Stronghold Crusader: Krwawa Wyprawa (misje XXV-XXVII)

Misja XXV Sorta

Umar Abdullah Kalashi – dowódca obrony oraz zarządca miasta Karpala – został schwytany. Bez wahania wyjawił, że jego emir przebywa w twierdzy Sorta. Za tę informację Mathias darował mu życie.

Sorta jest bardzo silnym miastem, którego zdobycie to wielka sztuka. Dlatego król postanowił je przejąć podstępem. Wysłał kilku szpiegów, których główne zdania stanowiły sabotaż i zdobycie informacji o twierdzy celem znalezienia chytrego sposobu na wygraną krzyżowców. Następnego dnia armia chrześcijan ruszyła pod mury metropolii.

Po kilku dniach do obozu Europejczyków przybyli szpiedzy z istotnymi raportami. Otóż udało się im rozpuścić plotkę o buncie wieśniaków w kopalniach, przez co znaczna część wojsk opuściła miasto. Następnie odnaleziono przejście do grodu – niewielki wyłom w murze, przez który zmęczeni wartą strażnicy wymykają się na shishę o tancerki do okolicznych klubów. Na koniec rozlano smołę po całym mieście. Teraz wystarczy jedna płonąca strzała i potężna Sorta pójdzie z dymem.

Mathias postanowił wysłać większość wojsk na podgrodzie, sam zaś z niewielkim oddziałem skierował się do tajemnego wejścia do twierdzy. Musimy się pospieszyć, gdyż armie, które wyruszyły do kopalń, wrócą i zechcą odbić miasto. Dlatego gdy je przejmiemy, przygotujmy defensywę.

O mieście: Sorta jest bardzo podobna do Karpali ze względu na podstawę gospodarki – wytop żelaza z odległych kopalń. Jednak jest znacznie mniejsza, a za to silniej ufortyfikowana. Chronią jej trzy pasy grubych murów i liczne strażnice. Największą wadę architektury miasta stanowi gęsta zabudowa skutkująca ogromną podatnością na podpalenie.

Misja XXVI Rugia

Emir Muhmad II Kaliczi został powieszony przez krzyżowców na rynku Sorty. Emirat Moriah upadł, a Mathias zagarnął kolejne ziemie. Armia króla podążyła na północ w kierunku słabego acz bogatego miasta Rugia. Siły Europejczyków po raz kolejny potrzebują bowiem regeneracji i wsparcia. Do Rugii ma przybyć armia krzyżowców dowodzonych przez Paulusa i Ericka.

Zgodnie z ich ostatnim raportem udało się zdobyć Półwysep Gald, jednak brak ludzi i środków uniemożliwia samodzielną kontynuację kampanii. Po zabezpieczeniu dotychczasowych podbojów zamierzają się wycofać i złączyć z wojskiem króla Mathiasa. Rugia posłuży więc jako miejsce spotkania dwóch armii.

Jednak Wielki Sułtan nadal żyje i ma się dobrze. Zapewne wyśle nowe oddziały, których zadaniem będzie zlikwidowanie Europejczyków, póki do zjednoczenia armii nie doszło.

Naszym zadaniem jest zdobycie Rugii i utrzymanie jej do czasu przybycia wsparcia.

O mieście: Rugia leży w dolinie. Otaczają ją góry ze złożami żelaza i kamienia. Ma tylko jeden pas murów. Gospodarka opiera się na wypieku chleba, w mniejszym stopniu na wydobyciu surowców w kopalniach.

Misja XXVII Ramira

Zjednoczone siły krzyżowców podążają ku stolicy Sułtanatu, jednak zostały poważnie osłabione. Podczas podróży do Rugii w jednej z zasadzek Arabów zginął książę Erick. To był ogromny cios dla morale armii. Część niemieckich krzyżowców zrezygnowała nawet z udziału w krucjacie i zdezerterowała.

Na drodze do głównego celu armia Mathiasa miała jeszcze do pokonania kilka przeszkód. Pierwszą z nich było miasto Ramira, którym władał stary znajomy – Umar Abdullah Kalashi – wyniesiony do rangi emira Emiratu Ramira.

Musimy zdobyć miasto.

O mieście: Ramira jest zbudowana nad Jeziorem Ramira, od którego zresztą wywodzi swą nazwę. To stolica emiratu. Miasto jest średniej wielkości, a wzniesiono je na planie koła. Mieszkańcy trudzą się rybołówstwem i uprawą zboża. Gospodarka skierowana została w dużej mierze na eksport.

Dodaj komentarz