Stronghdold Crusader: Nowe Rozdanie (prolog)

Nowe Rozdanie – kampania Stronghold Crusader (prolog)

PROLOG

Po zakończeniu II Krucjaty Mathiasa I i skróceniu żywota tego wojowniczego monarchy Wielki Sułtan przystąpił do odbudowy kraju. Podczas I Wyprawy Krzyżowej, zwanej Wielką bądź Krwawą, poniósł duże straty na rzecz Europy, ale nie paraliżujące – utrzymał bowiem główną część swojego państwa. Bardziej martwiła go utrata dostępu do zachodniej części arabskiego imperium. A chciwi Bizantyjczycy już oblizują palce na myśl o tych rejonach, których część zagarnęli już zresztą podczas I krucjaty Mathiasa.

Nie czekając ani chwili dłużej Ahmed przystąpił do zakrojonych na szeroką skalę reform dotyczących praktycznie każdej sfery życia. Zaczął ponownie zbierać armię, jednak jego zdaniem zbyt powoli. Winił za to zacofany podział Sułtanatu  i skrajny konserwatyzm władców, którzy nie próbowali nawet dokonywać zmian, a jedynie starali się zagarnąć jak największe majątki. W końcu Ahmed powiedział Dość! tej sytuacji…

Pewnego dnia ogłosił wielki bankiet, na który zaprosił wszystkie liczące się dynastie. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele rodów Kalashi (Emirat Ramira), Kaliczi (Emirat Moriah), Mohaczy (Emirat Wschodni), arystokracji dawnych kalifatów, która to otrzymała ziemie na północy kraju, i inni możnowładcy. Kiedy udało mu się podstępem spić uczestników biesiady, wezwał swoją gwardię przyboczną i wyrżnął wszystkich, co do jednego. Stoczył również walkę z ich świtą, którą bezlitośnie wybił. Tym wydarzeniem rozpoczął się okres terroru i okrutnej wojny domowej.

Wielki Sułtan wtargnął ze swoimi wojskami do wszystkich emiratów, pokonując żołnierzy służących rządzącym tam rodom. Opanował je, nie zawahawszy się przy tym zamordować każdego, kto stanął mu na drodze. Zniszczył w tym czasie praktycznie całą wyższą arystokrację, oszczędzając jedynie nielicznych, którzy zawsze byli mu wierni i od początku znali i popierali jego plany (w tym chociażby Eruptio Gdal-Ta z rodziną). W nagrodę za lojalność oddawał im we władanie pojedyncze miasta i mianował dowódcami swych hord.

Kiedy już zjednoczył kraj, podzielił go na pięć emiratów, wytyczając nowe granice. Władzę powierzył pięciu synom. Mustafa otrzymał Półwysep Gald i okolicę. Abdulowi przypadła północno-zachodnia część państwa. Ali otrzymał ziemie zachodnie Sułtanatu wraz z dawnym Emiratem Ramira. Omar przejął ziemie Emiratu Moriah rozszerzone nieco o obszary południowe. Mahmed zaś stał się władcą terenów Emiratu Wschodniego i Mosojskiego. Sam ojciec wyznaczył sobie dzielnicę do osobistej dyspozycji w centrum Sułtanatu, ze stolicą i północną częścią dawnego Emiratu Wschodniego. W niedługim czasie zebrał ogromną armię i wzmocnił graniczne forty. Mógł teraz śmiało dokonać inwazji na europejskie ziemie na Bliskim Wschodzie. Ahmed znów stał się potężny!

Misja I Przełęcz Loyle’a

Wielki Sułtan przystąpił do ofensywy. Zaatakował wpierw północne wybrzeże należące do Niemców. Po kilku krótkich bitwach księstwo to zostało całkowicie opanowane. Cesarstwo skapitulowało.

Kolejnym celem żądnego władzy Ahmeda było francuskie państwo na Bliskim Wschodzie. To broniło się znacznie dłużej i efektywniej. Szczególnie istotna była defensywa Nicholasa la Roche (młodszego brata Ludwika, jednego z bohaterów I krucjaty Mathiasa, który to zdołał przeżyć rzeź na Pustyni Żałoby) w Carbon. Miasto wytrzymało osiem miesięcy, ale ostatecznie padło, a Nicholas wycofał się na wschód. Ostatecznie Francuzi także nie zdołali przetrwać i kolejne księstwo wpadło w ręce Sułtana, który dzięki tej zdobyczy odzyskał połączenie ze swoimi wschodnimi ziemiami.

Resztki armii niemieckiej i francuskiej schroniły się w twierdzy Kerra leżącej na terenach angielskich. Tymczasem Wielki Sułtan rozpoczął inwazję na włości Anglii na Bliskim Wschodzie. Młody król Mathias II jest zajęty stabilizacją sytuacji wewnątrz kraju. Graniczne grody padły. Armia niewiernych zaczyna wdzierać się w głąb państwa…

Żołnierze europejscy okopali się w przełęczy prowadzącej do Kerra. Baron Loyle kieruje defensywą. Musi utrzymać pozycję tak długo, jak to możliwe, aby dawna Strażnica Sułtanatu przygotowała się na nadchodzący atak.

Misja II Kerra

Przełęcz została zdobyta przez armię Sułtana. Baron Loyle wycofał się wraz z grupą żołnierzy i znalazł schronienie w twierdzy Kerra. W mieście stacjonują już armie francuskie i niemieckie.

Musimy przetrwać nadchodzące oblężenie. Jeśli Kerra padnie, siły Arabów otworzą sobie drogę ku szerokiej ekspansji!

nowe rozdanie - mapa
Mapa przedstawiająca sytuację polityczną na początku kampanii Nowe Rozdanie.

Dodaj komentarz