Heroes 3 Magia Ognia

Heroes 3 Magia Ognia

Czary Żywiołu Ognia

Poziom I

Magiczna strzała

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 5 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

10 x moc + 10.
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

10 x moc + 20.
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

10 x moc + 30.

Klątwa

Rodzaj: Osłabiający
Koszt: 6 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Wskazany oddział przeciwnika zadaje minimalne obrażenia.
Obniża ponadto bazowe obrażenia wrogiego oddziału o 1.
Wszystkie oddziały przeciwnika zadają minimalne obrażenia, a ich bazowe obrażenia obniżone są o 1.

Ochrona przed ogniem

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 5 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zmniejsza o 30% obrażenia zadawane wybranemu sojusznikowi czarami żywiołu ziemi.
Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane wybranemu sojusznikowi czarami żywiołu ziemi.
Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane wszystkim sojusznikom czarami żywiołu ziemi.

Żądza krwi

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 5 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zwiększa atak wybranego sojusznika w walce wręcz o 3.
Zwiększa atak wybranego sojusznika w walce wręcz o 6.
Zwiększa atak wszystkich sojuszników w walce wręcz o 6.

Poziom II

Oślepienie

Rodzaj: Osłabiający
Koszt: 10 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Wybrana jednostka przeciwnika jest wyłączona z walki, dopóki nie zostanie zaatakowana.

Przy pierwszym kontrataku wykorzystuje jedynie 50% siły.

Wybrana jednostka przeciwnika jest wyłączona z walki, dopóki nie zostanie zaatakowana.

Przy pierwszym kontrataku wykorzystuje jedynie 25% siły.

Wybrana jednostka przeciwnika jest wyłączona z walki, dopóki nie zostanie zaatakowana.

Kontra po pierwszym ataku jest niemożliwa.

Ściana ognia

Rodzaj: Terenowy
Koszt: 8 many
Czas: 2 tury
Działanie:
Tworzy w wybranym miejscu dwupolową ścianę ognia.

Zadaje ona obrażenia jednostkom przechodzącym według wzoru:

10 x moc + 10.

Tworzy w wybranym miejscu trójpolową ścianę ognia.

Zadaje ona obrażenia jednostkom przechodzącym według wzoru:

10 x moc + 20.

Ściana ognia zadaje obrażenia jednostkom przechodzącym według wzoru:

10 x moc + 50.

Wizja

Rodzaj: Podróżny
Koszt: 4 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Określa liczebność oddziału wędrujących stworzeń i możliwość przyłączenia do bohatera.

Zasięg czaru równy jest Mocy rzucającego, nie mniejszy niż 3.

Dodatkowo prezentuje statystyki i armie wrogich bohaterów.

Zasięg czaru jest równy dwukrotności Mocy rzucającego, nie mniejszy niż 3.

Dodatkowo prezentuje statystyki i armie wrogich miast.

Zasięg czaru jest równy trzykrotności Mocy rzucającego, nie mniejszy niż 3.


Poziom III

Kula ognia

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 15 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje obrażenia oddziałom znajdującym się w promieniu 1 pola od rzutu według wzoru:

10 x moc + 15.
Zadaje obrażenia oddziałom znajdującym się w promieniu 1 pola od rzutu według wzoru:

10 x moc + 30.
Zadaje obrażenia oddziałom znajdującym się w promieniu 1 pola od rzutu według wzoru:

10 x moc + 60.

Pech

Rodzaj: Osłabiający
Koszt: 12 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zmniejsza szczęście wrogiego oddziału o 1.
Zmniejsza szczęście wrogiego oddziału o 2.
Zmniejsza szczęście wszystkich wrogich oddziałów o 2.

Pole minowe

Rodzaj: Terenowy
Koszt: 15 many
Czas: Do wejścia w pole
Działanie:
Umieszcza pola minowe na czterech losowych miejscach na polu bitwy.

Są one niewidzialne dla stworzeń, nie będących na swoim rodzimym terenie.

Miny zadają obrażenia według wzoru:

10 x moc + 25.

Miny umieszczane są w sześciu miejscach, a obrażenia wynoszą:

10 x moc + 50.

Miny umieszczane są w ośmiu miejscach, a obrażenia wynoszą:

10 x moc + 100.


 

Poziom IV

Armageddon

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 24 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom na polu bitwy według wzoru:

50 x moc + 30.
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom na polu bitwy według wzoru:

50 x moc + 60.
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom na polu bitwy według wzoru:

50 x moc + 120.

Berserk

Rodzaj: Osłabiający/Ofensywny
Koszt: 20 many
Czas: 1 tura
Działanie:
Wybrany oddział atakuje najbliższą sobie jednostkę.
Wszystkie oddziały w promieniu 1 pola od wybranego miejsca atakują najbliższe sobie jednostki.
Wszystkie oddziały w promieniu 2 pól od wybranego miejsca atakują najbliższe sobie jednostki.

Inferno

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 16 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom w promieniu 2 pól od miejsca wybuchu według wzoru:

10 x moc + 20.
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom w promieniu 2 pól od miejsca wybuchu według wzoru:

10 x moc + 40.
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom w promieniu 2 pól od miejsca wybuchu według wzoru:

10 x moc + 80.

Pogromca

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 16 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zwiększa atak wybranego sojusznika w walce przeciwko smokom, hydrom i behemotom o 8.
Zwiększa atak wybranego sojusznika w walce przeciwko smokom, hydrom, behemotom, aniołom i diabłom o 8.
Zwiększa atak wybranego sojusznika w walce przeciwko smokom, hydrom, behemotom, aniołom, diabłom i tytanom o 8.

Szał

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 16 many
Czas: Do następnej akcji
Działanie:
Atak wybranego sojusznika wzrasta 100% obrony. Obrona redukowana jest do 0.
Atak wybranego sojusznika wzrasta 150% obrony.
Atak wybranego sojusznika wzrasta 200% obrony.

Tarcza ognia

Rodzaj: Wspomagający/Ofensywny
Koszt: 16 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Wybrany oddział zostaje objęty magiczną ochroną, która odbija 20% maksymalnych obrażeń napastnika atakującego wręcz, raniąc go.
Tarcza odbija 25% maksymalnych obrażeń napastnika.
Tarcza odbija 30% maksymalnych obrażeń napastnika.

Poziom V

Ofiara

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 30 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Wskazany oddział zostaje zabity, a inny jego kosztem wskrzeszony. Liczbę punktów życia wskrzeszonego oddziału określa wzór:

(moc + bazowa ilość punktów życia poświęconych jednostek + 3) x ilość poświęconych jednostek

 

Wskrzeszone oddziały po walce dołączają do naszej armii.

Liczbę punktów życia wskrzeszonego oddziału określa wzór:

(moc + bazowa ilość punktów życia poświęconych jednostek + 6) x ilość poświęconych jednostek.

Liczbę punktów życia wskrzeszonego oddziału określa wzór:

(moc + bazowa ilość punktów życia poświęconych jednostek + 10) x ilość poświęconych jednostek.

Żywiołak ognia

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 25 many
Czas: Na czas bitwy
Działanie:
Przywołuje sojuszniczy oddział żywiołaków ognia w liczbie Moc x 2.

Tylko jeden typ żywiołaków może występować jednocześnie na polu bitwy.

Przywołuje sojuszniczy oddział żywiołaków ognia w liczbie Moc x 3.
Przywołuje sojuszniczy oddział żywiołaków ognia w liczbie Moc x 4.

Dodaj komentarz