Kroniki Fantastyki, Era IV – Wojna o AvLee i bliskość upadku (#20)

Kroniki Fantastyki

Era IV, Wojna o AvLee i bliskość upadku

Introdukcja

Marion Fayette ostatecznie poniósł polityczną porażkę i mimo brutalności ostatecznie przepadł w wyborach na króla AvLee. Jego następca – Ufreit – miał stanowić prostacką marionetkę w rękach możnych. Szybko jednak zarysował się konflikt pomiędzy monarchą a Radą. Kryzys polityczny w AvLee wykorzystało Krewlod, które przypuściło inwazję na ziemie sąsiada. Do konfliktu włączyło się po stronie obrońców Enroth, a całą zawieruchę wykorzystali ponownie buntownicy w Cent i Morii. W wyniku wojny o AvLee kraj ponownie się rozpadł, a następnie był stopniowo sklejany, jednak i tym razem część ziem przypadła w udziale „pomocnym” sąsiadom.

Rządy Ufreita nie spodobały się także prostej ludności, wśród której opozycja zorganizowała wybory powszechne. Zwyciężył kandydat niespodziewany, bo wywodzący się z podupadłego rodu Wielkich Drzewców. Król jednak nie zamierzał oddać władzy. Sytuacja w AvLee nieuchronnie prowadziła do anarchii. Dalsze istnienie królestwa ponownie stanęło pod znakiem zapytania.

Wypis z kroniki

61 rok – AvLee – regulacja prawa:

  • przyjęcie ustawy o królu bez poprawek króla Fayette, pozostawienie królowi władzy nad wojskiem:
   • kadencja króla – 10 lat (maksymalnie 2),
   • kadencja gubernatora – 5 lat (bez limitu),
   • kadencja Rady – 5 lat (bez limitu).
 • Wypuszczenie z więzień radnych opozycjonistów,
 • odsetki od pożyczek w Enroth – 6000 sztuk złota,
 • stabilizacja kraju.

62 rok – Enroth – śmierć Christiana Gryphonehart-Magnus (Stan państwa: -1).

 • Nowym władcą Imperium jego wnuk – Robert Gryphonehart-Magnus (31 lat).
 • Inwestycja w stabilność Imperium Enroth:
  • Stan państwa: +1,
  • Złoto: -30 000.

63 rok – AvLee – konflikt pomiędzy Radą a królem o władzę,

  • założenie przez F. Kruchela Zrzeszenia na rzecz Równości, dążącego do usunięcia króla – poparcie ok. 30 radnych oraz 2 gubernatorów (Rebec, Frosse),
  • powstanie Klubu Koronnego (P. Ironfist), wiernego królowi – poparcie ok. 70 radnych i 2 gubernatorów (Ironfist, Chris),
  • wzmożone działania Klubu Wyzwolenia Cent i Morii (m. in. Firenzo) – poparcie 21 radnych i 1 gubernatora (Lour).
 • Kryzys polityczny w AvLee (Stan państwa: -1).

64 rok – Atak Krewlod na AvLee (Denis Boragus, 24 lata):

 • zajęcie G. Elanejskiej bez walki, masakra ludności, zniewalanie,
 • kontrofensywa Ufreita:
  • bitwa o Elandię,
AvLee (Ufreit) Krewlod (D. Boragus)

I starcie

Siła

Straty

Stan

2200

-1700

500

5000

-2300

2700

II starcie

Siła

Straty

Stan

500

-300

200

2700

-1000

1700

Wstrzymanie walk i próba rozejmu.

 • Układ Ufreita i Boragusem: wsparcie króla w obaleniu Rady w zamian za Elandię.

64 rok – najazd Krewlod na G. Centralną:

  • zdobycie stolicy,
  • obalenie Rady i Gubernatorsta,
  • przejęcie prowincji.
 • Oddanie dyktatorskiej władzy królowi przez gubernatora Fangornu.
 • Pakt z Boragusem:
  • oddanie G. Centralnej wraz z pełnią władzy królowi w zamian za Elandię,
  • podpisanie paktu, wycofanie Krewlod do Elandii.
 • Wybuch wojny domowej w AvLee.
 • Atak Imperium Enroth na Krewlod (obrona suwerenności AvLee):
  • walki w Numidii,
Armia Imperialna Ludność Krewlod
Siła

Straty

Stan

5000

-500

4500

3000

-2100

900

Ucieczka ludów Krewlod.

  • Zajęcie Numidii.

65 rok – kontrofensywa Winstona II Boragusa w kierunku Numidii,

Krewlod Enroth

I starcie

Siła

Straty

Stan

6400

-4000

2400

4500

-1500

3000

II starcie

Siła

Straty

Stan

2400

-2400

0

3000

-500

2500

Pojmanie Boragusa.

 • AvLee – proklamacja niepodległości Cent i Morii,
  • Cent: armia ok. 3000 żołnierzy pospolitego ruszenia,
   • I Dyktator: Adam Lour,
   • II Dowódca Wojsk: Baptisio,
   • III Honorowy Marszałek: Firenzo.
  • Moria: armia ok. 2000 krasnoludzkich wojowników,
   • Naczelny Wódz: Olon,
   • obalenie i aresztowanie gubernatora Rebecca.
 • Połączenie przez Ufreita G. Centralnej i Fangorn, zwołanie pospolitego ruszenia:
  • I Faza – 1000 żołnierzy,
  • II Faza – 3000 żołnierzy,
  • III Faza – 6000 żołnierzy.
 • Wycofanie armii Krewlod z Elandii, powrót D. Boragusa do stolicy w celach obronnych,
 • Insurekcja Elainese przeciw Krewlod, na czele z obalony gubernatorem Frosse.

66 rok – inwazja Enroth na ziemie Krewlod – zajęcie kolejnych obszarów.

 • Bunt w Lernien.
 • Wyzwolenie Elandii jako Tymczasowego Kraju AvLee – na czele Frosse (57 lat).
 • Atak Ufreita na zbuntowane prowincje:
I AvLee (Ufreit) Cent (Baptisio)

I starcie

Siła

Straty

Stan

3000

-1000

2000

3500+350

-850

3000

Odesłanie 1000 centaurów dla wsparcia granic z Enroth.

II starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-1000

1000

2000

-1000

1000

II starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-600

400

1000

-600

400

Zabicie Baptisio, kapitulacja centaurów.

II AvLee (E. Chris) Moria (Olon)
Siła

Straty

Stan

2000

-1700

300

5000+500

-3500

2000

Ucieczka wojsk Chrisa.

 • Tymczasowe Królestwo AvLee – decyzja o połączeniu z AvLee do 70. roku.

67 rok – atak Ks. Tatalii na Morię – bitwa o Morię,

Ks. Tatalii (Vold XI) Moria (Olon)
Siła

Straty

Stan

3000

-1500

1500

3000+300

-2300

1000

Pojmanie Olona, kapitulacja Morii.

 • Atak Enroth na Cent,
Enroth Cent (Firenzo)
Siła

Straty

Stan

5000

-3000

2000

1000+100

-1100

0

Śmierć Firenzo, zajęcie północnych terenów Cent.

 • Ogłoszenie niepodległości przez Ks. Lernien. Władcą Barabossa Melwin (69 lat).

68 rok – dotarcie D. Boragusa na front Enroth.

 • Atak Ufreita na środkowe Cent,
AvLee (Ufreit) Cent (Lour)
Siła

Straty

Stan

400

-320

80

500+50

-500

50

Ucieczka Loura, kapitulacja Cent.

 • Porozumienie Morii z Ks. Tatalii:
  • dla Tatalii północna Moria (+100 sztuk złota/rok) i 20-letni trybut,
  • dla Morii uwolnienie Olona i uznanie niepodległości (-100 sztuk złota/rok).
 • Zajęcie środkowego Cent przez Enroth – wojna z AvLee.

69 rok – aneksja Tymczasowego Królestwa AvLee przez AvLee,

 • żądanie hołdu wobec ks. Lernien (odrzucone),
 • wybuch wojny AvLee z Lernien,
 • najazd Ufreita na Morię,
AvLee (Ufreit) Moria (Olon)
Siła

Straty

Stan

1100

-500

600

1000+150

-1150

0

Śmierć Olona. Upadek Morii, okupacja Ufreita.

 • Traktat rozbiorowy Cent:
  • samospalenie Adama Loura,
  • dla Enroth: środkowe i północne Cent (+10 żołnierzy/rok),
  • dla AvLee: południowe Cent (-10 żołnierzy/rok).

70 rok – bitwa w Górach Kroblańskich,

Enroth Krewlod (D. Boragus)
Siła

Straty

Stan

3000

-2400

600

1700+170

-1000

870

Kapitulacja Enroth, dwuletni rozejm.

 • Aneksja Morii – wcielenie kraju do AvLee, uwolnienie byłego gubernatora Rebecca.
 • Żądanie elekcji króla po upływie kadencji – decyzja o wyborach powszechnych,
  • Kandydaci:
   1. Ufreit (41 lat), obecny król AvLee – 21%,
   2. Robert Milsht (58 lat), były gubernator Morii – 16%,
   3. Piotr Ironfist (62 lata), były gubernator Elandii – 14%,
   4. Marion Fayette (64 lata), były król AvLee – 17%,
   5. Fiodor Kruchel (47 lat), były gubernator G. Centralnej – 9%,
   6. Marvin z dynastii Wielkich Drzewców (44 lata), niezależny – 23%.
  • Koszt wyborów – 2000 sztuk złota.
 • Najazd Ufreita na Lernien:
  • bitwa z siłami powstańczymi,
AvLee (Ufreit) Lernien
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

600

-200

400

-100

300

2000

-1000

1000

-500

500

Ucieczka wojsk Lernien.

  • Okupacja ok. 1/2 powierzchni księstwa.
 • Kolejne roszczenia Kraju Lawy wobec Enroth. Obwarowanie granic przez Ruperta Gryphoneharta.
 • Wybory w AvLee: wygrana Marvina, nieuznanie wyników przez Ufreita.
 • AvLee – całkowita niestabilność, niepokoje społeczne, bieda:

Armia: -10/rok
Złoto: -100/rok
Stan państwa: -1

71 rok – bunty w AvLee przeciw Ufreitowi,

 • zajęcie przez zwolenników Marvina kluczowych portów w Fangornie,
 • walki w Elandii z partyzantką P. Ironfista,
 • zamieszki w Morii,
 • bitwa w Lorrein – kapitulacja Lernien,
  • propozycja ks. Melwina – Lernien lennem AvLee,
  • przyjęcie propozycji i pokój.
 • Atak Krewlod na Lernien – ucieczka wojsk Ufreita, kapitulacja księstwa.

72 rok – anarchia w AvLee,

 • rozmowy króla z niektórymi opozycjonistami (m. in. Ironfistem, Marvinem),
 • atak Krewlod na Numidię:
  • odbicie strategicznych przyczółków,
  • propozycja ugody – rozpatrywana przez Denisa Boragusa.
 • Aneksja Lernien przez Krewlod, ucieczka księcia Melwina do AvLee.

73 rok – krwawe starcia w AvLee,

 • kłopoty finansowe związane z wojną (Skarbiec: -10 000 sztuk złota, w tym 7000 sztuk złota długu).
 • Pokój pomiędzy Krewlod a Enroth – powrót do status quo, wycofanie wojsk, uwolnienie Winstona II Boragusa.

74 rok – XII Festiwal Życia. Zwycięzcą Denis Boragus (35 lat).

 • Nieudany zamach na króla Ufreita.

75 rok – Ks. Tatalii – śmierć Volda XI. Nowym władcą jego wnuk – Vold XII (36 lat).

Dodaj komentarz