Kroniki Fantastyki, Era I – Nowe państwa i koniec neutralności (#3)

Kroniki Fantastyki

Era I, Nowe państwa i koniec neutralności

Introdukcja

Z rebelii w Aquaris zwycięsko wyszedł przedstawiciel rodu Gryphonehart. Na gruzach dawnej potęgi utworzył Erathię. Nowemu państwu nie brakowało jednak problemów, wliczając w to roszczenia rodu Manikin, którym ostatecznie przyznano niezależne hrabstwo.

W międzyczasie cały kontynent przeżył zmiany. We Flyring tron opanowali Voldonowie, w Treetce i Voolcano dotychczasowe dynastie utrzymały stan posiadania. W niestabilnym Darthinghts tradycją już niemalże stało się mordowanie władców dla opuszczenia przez nich tronu.

Co zaś najważniejsze, kończył się czas wszelkiej neutralności. Najpierw na południowych terenach Pustyni Numidia powstały państwa – Krewlod i Bracada. Uprowadzeni niegdyś z Aquaris Boragusowie, a także charyzmatyczni Magnusowie odegrają jeszcze niejedną ważną rolę w naszych dziejach. Następnie trzy wyprawy położyły kres istnieniu Państwa Centralnego. Przełamano więc dawne ustalenia przodków, co stało się zarzewiem kolejnych konfliktów. Koniec końców również i środkowy teren pustynny stał się państwem Numidia. Nic już nie będzie takie samo…

Wypis z Kroniki

60 rok – śmierć władcy Treetca – Marvina I Drewnianego (56 lat władzy, 100 lat życia).

 • nowy władca – Marvin II Stalowy, jego syn.

61 rok – Ks. Erathii – pretensje do tronu zgłasza syn Lorda Manikina, Mario Manikin.

 • Propozycja ks. Juliusa: obszar prowincji Manikin jako jałmużna i lenno,
 • Spotkanie Mario i Juliusa – wyniki:
  • rezygnacja Mario z pretensji do tronu,
  • obszary dla Mario: prowincja Manikin i okolice na stałe, bez zobowiązań.

62 rok – powstanie niepodległego hrabstwa Manikin.

63 rok – rozwój technologiczny na kontynencie:

 • Stan wszystkich państw: +1, Złoto: -10 000

64 rok – rozwój fortyfikacji na kontynencie:

 • Obronność wszystkich państw: +1, Złoto: -10 000

65 rok – Ks. Erathii – działania ratujące przed bankructwem:

 • Armia: 0/rok,
 • Sprzedaż armii najętej: -1300 żołnierzy -> +13 000 sztuk złota.

66 rok – dotychczasowe skutki zadłużenia Ks. Erathii:

Stan państwa: -1

Cena: 100/10000

Złoto: -100/rok (skutek utraty Manikin)

67 rok – śmierć Lucjusza Kreegana (64 lata władzy, 88 lat życia),

 • nowy władca: Belbo Kreegan (44 lata).

68 rok – Treetca – autonomia dla elfów Vori.

69 rok – śmierć króla Flyring – Hermana Gromowładnego. Przeżył 96 lat. Nie pozostawił potomka.

70 rok – nagłe ruchy państwotwórcze na ziemiach Numidii:

 • na zachodzie: Herman Boragus (syn uprowadzonego z Erathii Lancelota),
 • na wschodzie: Gavin Magnus.

71 rok – nowym władcą Flyring wybrany przez szlachtę książę Vold. Powstanie dynastii Voldonów.

72 rok – koronacja królewska Juliusa Gryphoneharta. Erathia królestwem, stan państwa +1.

73 rok – zabicie Fineasa Vilmara I Starego. Nowym władcą Aislinn Martwy Dziedzic.

74 rok – powstanie państw:

 • Bracada (Nieśmiertelny Wezyr Gavin Magnus),
 • Krewlod (Król Herman Boragus).

75 rok – wyprawy na Państwo Centralne – oficjalne rozpoczęcie:

 • I wyprawa: Dartinghts i Voolcano (do 77 roku),
 • II wyprawa: Erathia i Hr. Manikin (do 82 roku),
 • III wyprawa: Flyring (do 83 roku).

76 rok – Treetca – autonomia dla Krasnoludów (Moria).

77 rok – I Wyprawa dociera do celu:

Voolcano + Dartinghts Tubylcy

I starcie

Siła

Straty

Stan

3800+3200

-800-200

3000+3000

10 000

-6000

4000

II starcie

Siła

Straty

Stan

3000+3000

-1000-0

2000+3000

4000

-4000

0

Wygrana i przejęcie części terenów Państwa Centralnego do rzeki Lix.

 • Uczestnicy I wyprawy: +5000 sztuk złota, Złoto: +200/rok

78 rok – Państwo Centralne – zjednoczenie plemion: wojsko +10 000

 • Erathia – koniec kryzysu finansowego:
Cena: 10/10 000

Armia: 100/rok

79 rok – Treetca: autonomia dla Centaurzych Stad (Cent)

80 rok – Erathia: podatek wojskowy

Złoto: +8000

Armia: +800

81 rok – Flyring – dołączenie do II wyprawy na Państwo Centralne.

82 rok – II wyprawa dociera do celu:

Flyring + Erathia + Manikin Tubylcy

I starcie

Siła

Straty

Stan

3000+1000+1200

-1500-500-200

1500+500+1000

10 000+10 000

-10 000-8000

0+2000

Dołączenie resztek sił tubylców do wojsk Erathii.

 • Podział ziem zdobytych i łupy:
 • Uczestnicy II wyprawy: +5000 sztuk złota, Złoto: +100/rok.

83 rok – III wyprawa na Państwo Centralne (Flyring):

 • łupienie wiosek tubylców (+5000 sztuk złota),
 • przejęcie nowych ziem,
 • Złoto: +100/rok.

84 rok – Państwo Centralne po wyprawach:

 • utrata 3/4 terytorium i 4/5 ludności,
 • pacyfikacja wojsk tubylczych,
 • obronność terenu: -1.

85 rok – włączenie resztek Państwa Centralnego w neutralny jeszcze teren Numidii.

86 rok – Julius Gryphonehart – dobrowolna emerytura:

 • nowym władcą jego syn Marco (16 lat),
 • koronacja królewska jeszcze w tym samym roku.

87 rok – Krewlod – zaplanowanie I Festiwalu Życia na 94. rok (20 lat panowania Hermana).

88 rok – Numidia – inicjacje państwotwórcze podjęte przez tubylców.

89 rok – udzielenie Numidianom pomocy materialnej i militarnej przez Bracadę i Flyring.

90 rok – powstanie państwa Numidia.

Dodaj komentarz