Kroniki Fantastyki – Era I – III Wojna Metyska i ekspansja Magnusów (#6)

Kroniki Fantastyki

Era I, III Wojna Metyska i ekspansja Magnusów

Introdukcja

II Wojnę Metyską rozstrzygnęła krwawa Bitwa o Metysję w 122 roku. Teren ponownie trafił pod władzę erathiańską. Krótki okres pokoju nie był jednak szczęśliwy dla Hrabstwa Manikin z powodu śmierci władcy w boju. Pijaczyna Witt roztrwonił majątek rodowy, a na koniec sprzedał swe dziedzictwo Flyring i Numidii. Po burzliwych, wieloletnich pertraktacjach sprawę udało się uregulować na papierze, jednak śmierć Christophera Gryphoneharta pokrzyżowała wszelkie plany.

Okres bezkrólewia w Erathii poskutkował wypowiedzeniem posłuszeństwa przez Hrabstwo Manikin oraz Księstwo Metysji. Eeofol wykorzystał sytuację i zawiązawszy przymierze z nowo powstałymi państewkami przekroczył granice sąsiada. Erathia uzyskała wsparcie Flyring. W odpowiedzi Eeofol zawiązał sojusz z Deyją, czyli państwem-spadkobiercą Darthninghts. III Wojna Metyska zaangażowała więc wielkie siły.

W międzyczasie na tronie Bracady zasiadł Kazir, zwany Krwawym Wezyrem. Młody wojownik zgłosił swoją kandydaturę w III Festiwalu Życia i zwyciężył. Krewlod wyślizgnęło się z rąk Boragusów. Unia personalna między sąsiednimi państwami miała się wkrótce zmienić w realną. Kazir gorączkowo nad tym pracował.

Nieco na uboczu całości wydarzeń złe się rzeczy działy w Treetce. Marvin III Rdzawy nie potrafił opanować tendencji odśrodkowych. Dotychczasowe autonomie Moria i Elandia wypowiedziały królowi posłuszeństwo. A to dopiero początek kłopotów…

Wypis z Kroniki

121 rok – Eeofol – wysłanie 1000 żołnierzy wsparcia do Metysji,

 • Erathia – 3. inwazja na Metysję.

122 rok – dotarcie wsparcia z Hr. Manikin do Metysji, połączenie sił z armią Erathii (+200 żołnierzy).

 • Bitwa o Metysję:
Erathia Eeofol

I starcie

Siła

Straty

Stan

1200

-200

1000

1600

-400

1200

Śmierć Marcusa Kasjusa z rąk wziętego na bitwę Juliusa Gryphoneharta (seniora rodu).

II starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-400

600

1200

-800

400

Naturalna śmierć Juliusza Gryphoneharta.

Zabicie Lewisa Landrega przez Christophera Gryphoneharta.

Śmierć Olega Manikina z rąk królowej Marius, ucieczka pozostałych przy życiu żołnierzy hrabstwa (-100).

III starcie

Siła

Straty

Stan

500

-300

200

400

-200

200

IV starcie

Siła

Straty

Stan

200

-150

50

200

-50

150

V starcie

Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

50

25

25

-5

20

150

-100

50

-50

0

Pokonanie przez Christophera Gryphoneharta Marius Kreegan w pojedynku, zabicie jej.

Zdobycie przez Erathiańczyków grodu Merten.

Przybycie do miasta uciekinierów z armii Manikina (100 żołnierzy), akt łaski.

 • Przejęcie przez Erathię głównych grodów Metysji.
 • Traktat pokojowy:
  • Aneksja Metysji przez Erathię,
  • 10 000 sztuk złota haraczu od Eeofolu dla Erathii,
  • 5000 sztuk złota od Metysów dla Erathii (kontrybucja).
 • Aneksja Metysji.

123 rok – powrót króla do Erathii.

 • 5000 sztuk złota – prezent króla dla Hr. Manikin za pomoc w trakcie wojny,
 • Oficjalne zakończenie II wojny metyskiej.
Erathia

Armia: +10/rok

Złoto: +10/rok

Stan państwa: +1

Eeofol

Stan państwa: -1

+Jako skutki wcześniejszej utraty Metysji:

Armia: -10/rok

Złoto: -100/rok

Hr. Manikin

Brak następcy tronu

Stan państwa: -1

Ks. Metysji

Utrata niepodległości

124 rok – Hr. Manikin – wybuch anarchii:

Armia: -10/rok

Złoto: -100/rok

Obronność: -1

125 rok – Hr. Manikin – odnalezienie następcy tronu – wuja Olega, Witta Manikina (45 lat).

 • Eeofol – nowy władca – Ulryk Kreegan, syn Marius (37 lat).
 • Erathia – odbudowa strat wojennych, rozwój królestwa:
Obronność: +1

Złoto: -10 000

Armia: +500

126 rok – Treetca – przedśmiertne reformy Marvina II:

Obronność: +2

Armia: +1000

Złoto: -20 000

127 rok – Flyring – śmierć króla Volda II.

 • Nowym władcą syn zmarłego, Vold III (30 lat),
 • Koronacja królewska.

128 rok – Flyring – rekrutacja armii.

 • Hr. Manikin – roztrwonienie całego złota księstwa przez Witta Manikina,
 • Narodziny opozycji w hrabstwie.

129 rok – Hr. Manikin – długi Witta Manikina, osłabienie gospodarki, bieda:

Złoto: -10 000

Dochody: -100/rok

Armia: -10/rok

 • Sprzedaż terenów hrabstwa przez Manikina:
  • Północ – Flyring,
  • Południe – Numidia (+2000 sztuk złota).

130 rok – Atak Erathii na hrabstwo celem uratowania dziedzictwa Manikinów:

 • Współpraca z opozycją,
 • Obalenie Witta Manikina,
 • Hrabstwo pod zwierzchnictwem Christophera Gryphoneharta.

131 rok – Flyring – inwestycje Volda III:

Obronność: +2

Złoto: -20 000

Stan państwa: +1

 • Hr. Manikin – spotkanie zwierzchnika hrabstwa z władcami Flyring i Numidii w sprawie odkupienia ziem sprzedanych przed Witta,
  • Propozycja Gryphoneharta: 6000 sztuk złota dla Flyring, 5000 sztuk złota dla Numidii,
  • Warunki Flyring: 10 000 sztuk złota za północne ziemie hrabstwa, zachowanie faktorii handlowych i konsulatów,
  • Warunki Numidii: 20 000 sztuk złota za południowe ziemie hrabstwa, zachowanie koszar i wojsk w hrabstwie,
  • ostateczne decyzje nie zapadły – rokowania przerwano i przełożono na 135 rok.

132 rok – śmierć Gavina Magnusa, wejście na tron jego wnuka, Kazira Krwawego Wezyra (23 lata),

 • Koronacja Kazira.
 • Krewlod – przygotowania do III Festiwalu Życia. Zgłoszenie kandydatur, m .in. Tarsusa Boragusa, syna Michaela (33 lata) i króla Bracady Kazira.
 • Erathia – sprzedaż nieuzbrojonych żołdaków Bracadzie:
Armia: -1000

Złoto: +2500

133 rok – Bracada – sprzedaż systemów obronnych za 12 500 sztuk złota (Obronność: 0),

 • wyruszenie króla i armii do Krewlod.
 • Erathia – rozpoczęcie procesu aneksji Hr. Manikin.

134 rok – III Festiwal Życia w Krewlod.

 • Uczestnicy:
  1. Tarsus Boragus (35 lat) – 9000 żołnierzy, w tym 7000 armii państwowej (->8000->X3)
  2. Kazir, król Bracady (45 lat) – 8000 żołnierzy (->7000->8000->W)
  3. Rudolf Ork (39 lat) – 5000 żołnierzy (->1000->X2)
  4. Alik Kulawy (27 lat) – 3000 (->0->X1)
  5. Hre-Hul (40 lat) – 3000 żołnierzy (->0->X1)
  6. Tales Krwawy Kieł (30 lat) – 3000 żołnierzy (->0->X1)
 • Eliminacja (X1):
1. Tarsus Boragus Krwawy Kieł
Siła

Straty

Stan

9000

-1000

8000

3000

-3000

0

2. Kazir Hre-Hul
Siła

Straty

Stan

8000

-1000

7000

3000

-3000

0

3. Alik Rudolf
Siła

Straty

Stan

Straty

Stan

3000

-2000

1000

-1000

0

5000

-3000

2000

-1000

1000

 • Zabicie Rudolfa Orka przez Kazira i przejęcie jego wojsk (X2).
 • Starcie Tytanów (X3):
  Tarsus Kazir

  I starcie

  Siła

  Straty

  Stan

  8000

  -5000

  3000

  8000

  -3000

  5000

  II starcie

  Siła

  Straty

  Stan

  3000

  -2000

  1000

  5000

  -3000

  2000

  III starcie

  Siła

  Straty

  Stan

  1000

  -1000

  0

  2000

  0

  2000

 • Król Michael Boragus odbiera sobie życie. Kazir wygrywa Festiwal Życia!
 • Kazir Krwawy Wezyr królem Bracady i Krewlod (unia personalna).
 • Zakończenie III Festiwalu Życia.

135 rok – II spotkanie władców Erathii, Numidii i Flyring:

 • Nowa propozycja Gryphoneharta: dla Flyring 8000 sztuk złota, dla Numidiii 6500 sztuk złota + 1000 sztuk złota ze skarbca hrabstwa,
 • Warunki Flyring: 15 000 sztuk złota, bez innych zobowiązań,
 • Warunki Numidii: 20 000 sztuk złota, bez innych zobowiązań,
 • Ostateczny wynik negocjacji: zakup przez Gryphoneharta północnych ziem od Flyring za 14 500 sztuk złota, a południowych od Numidii za 10 000 sztuk złota.
 • Erathia – 10 000 sztuk złota długu.

136 rok – traktat aneksyjny Hr. Manikin.

137 rok – Erathia – niespodziewana śmierć Christophera Gryphoneharta, kryzys władzy.

138 rok – Hr. Manikin niepodległe (rządy Rady Starszych).

139 rok – Metysja niepodległa 9rządy wnuka Lewisa, Marka Landrega).

140 rok – nowym królem Erathii pierworodny syn Christophera – Julius II Gryphonehart (25 lat).

141 rok – śmierć Marvina II Stalowego. Nowym królem jego prawnuk Marvin III Rdzawy (34 lata).

142 rok – książę Manikin – wnuk Witta, Malcolm.

 • Oficjalne przejęcie tronu w Metysji przez Marka Landrega (19 lat).

143 rok – Treetca – Moria niepodległa (ks. Ufreit, 49 lat).

144 rok – Treetca – Elandia niepodległa (ks. Christian, 37 lat).

145 rok – Numidia – emerytura ks. Peruta. Nowym władcą Edric Wspaniały (16 lat).

 • Erathia – sojusz z Flyring,
 • Metysja – sojusz z Eeofolem i Hr. Manikin.

146 rok – Armie Eeofolu w Metysji.

147 rok – Bracada – prace nad unią realną z Krewlod dobiegają końca. Kilka plemion wypowiedziało posłuszeństwo królowi.

148 rok – Armie Flyring w Erathii:

 • Erathia – pożyczenie 6500 sztuk złota od Flyring na rekrutację wojska.

149 rok – Deyja – dołączenie do sojuszu M+E+HM.

Dodaj komentarz