Heroes 3 Magia Powietrza

Heroes 3 Magia Powietrza

Czary Żywiołu Powietrza

Poziom I

Magiczna strzała

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 5 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

10 x moc + 10.
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

10 x moc + 20.
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

10 x moc + 30.

Przyspieszenie

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 6 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zwiększa szybkość wskazanego sojuszniczego oddziału o 3.
Zwiększa szybkość wskazanego sojuszniczego oddziału o 5.
Zwiększa szybkość wszystkich sojuszniczych oddziałów o 5.

Aura artefaktów

Rodzaj: Podróżny
Koszt: 2 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Ukazuje na mapie świata położenie wszystkich artefaktów.
Ukazuje na mapie świata położenie artefaktów i bohaterów.
Ukazuje na mapie świata położenie wszystkich artefaktów, bohaterów i miast.

Poziom II

Błyskawica

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 10 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

25 x moc + 10.
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

25 x moc + 20.
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia według wzoru:

25 x moc + 30.

Fortuna

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 7 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zwiększa szczęście wskazanego sojusznika o 1.
Zwiększa szczęście wskazanego sojusznika o 2.
Zwiększa szczęście wszystkich sojuszników o 2.

Ochrona przed powietrzem

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 7 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zmniejsza o 30% obrażenia zadawane wybranemu sojusznikowi czarami żywiołu powietrza.
Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane wybranemu sojusznikowi czarami żywiołu powietrza.
Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane wszystkim sojusznikom czarami żywiołu powietrza.

Precyzja

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 8 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zwiększa atak dystansowy wybranego oddziału strzeleckiego o 3.
Zwiększa atak dystansowy wybranego oddziału strzeleckiego o 6.
Zwiększa atak dystansowy wszystkich oddziałów strzeleckich o 6.

Promień osłabienia

Rodzaj: Osłabiający
Koszt: 10 many
Czas: Natychmiast (na czas bitwy)
Działanie:
Zmniejsza obronę wybranego przeciwnika o 3.

Możliwe użycie zaklęcia wielokrotnie na ten sam oddział (efekt kumuluje się).

Zmniejsza obronę wybranego przeciwnika o 4.
Zmniejsza obronę wybranego przeciwnika o 5.

Ukrycie

Rodzaj: Podróżny
Koszt: 4 many
Czas: 1 tura
Działanie:
Wrogowie otrzymują fałszywe informacje o bohaterze, który rzucił to zaklęcie.

Wszystkie jednostki wyglądają jak najsilniejsze w armii.

Liczba jednostek ukazywana jest jako „0”.
Wszystkie jednostki wyglądają jak najsilniejsze w najdłużej posiadanym przez gracza mieście, a ich liczba ukazywana jest jako „0”.

Wizja

Rodzaj: Podróżny
Koszt: 4 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Określa liczebność oddziału wędrujących stworzeń i możliwość przyłączenia do bohatera.

Zasięg czaru równy jest Mocy rzucającego, nie mniejszy niż 3.

Dodatkowo prezentuje statystyki i armie wrogich bohaterów.

Zasięg czaru jest równy dwukrotności Mocy rzucającego, nie mniejszy niż 3.

Dodatkowo prezentuje statystyki i armie wrogich miast.

Zasięg czaru jest równy trzykrotności Mocy rzucającego, nie mniejszy niż 3.


Poziom III

Zniszczenie nieumarłych

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 15 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
Zadaje wszystkim nieumarłym oddziałom obrażenia według wzoru:

10 x moc + 10.
Zadaje wszystkim nieumarłym oddziałom obrażenia według wzoru:

10 x moc + 20.
Zadaje wszystkim nieumarłym oddziałom obrażenia według wzoru:

10 x moc + 50.

Hipnoza

Rodzaj: Osłabiający
Koszt: 18 many
Czas: 1 tura
Działanie:
Przejmuje kontrolę nad wrogim oddziałem, który nie odpowiada na ataki sojuszników.

Liczba punktów życia celu nie może przekraczać:

25 x moc + 10.

Liczba punktów życia celu nie może przekraczać:

25 x moc + 20.

Liczba punktów życia celu nie może przekraczać:

25 x moc + 50.

Tarcza powietrza

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 12 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Zmniejsza obrażenia dystansowe zadawane wybranemu sojusznikowi o 25%.
Zmniejsza obrażenia dystansowe zadawane wybranemu sojusznikowi o 50%.
Zmniejsza obrażenia dystansowe zadawane wszystkim sojusznikom o 50%.

 

Poziom IV

Łańcuch piorunów

Rodzaj: Ofensywny
Koszt: 24 many
Czas: Natychmiast
Działanie:
W wybraną jednostkę przeciwnika uderza piorun, zadając obrażenia według wzoru:

40 x moc +25.

Następnie uderza w najbliższy oddział, zadając dwukrotnie mniejsze obrażenia.

Sekwencja trwa do zranienia 4 oddziałów.

Obrażenia zadawane są pierwszej jednostce według wzoru:

40 x moc + 50.
Sekwencja trwa do zranienia 5 oddziałów.
Obrażenia zadawane są pierwszej jednostce według wzoru:

40 x moc + 100.

Kontratak

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 24 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Wybrany sojusznik otrzymuje możliwość jednego dodatkowego kontrataku na rundę
Wybrany sojusznik otrzymuje możliwość dwóch dodatkowych kontrataków na rundę.
Wszyscy sojusznicy otrzymują możliwość dwóch dodatkowych kontrataków na rundę.

 

Poziom V

Magiczne zwierciadło

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 25 many
Czas: Liczba tur = Moc
Działanie:
Wybrany sojusznik ma 20% szans na odbicie rzuconego przez wroga zaklęcia na losową wrogą jednostkę.
Wybrany sojusznik ma 30% szans na odbicie rzuconego przez wroga zaklęcia na losową wrogą jednostkę.
Wybrany sojusznik ma 40% szans na odbicie rzuconego przez wroga zaklęcia na losową wrogą jednostkę.

Żywiołak powietrza

Rodzaj: Wspomagający
Koszt: 25 many
Czas: Na czas bitwy
Działanie:
Przywołuje sojuszniczy oddział żywiołaków powietrza w liczbie Moc x 2.

Tylko jeden typ żywiołaków może występować jednocześnie na polu bitwy.

Przywołuje sojuszniczy oddział żywiołaków powietrza w liczbie Moc x 3.
Przywołuje sojuszniczy oddział żywiołaków powietrza w liczbie Moc x 4.

Lot

Rodzaj: Podróżny
Koszt: 20 many
Czas: 1 tura
Działanie:
Bohater może przelecieć nad przeszkodami w wolne miejsce na Mapie Przygód.

Zasięg lotu wynosi 60% pozostałych punktów ruchu

Zasięg lotu wynosi 80% pozostałych punktów ruchu
Zasięg lotu wynosi 100% pozostałych punktów ruchu

Wrota wymiarów

Rodzaj: Podróżny
Koszt: 25 many + punkty ruchu
Czas: Natychmiast
Działanie:
Przenosi bohatera w widoczne na Mapie przygód, wolne miejsce docelowe.

Czar można rzucać dwa razy dziennie przy czym za każdym razem liczba punktów ruchu zmniejszana jest o 300.

Rzut jest niemożliwy przy braku punktów ruchu.

Czar można rzucać trzy razy dziennie przy czym za każdym razem liczba punktów ruchu zmniejszana jest o 300.
Czar można rzucać cztery razy dziennie przy czym za każdym razem liczba punktów ruchu zmniejszana jest o 200.

Dodaj komentarz