Armia do rekrutacji: 0

Obronność: +1

Stan państwa: +1

Rozruch gospodarki – Złoto: +300/rok

Reforma wojskowa – Cena: -3/3000

Złoto: -10 000 (dług)

100 rok – Treetca – autonomia dla ludzi (Elandia).

101 rok – Bracada, Numidia, Krewlod – rozwój: Armia/Złoto x10, Numidia: Cena/10.

 • Manikin: Armia +10

102 rok – Erathia – groźba skierowana wobec Metysji ze strony króla.

103 rok – Erathia – zamordowanie króla Silvio przez skrytobójcę najętego przez Lewisa Landrega,

  • Stan państwa: -1.
 • nowym władcą brat Marco Gryphoneharta – Christopher (27 lat),
 • wznowienie śledztwa w sprawie śmierci króla Marco,
 • oskarżenie Landrega o zlecenia zabójstwa króla Silvio,
 • Metysja – Landreg przyznaje się do zlecenia, grozi kolejnymi mordami.
 • Erathia – przygotowania do wojny z Metysją:
  • rekrutacja armii,
  • wojsko +500.

104 rok – Wojna Erathia vs. Metysja:

 • nieprzyjęte przeprosiny Landrega,
 • wyprawa na Metysję.

105 rok – Bitwa pod Merten (stolica Metysji):

Erathia Metysja (I kwarta)

I starcie

Siła

Straty

Stan

3000

-1000

2000

2500+250

-1500

1000+250

II Bitwa

Siła

Straty

Stan

2000

-500

1500

1250

-1100

150

Ucieczka Erathiańczyków przed główną armią metyską.

 • Schronienie się na północy Metysji,
 • Bitwa o Niuvadę:
Erathia Metysja

I starcie

Siła

Straty

Stan

1500

-600

900

1000+100

-800

300

II Bitwa

Siła

Straty

Stan

900

-0

900

300

-300

0

Ucieczka przed Landregiem.

 • Dotarcie do granic Erathii.

106 rok – Treetca – nagła choroba Marvina II, czuwanie tysięcy jego poddanych.

 • Erathia – kolejne obelgi skierowane wobec króla ze strony Lewisa Landrega.

107 rok – Erathia – spotkanie króla z Manikinem,

 • wsparcie Erathii przez Hrabstwo Manikin w wojnie,
 • obietnica 10 000 sztuk złota dla hrabstwa w zamian za pomoc,
 • planowany atak na 113 rok.

108 rok – ostateczne potwierdzenie przyczyny zgonu Mario Gryphoneharta – zatrucie, nadal nieznany sprawca – śledztwo w toku.

109 rok – śmierć króla Vokiala podczas lokalnej walki z mniejszością Taków,

 • zdobycie tronu przez Phineasa Vilmara II Śmiałego.

110 rok – Numidia – rezygnacja Osaki z tronu na rzecz syna Peruta (31 lat).

111 rok – Metysja – wsparcie 400 żołnierzy od Eeofolu.

 • Erathia – włączenie do armii 100 więźniów.

112 rok – Przybycie armii Manikina do Erathii.

113 rok – Atak Erathiańczyków na Metysję – rozpoczęcie II wojny metyskiej.

 • Bitwa na Granicy:
  Erathia + Hr. Manikin Metysja

  I starcie

  Siła

  Straty

  Stan

  2000+1500

  0-500

  2000+1000

  3000+300

  -2000-300

  1000

  II Bitwa

  Siła

  Straty

  Stan

  2000+1000

  0

  2000+1000

  1000

  -1000

  0

 • Rozdzielenie wojsk:
  • (I) Manikin (1000 żołnierzy) – południe,
  • (II) Christopher (2000 żołnierzy) – centrum, północ.
 • (I) Bitwa o Pellenor:
Manikin Metysja

I starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-300

700

1000+100

-700

300+100

II starcie

Siła

Straty

Stan

700

-200

500

400

-200

200

III starcie

Siła

Straty

Stan

500

0

500

200

-200

0

Przejęcie twierdzy Pellenor. Dalszy podbój południowych fortów przez wojska Manikina.

 • (II) Oblężenie Niuvady:
  Erathia Metysja
  Siła

  Straty

  Stan

  2000

  0

  2000

  500+50

  -550

  0

 • (II) Oblężenie Harlem:
  Erathia Metysja
  Siła

  Straty

  Stan

  2000

  0

  2000

  500+50

  -550

  0

 • (I) Kontratak Landrega – Pellenor:
Metysja Manikin
Siła

Straty

Stan

2000

0

2000

500

-500

0

Odbicie Pellenoru. Ucieczka Manikina do Gryphoneharta.

 • (II) Wykorzystanie nieobecności wojsk metyskich – przejęcie Merten przez Gryphoneharta,
 • (II) Szybki powrót Landrega i jego wojsk. Oblężenie Merten:
Metysja Erathia
Siła

Straty

Stan

2000

-1400

600

2000

-600

1400

Śmierć księcia Manikina z rąk przeciwnika. Odstąpienie od oblężenia przez Landrega.

114 rok – (I) Oblężenie Lernien:

Erathia Metysja
Siła

Straty

Stan

1000

-400

600

500+50

-550

0

W twierdzy nie było Landrega. Kontynuacja poszukiwań.

 • Bitwa pod Pellenorem:
Erathia Metysja
Siła

Straty

Stan

600

-100

500

100+10

-110

0

Ucieczka z pola bitwy rannego Landrega.

 • Kumulacja wojsk Erathii w Merten (900 żołnierzy),
 • Poszukiwanie Landrega celem rokowań pokojowych.
 • Krewlod – II Festiwal Życia:
  • Zwycięzca: pokonany przez obecnego króla Wulfryk Hardziel (brak zmian na tronie).
 • Eeofol – schronienie się Landrega na dworze Kreegan,
 • Erathia – okupacja Metysji.

115 rok – powrót króla do Erathii, pozostawienie w Metysji 500 żołnierzy.

 • Ustalenie tożsamości zabójcy Marco Gryphoneharta – truciznę podał mu Marcus Kasjus, szlachcic skonfliktowany z królem,
 • Ucieczka Marcusa za granicę (w stronę Eeofolu),
 • Hr. Manikin – nowym władcą syn Gilberta, książę Oleg (17 lat).

116 rok – wznowienie sojuszu Erathii z Hr. Manikin (nawiązanie prywatnej przyjaźni między władcami), umorzenie sprawy wynagrodzenie Manikinów za udział w wojnie.

117 rok – Eeofol – wypowiedzenie wojny Erathii,

 • Erathia – wyruszenie króla Christophera do Metysji,
 • Hr. Manikin – obiecanie 200 żołnierzy wsparcia na 122 rok oraz kolejnych 300 na 125 rok.

118 rok – Atak Eeofolu w celu odbicia Metysji:

 • I Wyprawa – północ Metysji (1000 żołnierzy),
 • II Wyprawa – centrum Metysji (1500 żołnierzy, na czele Lewis Landreg),
 • III Wyprawa – południe Metysji (1200 żołnierzy).
 • (I) – odbicie grodów Niuvada, Harlem i innych,
 • (III) zdobycie Pellenoru i pobliskich terenów,
 • (II) – przejęcie Lernien i atak na Merten:
Eeofol Erathia

I starcie

Siła

Straty

Stan

1500

-1100

400

900+90

-390

600

II starcie

Siła

Straty

Stan

400

-300

100

600

-100

500

III starcie

Siła

Straty

Stan

100

-100

0

500

0

500

Ponowna ucieczka Landrega,

119 rok – Ruchy I i III wyprawy Eeofolu ku Merten,

 • Bitwa pod Merten:
Eeofol Erathia

I starcie

Siła

Straty

Stan

1000+1200

-500

1700

500+50

-50

500

II starcie

Siła

Straty

Stan

1700

-300

1400

500

-200

300

III starcie

Siła

Straty

Stan

1400

-400

1000

300

0

300

IV starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-400

600

300

-100

200

V starcie

Siła

Straty

Stan

600

0

600

200

-200

0

Ucieczka króla Christophera.

120 rok – Erathia – dotarcie króla do kraju i rekrutacja nowej armii.

Dodaj komentarz