Kroniki Fantastyki, Era I – Wojna domowa w Aquaris (#2)

Kroniki Fantastyki

Era I, Wojna domowa w Aquaris

Introdukcja

Niepowodzenia na froncie i utrata zachodnich terenów przygranicznych (później nazwanych Metysją) wywołały w Aquaris reakcję łańcuchową. Obalony został król Hlor, a arystokraci i wojskowi rozpoczęli brutalną wojnę o władzę. Pretendentów było początkowo pięciu, lecz z czasem pojawili się i kolejni. Oczywiście, państwa ościenne nie omieszkały wykorzystać sytuację dla realizacji swoich interesów. W II Pokoleniu zaczęły wyodrębniać się dynastie i rody, które na długie lada włączą się w wielką politykę.

Wypis z Kroniki

30 rok – restrukturyzacja państwa Darthinghts przez króla Vilmara.

Stan Państwa: +1 (1)

Obronność: +1 (20%)

Armia najęta: +500

Złoto: -5000

31 rok – Treetca – rozwój:

Armia najęta: +500

Złoto: +500/rok

32 rok – Voolcano – rozwój (Złoto: +400/rok)

 • Aquaris – upadek rządu

33 rok – wybuch wojny pomiędzy Flyring a Dartinghts.

34 rok – Udzielenie wsparcia przez Voolcano dla Dartinghts.

35 rok – Udzielenie wsparcia przez Treetca dla Flyring.

36 rok – wymarsz armii obydwu sojuszy.

37 rok – Aquaris – Wojna o Władzę:

 1. Lord Manikin – 5000 żołnierzy,
 2. Albrecht Niżny – 3900 żołnierzy,
 3. Alexander Gryphonehart – 1300 żołnierzy,
 4. Lancelot Boragus – 7700 żołnierzy,
 5. Sir Valler – 800 żołnierzy.

38 rok – Aquaris – cisza przed burzą…

39 rok – Bitwa w Państwie Centralnym

6000 vs. 4700

Flyring+Treetca Dartinghts+Voolcano

I bitwa

Siła

Straty

Stan

3000 + 3000

-2000-2000

1000+1000

2200+2500

-1000-500

1200+2000

II bitwa

Siła

Straty

Stan

1000+1000

-1000-800

0+200

1200+2000

0-1000

1200+1000

III bitwa

Siła

Straty

Stan

0+200

-200

0

1200+1000

0-200

1200+800

Zwycięstwo sojuszu D+V.

40 rok – sojusz F+T podpisuje akt kapitulacji. Warunki:

 • zezwolenie na poruszanie się jednostek D+V po ich terytorium,
 • -10 000 sztuk złota kontrybucji wojennej.

41 rok – Aquaris – starcie pretendentów

Manikin Albrecht Alexander Lancelot Vallet
Siła

Straty

Stan

5000

-1000

4000

3900

-3000

900

1300

0

1300

7700

-700

7000

800

-800

0

Śmierć Sir Valleta.

42 rok – Uprowadzenie Lancelota Boragusa. Rozpad jego stronnictwa pomiędzy trzech dowódców:

 1. Herman Podły – 2000 żołnierzy,
 2. Kasjusz – 2000 żołnierzy,
 3. Lord Haart – 3000 żołnierzy.

43 rok – I podział Aquaris:

 • część I – Lord Manikin
 • część II – Albrecht Niżny

Niezadowolenia wśród pozostałych pretendentów do tronu.

44 rok – Aquaris – bunty prowadzące do wybuchu wojny domowej. Rozbicie Aquaris na 6 części:

 • część III – Alexander Gryphonehart,
 • część IV -Herman Podły,
 • część V – Kasjusz,
 • część VI – Lord Haart.

45 rok – konflikt pomiędzy Manikinem i Albrechtem (I i II) przyczyną kolejnej wojny domowej.

 • Zajęcie przez Lorda Manikina terytorium Albrechta Niżnego (1000 żołnierzy okupujących).
 • Atak Kasjusza na ziemie przygraniczne Lorda Manikina:
Kasjusz Manikin (Pułk Północny)

I starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-400

1600

100

-600

400

II starcie

Siła

Straty

Stan

1600

-600

1000

400

-200

200

III starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-0

1000

200

-200

0

Okupacja.

46 rok – Lord Haart oddaje się w ręce Gryphoneharta.

 • Kontratak Albrechta Niżnego:
Kasjusz Manikin (Pułk Północny)

I starcie

Siła

Straty

Stan

800

-300

600

1000

-200

800

II starcie

Siła

Straty

Stan

600

-300

300

800

-300

500

III starcie

Siła

Straty

Stan

300

-100

200

500

-200

300

IV starcie

Siła

Straty

Stan

200

0

200

300

-200

100

V starcie

Siła

Straty

Stan

200

-100

100

100

-100

0

Wyparcie wojsk Manikina z Ostii.

 • Atak kwarty (1/4) wojsk Hermana na Albrechta:
Herman Podły Albrecht Niżny

I starcie

Siła

Straty

Stan

500

-200

300

100

-100

0

47 rok – bilans stron w wojnie domowej w Aquaris:

 1. Lord Manikin – 2000 żołnierzy.
 2. Albrecht Niżny – 0 żołnierzy.
 3. Alexander Gryphonehart (+Lord Haart) – 4300 żołnierzy.

 4. Herman Podły – 1700 żołnierzy.

 5. Kasjusz – 1000 żołnierzy.

48 rok – najazd na ziemie Albrechta Niżnego:

 • od północy Herman Podły, od południa Alexander Gryphonehart,
 • zabicie Albrechta i podział ziem pomiędzy zdobywców.
 • Kontrofensywa Lorda Manikina:
Manikin Kasjusz

I starcie

Siła

Straty

Stan

2000

-500

1500

1000

-500

500

II starcie

Siła

Straty

Stan

1500

0

1500

500

-500

0

Kapitulacja Kasjusza

 • Najazd Manikina na ziemie Kasjusza. Zabicie przeciwnika i przejęcie jego ziem.

49 rok – Aquaris – bilans przed finałową fazą wojny domowej:

 1. Lord Manikin – 1500 żołnierzy, część I i V,
 2. Herman Podły – 1700 żołnierzy, część IV i II (fragment),
 3. Alexander Gryphonehart – 4300 żołnierzy, część III, VI i II (fragmen),
 4. Albrecht Niżny – pokonany,
 5. Kasjusz – pokonany,
 6. Sir Vallet – pokonany,
 7. Lord Haart – zwasalizowany przez Gryphoneharta pokojowo,
 8. Lancelot Boragus – uprowadzony.

50 rok – Flyring – wsparcie sukcesyjnych roszczeń Lorda Manikina armią 2000 żołnierzy.

51 rok – Voolcano – wsparcie Hermana Podłego armią 2000 żołnierzy.

52 rok – odrzucenia przez Gryphoneharta propozycji wsparcia ze strony Dartinghts.

53 rok – najazd Manikina i Hermana na ziemie kontrolowane przez Gryphoneharta

Manikin + Herman Gryphonehart

I starcie

Siła

Straty

Stan

(1500+2000)+(1700+2000)

-1500-1000

2000+2700

4300

-1750

2550

II starcie

Siła

Straty

Stan

2000+2700

-1000-500

1000+2200

2550

-500

2050

Alexander Gryphonehart opuszcza pole bitwy w celu reorganizacji wojsk.

 • Herman podły zajmuje północne tereny Gryphoneharta.
 • Lord Manikin przejmuje Ostię i Lasy Kreikh.
 • Herman i Manikin ruszają w pogoń za Gryphonehartem, lecz ten dzięki przeprawie przez rzekę i lasy gubi przeciwnika i dociera do swoich rodzinnych ziem.
 • koniec roku – konflikt między władcami i rozdzielenie armii.

54 rok – wycofywanie się wojsk Manikina do podbitych terenów.

 • Plan Gryphoneharta – podział armii:
  • Pułk Haarta – 1000 żołnierzy -> atak na Lorda Manikina,
  • Armia Książęca – 1000 żołnierzy -> partyzantka przeciw Hermanowi,
  • Siły Wywiadowcze – 50 żołnierzy -> zwiady obydwu przeciwników.
 • Ostatnie starcie Manikina:
Manikin Gryphonehart (Pułk Haarta)

I starcie

Siła

Straty

Stan

1000

-400

600

1000

-400

600

II starcie

Siła

Straty

Stan

600

-300

300

600

-300

300

III starcie

Siła

Straty

Stan

300

-200

100

300

-100

200

Wojska Manikina rozpierzchają się we wszystkie strony.

 • Haart zabija Manikina w pojedynku
 • Część resztek wojsk wroga (ok. 50 żołnierzy) dołącza do Pułku Haarta. Reszta ginie lub ucieka na ziemie nieżyjącego lorda.
 • Ostia i Kreikh zostają odbite.
 • Gryphonehart – ataki na pomniejsze oddziały Hermana:
Gryphonehart Herman

I bitwa

Siła

Straty

Stan

300

-100

200

100

-100

0

II bitwa

Siła

Straty

Stan

500

-100

400

300

-300

0

III bitwa

Siła

Straty

Stan

200

0

200

100

-100

0

55 rok – kontratak Gryphoneharta:

Gryphonehart Herman

I starcie

Siła

Straty

Stan

1100

-500

600

1800

-1000

800

II starcie

Siła

Straty

Stan

600

-100

500

800

-500

300

III starcie

Siła

Straty

Stan

500

-300

200

300

-300

0

Śmierć Hermana Podłego.

 • Odbicie przez Gryphoneharta południowych ziem.
 • Ostateczne przejęcie stref nieprzyjaciół:
 • część Manikina – 100 żołnierzy,
 • część Hermana – 200 żołnierzy.

56 rok – zjednoczenie Aquaris.

57 rok – Aquaris zostaje przekształcone w Księstwo Erathii.

58 rok – tajemnicza śmierć księcia Alexandra tuż przed koronacją królewską.

59 rok – nowy władca Ks. Erathii – Julius Gryphonehart:

 • utrzymanie i utwierdzenie trony w rękach dynastii,
 • reformy państwa

Dodaj komentarz