Kroniki Fantastyki, Era I – Festiwal Życia i Księstwo Metysji (#4)

Kroniki Fantastyki

Era I, Festiwal Życia i Księstwo Metysji

Introdukcja

Barbarzyńskie Krewlod wkrótce po swoim powstaniu zasłynęło z licznych tradycjonalistycznych wydarzeń i obrzędów. Kult siły i honoru został tu wyniesiony na najwyższy poziom, nie bacząc na straty i zagrożenie. Najważniejszym tego przejawem stanowiła organizacja w 94. roku I Festiwalu Życia – cyklicznych, odbywających się co 20 lat walk o władzę na śmierć i życie. Tak jak początkowo dał on rodowi Boragusów silną pozycję w państwie, tak z czasem okazał się być środkiem do likwidacji młodego kraju. Nie uprzedzajmy jednak faktów i przyjrzyjmy się szczegółowo rywalizacji.

Bardzo ważnym epizodem po drugiej stronie Numidii stanowiła rebelia w Voolcano na terenach niegdyś wyjętych z rąk Aquaris. Jej konsekwencję stanowiło utworzenie państewka Lewisa Landrega, nazwanego Księstwem Metysji. Któż by się spodziewał, że ten nieduży pas ziemi wywoła tyle wojen i wydarzeń angażujących niemal cały kontynent? Chociaż w sumie… to jednak był do przewidzenia.

Wypis z Kroniki

91 rok – wybór władcy: Osaka Maurja (dynastia Maurysów, 49 lat).

92 rok – Flyring – nagła śmierć Volda I:

 • nowy władca – Vold II (35 lat).

93 rok – pogorszenie relacji na kontynencie:

 • kłotnia o Państwo Centralne,
 • spór o ziemie Erathii w rękach Voolcano (z czasów wojny o Aquaris),
 • agresywna polityka Daringhts i Voolcano,
 • i inne problemy.

94 rok – Krewlod – I Festiwal Życia. Uczestnicy:

 1. Krellion (24 lata) – 10 000 żołnierzy (->9000->1000->X2)
 2. Jabarkas (36 lat) – 10 000 żołnierzy (->8000->1000->X3)
 3. Michael Boragus (20 lat) – 10 000 żołnierzy ->9000+500->3500->V)
 4. Bol-Bol (41 lat) – 7500 żołnierzy (+500->6000-> X3)
 5. Valdor (30 lat) – 7000 żołnierzy (+500->5300->X4)
 6. Muster (56 lat) – 6000 żołnierzy (->0->X2)
 7. Kali-pa (33 lata) – 5000 żołnierzy (->2000->X3)
 8. Onedo (18 lat) – 5000 żołnierzy (->0->X2)
 9. Tracjusz (47 lat) – 3000 żołnierzy (->0->X2)
 10. Mango (29 lat) – 2000 żołnierzy (->0->X2)

oraz ok. 20 pomniejszych watażków (od 100 do 1000 żołnierzy) -> X1

 • Etap I – eliminacja słabych (X1):
Krellion trzech watażków

I Bitwa

Siła

Straty

Stan

10 000

-1000

9000

1000+1000+1000

-3000

0

Boragus pięciu watażków

II Bitwa

Siła

Straty

Stan

10 000

-1000

9000

500+300+100+100+100

-2000

0

Jabarkas ośmiu watażków

III Bitwa

Siła

Straty

Stan

10 000

-2000

8000

3×200+4×100+1000

-2000

0

Poddanie się pozostałych pomniejszych watażków i oddanie w ręce faworytów:

 • Boragus: +500 żołnierzy
 • Valdor: +500 żołnierzy
 • Etap II – walki sąsiadów (X2):
  1. Tracjusz kontra Bol-Bol
  2. Onedo kontra Valdor
  3. Muster kontra Jabarkas
  4. Krellion kontra Boragus
  5. Mango kontra Kali-pa
1. Tracjusz Bol-Bol
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

3000

-2000

1000

-1000

0

7500

-1000

6500

-500

6000

2. Onedo Valdor
Siła

Straty

Stan

5000

-5000

0

7500

-2000

5500

3. Muster Jabarkas
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

6000

-3000

3000

-3000

0

8000

-5000

3000

-2000

1000

4. Krellion Boragus
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

9000

-6000

3000

-3000

0

9500

-4000

5500

-2000

3500

5. Mango Kali-pa
Siła

Straty

Stan

2000

-2000

0

5000

-3000

2000

 • Etap III – pojedynki tytanów (X3)
  1. Bol-Bol – 6000 żołnierzy
  2. Valdor – 5500 żołnierzy
  3. Michael Boragus – 3500 żołnierzy
  4. Kali-pa – 2000 żołnierzy
  5. Jabarkas – 1000 żołnierzy
   • Bol-Bol vs. Boragus
   • Valdor vs. Kali-pa
 • Śmierć Bol-Bol i Kali-pa w pojedynkach. Ich wojska zostały przekazane zwycięzcom.
 • Dodatkowa runda:
Boragus Jabarkas
Siła

Straty

Stan

9500

-0

9500

1000

-500

500

Kapitulacja i samobójstwo Jabarkasa. Dołączenie resztek jego wojsk do armii Boragusa.

 • Etap IV – decydujące starcie (X4)
  Boragus Valdor
  Siła

  Straty

  Stan

  10 000

  -8000

  2000

  8000

  -8000

  0

 • Etap V – obalenie obecnego króla Krewlod
Michael Boragus Herman Boragus

I starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

1500

-1000

500

II starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-600

400

500

-300

200

III starcie

Siła

Straty

Stan

400

-100

300

200

-200

0

Śmierć króla Hermana Boragusa

 • Koniec I Festiwalu Życia – zwycięzcą Michael Boragus

95 rok – Michael Boragus – koronacja na króla Krewlod

96 rok – Bilans strat Festiwalu Życia:

 • spadek liczby ludności,
 • strata złota na żołd,
 • wszystko ma się zwrócić w ciągu 20 lat, czyli do następnego festiwalu.
 • Voolcano – bunt na terenach zamieszkiwanych przez ludność erathiańską
  Buntownicy Voolcano

  I Bitwa

  Siła

  Straty

  Stan

  Straty

  Stan

  10 000

  -8000

  2000

  -2000

  0

  5000

  -1000

  4000

  -500

  3500

  II Bitwa

  Siła

  Straty

  Stan

  Straty

  Stan

  5000

  -3000

  2000

  -1500

  500 (ucieczka)

  3500

  0

  3500

  -500

  3000

  III Bitwa

  Siła

  Straty

  Stan

  Straty

  Stan

  Straty

  Stan

  5000+500

  -500

  5000

  -2000

  3000

  -3000

  0

  3000

  -1000

  2000

  -500

  1500

  0

  1500

 • Wsparcie buntowników przez Erathię armią 2000 żołnierzy,
 • Rekrutacja armii 5000 żołnierzy przez Voolcano
  Buntownicy Voolcano

  IV Bitwa

  Siła

  Straty

  Stan

  Straty

  Stan

  5000+2000

  -2000-500

  4500

  -1000

  3500

  6500

  -2500

  4000

  -2000

  2000

 • Ucieczka wojsk Voolcano

97 rok – negocjacje Kreegana z buntownikami i Gryphonehartem. Warunki ugody:

 • przekazanie części (ok. 1/4) ziem dawniej zrabowanych w ręce Erathii,
 • ziemie te mają płacić trybut 100 sztuk złota i dostarczać 50 żołnierzy rocznie.
 • nagła śmierć Marco Gryphoneharta – wszczęcie śledztwa,
 • zabójstwo Belbo Kreegana przez jego żonę (sukkuba) – skazana na ścięcie,
 • upadek umowy w związku ze śmiercią sygnatariuszy,
 • wykorzystanie bezkrólewia przez buntowników, rozszerzenie rebelii o kolejne obszary.

98 rok – nowy władca Voolcano – Marius Kreegan, córka Belbo.

 • Voolcano – przemiany wewnętrzne i zewnętrzne:
  • umorzenie zaległego żołdu,
  • obronność: +1,
  • rokowania z buntownikami i podpisanie umowy: warunkiem pokoju utworzenie niepodległego księstwa na obszarach zamieszkiwanych przez Erathiańczyków.
 • Powstanie Księstwa Metysji:
  • władcą Lewis Landreg z dynastii Landregów (40 lat),
  • armia: 10 000 żołnierzy poborowych.
 • Erathia – nowym władcą Silvio Gryphonehart, kuzyn Marco,
 • Hrabstwo Manikin – emerytura Mario, ustąpienie z tronu na rzecz syna Gilberta (30 lat),
 • Voolcano – reformy:
zmiana nazwy na Eeofol

Obronność: +1

Szybkość: +1

Złoto: -100/rok

Armia: – 90

 

Dodaj komentarz